Ουδέν κακό αμιγές καλού... Κακό είναι το Καταρgate που απασχολεί εδώ και δύο τρεις μέρες την TV. Καλό είναι που την ΝΔ "αγκαλιάζει" μαζί με το πρόβλημα ένας ευρύτερος πολιτικός χώρος, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό κόμμα

2022-12-15 21:21


Δημητρα Σπανού

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://el.m.wikipedia.org/wiki/%25CE%2595%25CF%2585%25CF%2581%25CF%2589%25CF%2580%25CE%25B1%25CF%258A%25CE%25BA%25CF%258C_%25CE%259B%25CE%25B1%25CF%258A%25CE%25BA%25CF%258C_%25CE%259A%25CF%258C%25CE%25BC%25CE%25BC%25CE%25B1&ved=2ahUKEwjfjOforfz7AhWKcvEDHQv2AxUQFnoECA0QAQ&usg=AOvVaw0cYASsnyqWQ-Rz7OqLnIYv

Αποτελείται από εθνικά πολιτικά κόμματα τα οποία στο σύνολό τους είναι 76 και προέρχονται από 41 Ευρωπαϊκές χώρες. Επί του παρόντος συμπεριλαμβάνει επτά αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην πολιτική οικογένεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ανήκουν δέκα επίτροποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (συμπεριλαμβανομένου της Προέδρου της), και τα 168 μέλη της πολιτικής ομάδας του κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.