Η Ερμητική Θεοσοφία και οι σύγχρονες Φυσικές Επιστήμες: Είναι δύναμη της αλήθειας και της σοφίας των ερμητικών κειμένων που συναντάμε στην σύγχρονη Φυσική ή μελετάμε τους νόμους του σύμπαντος με διαφορετικό τρόπο. Ή μήπως πρόκειται για το ίδιο πράγμα;

Η  Ερμητική Θεοσοφία και οι σύγχρονες Φυσικές Επιστήμες: Είναι δύναμη της αλήθειας και της σοφίας των ερμητικών κειμένων που συναντάμε στην σύγχρονη Φυσική  ή μελετάμε τους νόμους του σύμπαντος με διαφορετικό τρόπο. Ή μήπως πρόκειται για το ίδιο πράγμα;

της Δήμητρας Σπανού 

υπό περισυλλογή και μελέτη 

Στην Αρχαία Αίγυπτο ένας σπουδαίος πνευματικός δάσκαλος, έγραψε βιβλία και δίδαξε για την δύναμη που έχει ο νους να θεραπεύει και να δημιουργεί. Οι διδασκαλίες ήταν τόσο βαθιές και επαναστατικές που συνδέθηκε με τον Έλληνα θεό Ερμή και με το Θωρ, τον Αιγυπιακό θεό της γραφής και του μυστικισμού....

Η Ερμητική διδασκαλία συμπεριελήφθηκε στην μυστικιστική Εβραική διδασκαλία και στο Αλεξανδρινό τμήμα του Γνωστικισμού.

(από το βιβλίο Θεική μαγεία)

Ένα από τα λίγα ερμητικά κείμενα που σώθηκαν από την πυρκαγιά της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας και κατά κάποιο τρόπο θεμελίωσε τις βάσεις των διαφόρων φιλοσοφικο-εσωτερικών ρευμάτων μέχρι τις ημέρες μας, είναι το λεγόμενον  Κυμβάλειον. Περιέχει τις Αρχές του Σύμπαντος, τους επτά Aρχικούς Νόμους που διοικούν τα πάντα και που μετέδωσε στους ανθρώπους σαν Υψηλή Διδασκαλία ο θεός Ερμής

(Εσωτέρικα Οι Αρχές της Ερμητικής Διδασκαλίας)

 

 

Οι Αρχές της Αλήθειας είναι Επτά. Εκείνος που τις γνωρίζει κατέχει το Μαγικό Κλειδί με το οποίο όλες οι Πόρτες του Νου ανοίγουν διάπλατα 

Το Κυμβάλειο

Οι Επτά Ιερές Ερμητικές Αρχές

Η πρώτη ιερή Αρχή: Νοητισμός

"Το Όλον είναι ο Νους. Το Σύμπαν είναι Νοητικό" Το Σύμπαν είναι αποτέλεσμα της δράσης του όλον 

Η δεύτερη Ιερή Αρχή: Αντιστοιχία

"Όπως πάνω έτσι και κάτω.¨οπως κάτω έτσι και πάνω" Υπάρχουν πολλά επίπεδα ύπαρξης στο Σύμπαν. Το χαμηλώτερο είναι η πυκνή ύλη και το ανώτερο είναι το πνεύμα του Όλον

Η τρίτη Ιερή Αρχή : Δόνηση

"Τίποτα δεν σταματά, τα πάντα κινούνται, τα πάντα δονούνται" ΤοΌλον επιβραδύνει την δόνησή του κι έτσι δημιουργείται η ύλη

Η τέταρτη Ιερή Αρχή : Πολικότητα

"Τα πάντα είναι δυικά.Όλον Τα πάντα έχουν πόλους. Κάθετί έχει το δικό του ζεύγος αντιθέτων. Το όμοιο και το ανόμοιο είναι το ίδιο Τα αντίθετα  είναι όμοια στη φύση τους αλλά διαφορετικά σε βαθμό. Τα άκρα συναντιώνται  Όλα τα παράδοξα μπορούν να συμφιλιωθούν

Η πέμπτη Ιερή Αρχή: Ρυθμός

Τα πάντα ρέουν μέσα και έξω. Τα πάντα έχουν τις παλίρροιές τους. Τα πάντα ανυψώνονται και πέφτουν. Το μέτρο της ταλάντωσης του εκκρεμούς προς τα δεξιά αποτελεί το μέτρο της ταλάντωσης προς τα αριστερά . Τα πάντα στο Σύμπαν ταλαντώνονται ανάμεσα στους δυο πόλους όπως αυτοί αναφέρονται στην αρχή της πολικότητας

Η έκτη Ιερή Αρχή : Αιτία και Αποτέλεσμα

"Κάθε αιτία έχει το αποτέλεσμά της. Κάθε αποτέλεσμα έχει την αιτία του.Τα πάντα συμβαίνουν σύμφωνα με τον Νόμο. Η ύτχη είναι απλώς μια λέξη για τον Νόμο που δεν αναγνωρίζεται. Υπάρχουν πολλά επίπεδα αιτιών αλλά τίποτα δεν διαφεύγει του Νόμου"

Η έβδομη Ιερή Αρχή: Φύλο

"Το Φύλο υπάρχει μέσα στα πάντα. Τα πάντα έχουν τις Θηλυκές και τις Αρσενικές τους Αρχές, παντού υπάρχει μια αρσενική και μια θηλυκή φύση" 

 
Ο Ερμητισμός στην Σύγχρονη Φυσική
 

Η δεύτερη Ιερή Αρχή: Αντιστοιχία

"Όπως πάνω έτσι και κάτω.¨οπως κάτω έτσι και πάνω"

Σε κάθε από τα κβαντικά πεδία που αναφέρονται  σε αντίστοιχα κεφάλαια επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία

με την επίδραση των δυνάμεων που ενεργούν, κατασκευάζεται τελικά μια νέα ολότητα -οντότητα.

Νουκλεοτίδια για το ισχυρό πυρηνικό πεδίο

Πυρήνας για το ισχυρό πυρηνικό πεδίο κατά Youkava

Το άτομο για το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο

Τα ουράνια σώματα  για το βαρυτικό πεδίο.

Κάθε μια από αυτές τις νέες ολότητες- οντότητες λειτουργεί σαν θεμελιώδης μονάδα για την δημιουργία του επόμενου πεδίου.

 

Ο πυρήνας αποτελείται από νουκλεοτίδια

τα άομα και τα μόρια κατασκευάζουν τα ουράνια σώματα

Τα ουράνια σώματα αποτελούν το σύμπαν

 

Η τέταρτη Ιερή Αρχή : Πολικότητα

 

 Από την αρχή της πολικότητας προκύπτει το παράδοξο του Σύμπαντος. Αυτό συμβαίνει όταν το Όλον αρχίζει να δημιουργεί. 

Το Όλον  είναι πανταχού παρόν μέσα σε κάθε σωματίδιο του σύμπαντος και για αυτό οι δημιουργικές δυνάμεις εκδηλώνωνται σε ολόκληρο το Σύμπαν σαν εκδήλωση του Όλον . Όμως η εκδήλωση του είναι ταυτόχρονα διαφορετική ανάλογα από που εκφράζεταιΤο ¨ολον επιβραδύνει την δόνησή του και έτσι δημιουργείται η ύλη και αυτό ονομάζεται Εσέλιξη

Η δημιουργική διαδικασία έχει δυο πόλους . Ο πρώτος είναι η εσέλιξη (εξωτερίκευση της θεικής Ενέργειας) που είναι η πιο απομακρυσμένη από το Όλον και ο άλλος ακραίος πόλος είναι η εξέλιξη  (εσωτερίκευση της Θεικής Ενέργειας), που είναι ο κοντινότερος στο Όλον. Με την  εσέλιξη οι δονήσεις μειώνονται σταδίακά μέχρι παύσης και συνεχίζει με την αντίθετη πολικότητα που είναι και το στάδιο της εξέλιξης

 

Κατά το στάδιο της εξωτερίκευσης οι δημιουργικές δυνάμεις του Όλον εκδηλώνονται ως ενιαίο σύνολο

Κατά την διάρκεια του εξελικτικού σταδίου οι δημιουργίες αποκτούν ατομικότητα.

Τα κβαντικά σωματίδια ύλης ονομάζονται φερμιόνια ενώ τα σωματίδια ανταλλαγής ενέργειας μποζόνια . 

Τα φερμιόνια έχουν τιν ιδιότητα να σχηματίζουν πλήρως αντιδιαμετρικές σύνθετες καταστάσεις Παράδειγμα είναι η κατανομή των ηλεκτρονίων (φερμιόνια) γύρω από τον πυρήνα του ατόμου. Υπόκεινται στην απογορευτική αρχή του Pauli και έχουν ημιακαίρεο spin. Φερμιόνια είναι το νετρίνο, το κουαρκ, το πρωτόνια, το νετρόνιο, το ηλεκτρόνιο.  Για την  ύλη το στοιχειώδες σωματίδιο είναι το κουάρκ

Τα μποζόνια  Έχουν την ιδιότητα να σχηματίζουν πλήρως συμμετρικές σύνθετες κβαντικές καταστάσεις.

Έχουν ακέραιο spin και δεν περιορίζονται από την απογορευτική αρχή του Pauli . 

 

 

 

 

 

 

 H ύπαρξη αντισωματιδίου για κάθε σωματίδιο αποδείχθηκε από τον  Paul Dirac το 1928 όταν πρότεινε μιαν εναλλακτική εκδοχή για την εξίσωση του Schrödinger  που ακολουθούσε το μοντέλο της σχετικότητας και συμπεριελάμβανε και το spin του ηλεκτρονίου και το 1930 με την "θεωρία των οπών". Η εργασίες του αυτές προέβλεπαν την ύπαρξη αντισωματίδιων και πιο συγκεκριμένα την ύπαρξη θετικού ηλεκτρόνιου του ποζιτρόνιου. 

Η ύπαρξη

 

ΠΗΓΕΣ

https://www.esoterica.gr/articles/esoteric/kimbalio/kimbalio.htm

Θεική μαγεία Doreen Virtue

mythagogia.blogspot.com183 × 276