Δεν θα προσπαθήσω να βρώ την άκρη γιατί ξέρω ότι δεν θα βγει τίποτε. Αλλά έλεος! Τι είδους on line είναι αυτό που κάνει η τράπεζα πειραιώς στο ΑΤΜ στο υποκατάστημα της Καισαριανής;

2017-02-01 15:12

Καισαριανή Τράπεζα Πειραιώς Οδός Ηρωων Πολυτεχνείου

Γινονται τρεις συναλλαγές (αναλήψεις) στις 1-2-2017 στις  12:37  στις

 12:38:43 και στις 12:38:44 και στην συνέχεια στις 12:38:46 γίνεται ερώτηση κινήσεων λογαριασμού στο ΑΤΜ έξω ακριβώς από την τράπεζα. Παίρνω αποδείξεις και διαπιστώνω ότι: Οι  συναλλαγές αυτές δεν έχουν περάσει στην κίνηση λογαριασμού.

 Αντι αυτών πέρασε μια άλλη συναλλαγή (ανάληψη 80 ευρώ) που δεν την έκανα εγώ!

 

Δημοσιεύω με αποδείξεις

Για την πρώτη ανάληψη το mail που μου έρχεται, για τις άλλες δυο καθώς και την κίνηση λογαριασμού φωτοαντίγραφα των αποδείξεων του ΑΤΜ

Υπηρεσία winbank alerts
Μεταβολή στο Υπόλοιπο του Λογαριασμού
Λογαριασμός: 5708-***-323
Ποσό Συναλλαγής: -50 EUR (ΧΡ)
Τύπος Συναλλαγής: ΑΤΜ-ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ
Ημερομηνία Εκτέλεσης: 01/02/17 12:37
Ημερομηνία Αξίας: 01/02/2017
Λογιστικό Υπόλοιπο: 236.91 EUR
Διαθέσιμο Υπόλοιπο: 236.91 EUR
Αιτιολογία 1: 05872114 4305893153915006
Αιτιολογία 2: 0000163188S1B09401