Συνέχεια από προηγούμενο . Δεν μπόρεσα να έχω μια ξεκάθαρη απάντηση από το νομικό τμήμα της ΔΔΕ Α Αθήνας για το αν μπορώ να δημοσιεύσω (διακριτικά) την απάντησή μου

2018-04-25 11:22

της Δήμητρας Σπανού καθηγήτριας ΠΕ04-02 1ο Γυμν. Δάφνης

Σε τηλεφωνική επικοινωνία μου με το αρμόδιο τμήμα της ΔΔΕ, ζήτησα την άποψή τους , ώστε να γνωρίζω  για το αν μπορώ να δημοσιεύσω (διακριτικά)την απάντηση δεν πήρα σαφή απάντηση. Ώς εκ τούτου αναβάλω την δημοσίευση αυτή εκτός βέβαια εάν διαπιστώσω στην πορεία ότι αυτό είναι απαραίτητο

Δήμητρα Σπανού