Στις Σέρες κτυπά τώρα ο κορωνοϊός

2020-03-25 20:43

Δήμητρα Σπανού 

 

www.serreslife.gr/%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CF%82/20455-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%AE%CE%BC%CF%89%CF%82-%CE%BF-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85-%CF%87%CF%81%CF%85%CF%83%CE%AC%CF%86%CE%B7.html