Σύμπτωση απόψεων ξαφνικά Μητσοτάκη και Ερδογανσ Φαίνεται πως τα κοινά οικονομικά συμφέροντα είναι τεράστια. Όμως δεν θα πρέπει αυτά να επιρρεαζουν τις θέσεις μας και την κρίση μας για την Ρωσία και Ουκρανία

2022-03-13 18:53

Δημητρα Σπανού