Παρακαλώ να μου γνωρίσετε εάν μπορώ να δημοσιοποιήσω απάντησή μου σε γραπτές αναφορές που έλαβα σήμερα κατ΄επίδοση από την Δ/ντρια του 1ου Γυμν. Δάφνης Κας Παπαδάκη. Δήμητρα Σπανου ΑΜ 170635

2018-04-24 14:38

Προς Δ/ντρια Δ/θμιας Εκπ/σης Α΄Αθήνας Τ.Σ.Υ.  Κα Ψίνα  ΠΕ06

Κατ΄ αρχής σας ευχαριστώ που λάβατε υπ΄ όψιν σας την επιθυμία μου, να μου επιδοθεί ο φάκελος με τις αναφορές κατ΄ αυτόν τον τρόπο. Εξακολουθεί βέβαια το πρόβλημα του μικρού χρόνου των δυο ημερών που μου παρέχεται για να απαντήσω. Αυτό όμως  που κυρίως θα επιθυμούσα, είναι να μπορέσω να δημοσιοποιήσω την απάντηση που θα στείλω, προσπαθώντας βέβαια να καλύψω ονόματα και στοιχεία που αφορούν τους κατηγόρους μου, όπως οφείλω να κάνω. Ζητώ να μου γνωστοποιήσετε εάν έχω το δικαίωμα να δημοσιμοποιήσω την απολογία μου. Θα περιμένω την άποψή σας   ηλεκτρονικά και θα έχετε την απάντησή μου έως την Παρασκευή το μεσημέρι. Ευχαριστώ και περιμένω την απάντησή σας πριν απαντήσω στις  επιστολές Η καθηγήτρια Δήμητρα Σπανού ΠΕ04-02