Σχετικά με την Απεργία - Αποχή που αποφασίσθηκε από την αρμόδια ΕΛΜΕ που ανήκει το σχολείο μου, 1ο Γυμνάσιο Δάφνης και που δεν επιθυμώ να ακολουθήσω

2021-03-02 21:36

 

 

Σήμερα αιφνιδιαστικά, μου απεστάλη μέσω του Γυμνασίου Δάφνης έγγραφο της ΕΛΜΕ στο οποίο ενημερώθηκα ότι το σχολείο που υπηρετώ το 1ο Γυμνάσιο Δάφνης έλαβε απόφαση για συμμετοχή στην απεργία -αποχή σχετικά με την αξιολόγηση. Δεν ειδοποιήθηκα για την συνεδρίαση του Συλλόγου του σχολείου και ως εκ τούτου δεν συμμετείχα στην απόφασή του αυτή.

Έτσι, και για πολλούς άλλους επίσης λόγους, εγώ δεν θα συμμετέχω στην αποχή -απεργία αυτή και θέλω  να ενημερώσω την ΔΔΕ και το 1ο Γυμνάσιο Δάφνης ότι προτίθεμαι να συνεχίσω να εργάζομαι διαδικτυακά ή όπως αλλιώς, πράγμα που πρέπει  να μου ανακοινωθεί και να μου δοθούν οδηγίες εγγράφως Η καθηγήτρια Δήμητρα Σπανού ΑΜ170635