Σερφάροντας το διαδίκτυο: Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση τώρα και στο Ντουμπάι. Ηλεκτρονική πλατφόρμα υπό την εποπτεία του σεϊχη κυβερνήτη για με στόχο την διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας

2024-03-15 20:13

Δήμητρα Σπανού

www.emirates247.com/uae/mohammed-bin-rashid-issues-decree-on-unified-digital-platform-for-establishing-companies-in-dubai-2024-03-13-1.730272?utm_source=izooto&utm_medium=on_site_interactions&utm_campaign=Exit_Intent_Recommendations