Συγχωνεύσεις Τραπεζών ή και απορροφήσεις και δημιουργία υπερτραπεζών: Παράδειγμα: Η KPMG Limited από την Marfin Popular Bank Public Co Ltd (‘MPB’) και την Marfin Εγνατία Τράπεζα Ανώνυµος Εταιρεία (‘ΜΕΒ’),

2019-12-15 00:06

Συγχωνεύσεις Τραπεζών ή και απορροφήσεις και δημιουργία υπερτραπεζών: Παράδειγμα: Η KPMG Limited από την Marfin Popular Bank Public Co Ltd (‘MPB’) και την Marfin Εγνατία Τράπεζα Ανώνυµος Εταιρεία (‘ΜΕΒ’),


Δήμητρα Σπανού