"Τα αρχεία της Βατούσας Λέσβου, 1733-1912", Χρήστος Σταυράκογλου

2021-09-10 21:53

Δήμητρα Σπανού

ένα βίντεο με καταγραμέν ιστορικά στοιχεία και μια παρουσίαση στην Λέσβο

www.youtube.com/watch?v=7Ngy8rtKryU