Πήρα εκ νέου πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από Δήμο Σάμου στις 31-07-2019. Δεν έχει αλλάξει κάτι Εγώ και γιος ΝΔ ανενεργά μέλη λόγω μεταδημότευσης ενώ ο γιος ΜΔ ενεργό

2019-08-28 16:23

της Δήμητρας Σπανού