Πολιτικοί και οικονομικοί παράγοντες στην Κύπρο διαβουλεύονται γα την ομαλή πορεία της κρίσεως λόγω των εξορύξεων στα θαλάσσια οικόπεδα του πετρελαίου

2019-06-21 00:42

της Δήμητρας Σπανού πεισμένης για το αίσιον πέρας των διαβουλεύσεων και την επούλωση των τραυμάτων που προκαλούν οι άστοχες αρπακτικές ενέργειες