Φορολογικες δηλώσεις αυτοκίνητο κ.α.

2015-06-06 07:29
 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΟΥ ΣΑΜΟΥ
ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Υποδιεύθυνσης και Τμήματος »
 
ΑΠΟΦΑΣΗ
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
 
Έχοντας υπόψη.
 
1. Τις διατάξεις του αρθ. 55 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/τ.Α/22-8-2011) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α/12-11-2012).
 
 
Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/15699
 
 
486 246066 βοικλη γραμματ1κη σταματησ εφοριακοσ πεβ δου σαμου τμημα συμμορφωσησ και
σχεσεων με τουσ Φορολογουμένους
487 246074 κεχαγια γιασ1μωι ωαννησ εφοριακοσ τεβδου σαμου τμημα εσοδων
488 259143 πρεσβελου μαρια δημητριοσ εφοριακοσ πεβ δου σαμου τμημα διοικητικησ
και μηχανογραφικησ
υποστηριξησ
 

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/15699

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ω