Θεωρία, Ασκήσεις, Θέματα αυξημένης δυσκολίας για την ΧΗΜΕΙΑ Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών κεφ 1 ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ

2018-06-26 23:15

της Δήμητρας Σπανού καθηγήτριας Χημικού του 1ου Γυμνασίου Δάφνης

υπό κατασκευή

Επανέρχομαι, μετά από σχεδόν δυό χρόνια για να συνεχίσω  την προσπάθεια, να αποδωθούν τα μαθήματα κατεύθυνσης Χημείας και Βιολογίας μέσα από αυτόν τον ιστοχώρο, όσο πιο απλά και κατανοητά γίνεται. Με το ίδιο πνεύμα για  δυσκολότερα θέματα, θεωρίας και ασκήσεων που συνήθως μας απασχολούν στις προσπάθειες και την μελέτη αυτών των μαθημάτων.

Στην ύλη των πανελλαδικών περιλαμβάνεται:

Από το βιβλίο «Χημεία» της Γ΄ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης των Σ. Λιοδάκη, Δ. Γάκη κ. ά. έκδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος».

1. «ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ»

Παρ. «Αριθμός οξείδωσης. Οξείδωση – Αναγωγή»

Παρ. «Κυριότερα οξειδωτικά –αναγωγικά. Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής»

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ:

- την υποενότητα «Συμπλήρωση αντιδράσεων οξειδοαναγωγής» με εξαίρεση τη «Μέθοδο μεταβολής του αριθμού οξείδωσης» η οποία είναι εντός ύλης και

- την υποενότητα «Παραδείγματα οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων» με εξαίρεση τα:
1) Οξείδωση ΝΗ3 από CuO,
4) Οξείδωση CO από KMnO4 παρουσία H2SO4 και
5) Οξείδωση FeC12 από K2Cr2O7 παρουσία HC1
τα οποία είναι εντός ύλης.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΑΝΕΛΛΑΝΙΚΕΣ

1. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ & Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Α4. Τα χρωμικά ιόντα (CrO4 2−) παρουσία οξέος μετατρέπονται σε διχρωμικά (Cr2O7 2−). Ο αριθμός οξείδωσης του Cr μεταβάλλεται κατά: α. 0 , β. 1 ,γ. 2,  δ. 3 .

 

2. ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ2. Ποσότητα βουτενίου Α με ευθύγραμμη ανθρακική αλυσίδα αντιδρά πλήρως με Η2Ο παρουσία Η2SO4, οπότε παράγονται οι ισομερείς ενώσεις Β (κύριο προϊόν) και Γ. Το μίγμα των Β και Γ απομονώνεται και χωρίζεται σε τρία ίσα μέρη.  Το 1ο μέρος αντιδρά με περίσσεια μεταλλικού Na, οπότε παράγονται 1,12 L αερίου σε πρότυπες συνθήκες (STP).  Στο 2ο μέρος προσθέτουμε περίσσεια διαλύματος Ι2/NaOH, οπότε καταβυθίζονται 0,08 mol ιωδοφορμίου.  Tο 3ο μέρος οξειδώνεται πλήρως με διάλυμα KMnO4 συγκέντρωσης 0,1 M παρουσία Η2SO4. α. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων Α, Β και Γ. (μονάδες 3) β. Να υπολογίσετε τον όγκο του διαλύματος KMnO4 που θα αποχρωματιστεί από το 3ο μέρος του διαλύματος.