Παιδωμαζωμα και Γενιτσαρισμος Μια παλιά (;) αποτρόπαια πρακτική απόκτησης δύναμης, περιουσίας και επέκτασης

2023-04-27 20:10

Δημητρα Σπανού

 

https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B6%CF%89%CE%BC%CE%B1

 

Μπήκε επίσημα στην δοίκηση του Οθωμανικού Κράτους από τον 

 Τσανταρλή Καρά Χαλίλ Χαϊρεντίν Πασάς (Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa), συνήθως αναφερόμενος απλά ως Καρά Χαλίλ Πασάς, υπήρξε μεγάλος βεζίρης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από το 1364 έως το θάνατό του (1387), επί σουλτάνου Μουράτ Α΄.

 

Για να τοποθετησουνε ιστορικά το γεγονός σημειώνω ότι το παιδομαζωμα και ο Γενιτσαρισμός εμφανίζονται  πριν από την οριστική πτώση του Βυζαντίου 1453 και μετά  απο τις σταυροφορίες που τελείωσαν  το 1289