Τι μπορεί να συμβαίνει με την ηλεκτρονική αλληλογραφία μας;

2020-08-28 22:14

Δήμητρα Σπανού

Στέλνω το ακόλουθο mail στην Microsoft

Microsoft.com Team <George1934Fairweather@outlook.com>;

 Ορισμένα μυνήματα προς αυτή την διεύθυνση, αργούν ή και δεν φτάνουν καθόλου

Θέλω να αναφέρω ότι τις περισσότερες φορές μυνήματα που στέλνονται σε αυτήν την δ/νση δεν φτάνουν ή και αργούν μια ή περισσότερες μέρες Τι μπορεί να σημαίνει αυτό; Δήμητρα Σπανού