ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ: Τρίτο κεφάλαιο: Ομάδες φαρμάκων και η φαρμακολογική τους δράση με βάση την οδηγό ένωση και τους υποκαταστάτες. Ισοστερείς ενώσεις- φάρμακα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ:  Τρίτο κεφάλαιο: Ομάδες φαρμάκων και η  φαρμακολογική τους δράση με βάση την οδηγό ένωση και τους υποκαταστάτες. Ισοστερείς ενώσεις- φάρμακα

Της Δήμητρας Σπανού χημικού, καθηγήτριας στο 1ο Γυμνάσιο Δάφνης

 

... Εκεί πέρα η καρδιά αδειάζει από τα πάντα, ξεχνάει τα πάντα κι ένα μόνο θυμάται. Ένα μόνο ξέρει: 

Πωςη σουβλιά του μεγάλου πόνου είναι ίδιακι αποράλακτη, 

θέλει κι έρχεται από φωτιά,από ζεματιστό νερό, από στιλέττο, 

από σαραντάμερη καταναγκαστική αγρύπνια, ή από ξυράφι πείνας και δίψας.

απόσπασμα από το βιβλίο "με τα παιδιά της θύελας" Άπαντα Θ. Κορνάρου

 

υπό κατασκευή

Η οδηγός ένωση με την φαρμακοφόρο δομή είναι το κεντρικό τμήμα και η βάση για κάθε φάρμακο

Η φαρμακοφόρος δομή που είναι το τμήμα του μορίου που έχει τέτοια χαρακτηριστικά ώστε να μπορεί να προσδεθεί στο υπόστρωμα είναι απαραίτητη για την βιολογική δράση του φαρμάκου, όμως  η εκδήλωσή της συχνά εξαρτάται από άλλα χαρακτηριστικά

Το βασικό χαρακτηριστικό της φαρμακοφόρου είναι το δομικό υπόβαθρο κεντρικά, που προδίδει στο μόριο το σχήμα του , καθορίζει πόσο εύκαμπτο ή δύσκαμπτο είναι, τοποθετεί τους υποκαταστάτες σε συγκεκριμένες θέσεις. 

Το δομικό υπόβαθρο, καθορίζει επίσης συνολικές μοριακές ιδιότητες όπως υδροφιλία, λιποφιλία, πολικότητα  

(ΧΗΜΕΊΑ ΚΑΙ ΦΆΡΜΑΚΑ Δεύτερο κεφάλαιο)

Η υποκατάσταση στην οδηγό ένωση, επιρρεάζει τις φαρμακευτικά χαρακτηριστικά του φαρμάκου

Όμως η συνολική δράση του φαρμάκου καθορίζεται εκτός από την φαρμακοφόρο δομή και από άλλους παράγοντες όπως είναι οι φυσικοχημικές ιδιότητες, η μεταβολική σταθερότητα και οι υποκαταστάτες

Υποκαταστάτες με άτομα ή ομάδες ατόμων που περιέχουν τον ίδιο αριθμό και την ίδια διάταξη ηλεκτρονίων, εμφανίζουν τις ίδιες ιδιότητες 

Αν δυο φάρμακα έχουν το ίδιο δομικό υπόβαθρο και πλευρικούς υποκαταστάτες διαφορετικούς, που όμως έχουν τον ίδιο αριθμό και διάταξη ηλεκτρονίων, ώστε διαμορφώνουν  παρόμοια τελική στερεοδομή και την διάταξη ηλεκτρονίων και   παρέχουν επί πλέον τα δικά τους κοινα χαρακτηριστικά

 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΠΙΡΡΕΑΖΕΙ ΤΙΣ ΦΑΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Κορτικοστεροειδή φάρμακα

Η τεστοστερόνη είναι μια στεροειδής ορμόνη  η κύρια ορμόνη της ομάδας των ανδρογόνων.Οι ιδιότητές της μπορούν να ταξινομηθούν σε  ανδρογονικές και αναβολικές

 H σπιρολακτόνη είναι ένα στεροειδές που εμποδίζει τις επιδράσεις των ορμονών αλδοστερόνη και τεστοστερόνη και έχει κάποια οιστρογόνα αποτελέσματα. Ανήκει σε μια κατηγορία φαρμάκων που είναι γνωστά ως καλιοσυντηρητικά. 

Η σπιρολακτόνη   που πωλείται με την ονομασία Aldactone είναι φάρμακο που χρησιμοποιείται για την συσσώρευση ρευστών λόγω καρδιακής ανεπάρκειας, ουλής του ήπατος ή νεφρικής νόσου

Το φουσιδικό οξύ δρα παρεμβαίνοντας  στη σύνθεση βακτηριακών πρωτεινών. Επίσης μπορεί να αναστείλει την λειτουργία των ενζύμων ακετυλτρανφεράση 

Image result for τεστοστερόνη τυπος Image result for spironolactone Image result for φουσιδικό οξύ

Oμάδα των αλκαλοειδών της μορφίνης Οποιοειδή 

Η μορφίνη Ισχυρό οποιούχο αναλγητικό, ψυχοδραστικό φάρμακο, θεωρείται ότι είναι το πρωτοτυπικό οποιοειδές

levorphanol   Λεβολφανόλη, είναι ένα   ισχυρό συνθετικό οποιοειδές αναλγητικό. Πιστεύεται ότι δρα σε ορισμένους υποδοχείς της γκρίζας ουσίας του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού

 Image result for μορφίνη Image result for levorphanol

Ομάδα του ινδολίου

Image result for indole structureΤο ινδόλιο ή 2,3 βενζοπυρόλιο , είναι μια ετεροκυκλική ένωση , προϊόν συμπύκνωσης βενζολικού και πυρρολικού πυρήνα 

Από το ινδόλιο παίρνουμε την ερυθρυπταμίνη (ethyltryptamine)Image result for etryptamine

που χρησιμοποιείται σαν αντιυπερτασικό

Παράγωγα επίσης της ομάδας του ινδικού είναι

Η μιλιπερτίνη ( milipertine) ηρεμιστικό , 

Η οξυπερτίνη (oxypertine) , παράγωγο ινδόλης και πιπεραζίνης, αντιψυχωσικό, καταστέλει τις κατεχολαμίνες   

Image result for milipertine

 

Image result for milipertine wiki

Image result for alpertineImage result for pindolol

 

 

 

 

 

 

H Αλπερτίνη (Alpertine) δρα σαν (ηρεμιστικό),

  Η Πινδολόλη,(pindolol) μη εκλεκτικός ανταγωνιστής του β αναστολέα, διαθέτει εγγενή συμπαθομτική δράση (σε αδρεναλίνη, ισοπρεναλίνη)

 

Ομάδα της Χρωμόνης -κουμαρίνης

Image result for coumarinΤα ισομερή  χρωμόνη -κουμαρίνη (1,4 βενζοπυρόνη) αποτελούν βασικό πυρήνα πολλών φυσικών προϊόντων των φυτών, ελεύθερες ή ενωμένες Παρουσιάζουν σημαντική βιολογική δράση

dimefline Image result for dimefline

Εχει διεγερτικές ιδιότητες του αναπνευστικού συστήματος , φάρμακο για το άσθμα

Flavoxate

Image result for flavoxate chemical formula Σπασμολυτικό , δρα στο λείο μυ του ουροποιητικού, για θεραπεία συμπτωμάτων ακράτειας

 

 

 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΙΣΟΣΤΕΡΕΙΣ) 

ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΦΥΣΙΚΕΣ, ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ισοστερείς ομάδες (υποκαταστάτες): Είναι χημικές ομάδες που θεωρούνται ισοδύναμες και γι αυτό μπορούν να  αντικαθίστανται αμοιβαία σε ένα βιολογικά δραστικό μόριο, με διατήρηση της βιολογικής δράσης

Παράδειγμα ισοστερών ομάδων είναι οι ομάδες φαινυλίου (-CH=CH-), θειοφαίνιου (-S-),  πυριδίνης (-N=)

Εφόσον στις ισιστερείς ομάδες συμβαίνει υποκατάσταση, μπορούμε να επεκτείνουμε την ιδέα και σε περιπτώσεις εκτόπισης μιας ομάδας από άλλη

όπως  οι ομάδες -OH και -NH2 θεωρήθηκαν σαν ψευδοάτομα του στοιχείου φθορίου.

Οι ισοστερείς ομάδες  έχουν παρόμοιες ιδιότητες  στην στερεοχημεία τους,  είναι ισοηλεκτρικές, δηλαδή πρέπει να έχουν το ίδιο συνολικό φορτίο, ακόμα και λιποφυλικότητα

Σαν παράδειγμα οι ισοστερείς ομάδες -O-, -S-, -NH-, CH2=. δείχνουν παρόμοια στερεοχημεία και κοντινές γωνίες σθενών (δεσμών) : για -Ο- =108ο, για -S- =112ο, -NH- = 111o και -CH2- είναι111,5ο.  και μπορούν να αντικαταστήσουν η μια την άλλη σε μόρια, με μικρές αλλαγές στη δράση.

προκαίνη, θειοκαίνη, πεθιδίνη, κετοβεμιδονη

Image result for προκαινη Image result for thiocaine Image result for πεθιδινη Image result for κετοβεμιδόνη

που χρησιμοποιούνται σαν τοπικά αναισθητικά και κεντρικά αναλγητικά

ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΞΗΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΙΑΚΩΝ

Ισοστερείς  ενώσεις 

Οι ενώσεις βενζόλιο, θειοφαίνιο και πυριδίνη με επίπεδη μοριακή γεωμετρία, μικρή διπολική ροπή, σχετικά κοντινή διαλυτόττα       

μοιάζουν σε πολλές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Image result for βενζολιο Image result for θειοφαίνιο Image result for πυριδίνη

Βιοισοστερείς ενώσεις 

Οι βιολογικές ιδιότητες των ισοστερών ενώσεων, μοιάζουν περισσότερο μεταξύ τους και από όσο οι χημικές και φυσικές

Έτσι η αντικατάσταση ομάδων με διατήρηση της βιολογικής δράσης ονομάζεται βιοισοστέρεια

Παράδειγμα το φθοροξικό οξύ λόγω του μικρού όγκου του F (φθορίου) παίρνει την θέση του οξικού οξέος σαν ισοστερές του. Μπαίνει έτσι στους μεταβολικούς κύκλους των τρικαρβονικών οξέων αντικαθιστώντας το οξικό και φτάνει έως το φθοροκιτρικό οξύ. Εδώ όμως αναστέλλεται η δράση ενζύμου του ακονιτικού και η περαιτέρω διαδικασία αναστέλλεται και σε αυτό οφείλεται η δηλητηριώδης δράση του. 

Όμως χρησιμοποιήθηκε με πολύ καλά αποτελέσματα σαν φάρμακο σε καρκίνο του δέρματος

 

PHGES

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Πάνος Ν Κουρουνάκης

https://historymed.blogspot.com/2009/11/gerhard-domagk.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Alpha-Ethyltryptamine

https://en.wikipedia.org/wiki/Anatomical_Therapeutic_Chemical_Classification_System

 

https://www.drugs.com/drug-classes.html

Pindolol
https://www.wikidata.org › wiki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

akatergasto

Η αλληλεπίδραση μεταλλικών ιόντων με φάρμακα ή με ενώσεις γενικότερα που χρησιμοποιούνται σε κλινικές εφαρμογές παρουσιάζει έντονο και όλο και αυξανόμενο ενδιαφέρον. Οι κινολόνες είναι μία κατηγορία συνθετικών φαρμάκων, τα οποία είναι παράγωγα της 4-κινολόνης, και είναι γνωστά για την αντιβακτηριακή τους δράση κυρίως λόγω της παρεμπόδισης σχηματισμού του δεοξυριβονουκλεϊκού οξέος. Βασικοί εκπρόσωποι των κινολονών τα Enrofloxacin (erx), με ένα άτομο φθορίου στο μόριο, και το Sparfloxacin (Sf) το οποίο δεν περιέχει άτομο φθορίου στο μόριο, και Sparfloxacin το οποίο περιέχει δύο άτομα φθορίου στο μόριό του. Η παρούσα διατριβή αναφέρεται στο σχεδιασμό, τη σύνθεση, τη μελέτη και ο χαρακτηρισμός συμπλόκων ενώσεων των κινολονών και των με μεταλλικά ιόντα κυρίως των στοιχείων μετάπτωσης, με στοιχειακή ανάλυση και διάφορες φασματοσκοπικές μεθόδους (ΙR, UV-Vis, EPR). Παρασκευάστηκαν επίσης, σύμπλοκες ενώσεις των κινολονών με μεταλλικά ιόντα παρουσία υποκαταστατών ετεροκυκλικών ατόμων δοτών αζώτ ...

 

https://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/24203#page/10/mode/2up

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο χρωματισμός των μικροοργανισμών για την καλύτερη μελέτη τους

Image result for ερυθρό προντοζίλ

 

Οι μικροοργανισμού χρωματίστηκαν με χρώματα που χρωματίζουν τα παθογόνα βακτήρια αφήνοντας ανέπαφα τα κύταρα του ξενιστή έγινε πρώτη φορά από τον EHlrich με χρώματα παράγωγα ακριδίνης, σουλφοναμίδο-παράγωγα-αζωχρώματα.

Image result for σουλφανιλαμίδιο

 

ένα από τα δεύτερα, το ερυθρό της προντοζίλης, με μεταβολισμό (αναγωγή), προκύπτει ένα σουλφανιλαμίδιο  (λευκό) το οποίο ασκεί ταυτόχρονα με τον χρωματισμό και βακτηριοστατική δράση.

Υπάρχουν τροποποιήσεις στο μόριο έως ότου καταλήξει σε σουλφοναμίδιατα οποία έχουν διαφορές ως προς την κινητικότητα, διαλυτότητα, την απορρόφηση κατανομή, απέκκριση.

 

 

 


 

 

ακατεργαστο

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/drug-action

Οι ενέργειες της πλειονότητας των ναρκωτικών σχετίζονται στενά με την τρισδιάστατη χημική τους δομή. Φαινομενικά μικρές μεταβολές σε ένα μόριο φαρμάκου μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικές αλλαγές στις φαρμακολογικές ιδιότητες. Αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη φαρμάκων με ευνοϊκότερο θεραπευτικό δείκτη, λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες ή μικρότερη ή μεγαλύτερη διάρκεια δράσης. Για παράδειγμα, η χημική τροποποίηση των πενικιλλίνων και των κεφαλοσπορινών έχει οδηγήσει στη διαθεσιμότητα πολλών νέων ομάδων ή γενεών αντιβακτηριακών παραγόντων με διαφορετικά χαρακτηριστικά φαρμακοκινητικής (από του στόματος ενεργού, ευρύτερης κατανομής, μεγαλύτερης διάρκειας) και μικροβιολογικής (ευρύτερο φάσμα, ανθεκτικά σε β-λακταμάση) , ξεπερνώντας πολλούς από τους περιορισμούς των αρχικά απομονωμένων ουσιών.

 

Οι δράσεις φαρμάκων στους υποδοχείς που οδηγούν σε αποκρίσεις διέπονται από τους ίδιους παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα και την κατεύθυνση των χημικών ή βιοχημικών αντιδράσεων, δηλαδή:.

 

Παραδείγματα προσδεμάτων

μηχανισμοί τελεστή, συνήθως ένα ένζυμο ή κανάλι ιόντων) Υποδοχείς αδενοσίνης (αγωνιστής αδενοσίνης, θεοφυλλίνης [ανταγωνιστής])

Αδρενοϋποδοχείς (αδρεναλίνη, νοραδρεναλίνη, ισοπρεναλίνη [αγωνιστές], φαινοξυβενζαμίνη, σαλβουταμόλη [ανταγωνιστές])

Οι υποδοχείς ντοπαμίνης (ντοπαμίνη, απομορφίνη [αγωνιστής], μετοκλοπραμίδη [ανταγωνιστής])

Υποδοχείς ισταμίνης (ανταγωνιστής σιμετιδίνης]

 

Υποδοχείς μουσκαρινικής ακετυλοχολίνης (πιλοκαρπίνη [αγωνιστής], ατροπίνη [ανταγωνιστής]

Οι υποδοχείς οπιοειδών (μορφίνη, βουπρενορφίνη [αγωνιστές], ναλτρεξόνη [ανταγωνιστής])

Προστανοειδείς υποδοχείς (μισοπροστόλη [αγωνιστής])

Οι υποδοχείς σεροτονίνης (5-υδροξυτρυπταμίνης ή 5-ΗΤ) (εργοταμίνη [αγωνιστής], γρανισετρόνη [ανταγωνιστής 5-ΗΤ3])

Υποδοχείς υποδοχέων GANA υποδοχέα ιόντων με δεσμευμένο ιόντα (πεντοβαρβιτόνη, διαζεπάμη [αγωνιστές], φλουμαζενίλη [ανταγωνιστής])

Ο υποδοχέας γλουταμικού (κεταμίνη [ανταγωνιστής υποτύπου ΝΜϋΑ])

Νικοτινικός υποδοχέας (ανταγωνιστής σουξαμεθονίου]

Συνδεδεμένοι με την τυροσίνη κινάσης υποδοχείς Υποδοχέας ινσουλίνης (ινσουλίνη [αγωνιστής], διγουανίδια [ευαισθητοποιητής])

 

Πυρηνικοί υποδοχείς Ο υποδοχέας του ανδρογόνου, ο υποδοχέας της γλυκοκορτικοειδούς, ο υποδοχέας των μεταλλοκορτικοειδών (συναγωνιστής αλδοστερόνης, η σπιρονολακτόνη [ανταγωνιστής]), υποδοχέας οιστρογόνων, υποδοχέας προγεστερόνης, υποδοχέας ρετινοϊκού οξέος (ισοτρετινοΐνη [RARα αγωνιστής]

Οι υποδοχείς οπιοειδών (μορφίνη, βουπρενορφίνη [αγωνιστές], ναλτρεξόνη [ανταγωνιστής])

Κυκλοοξυγονάση (ακετυλοσαλικυλικό οξύ [αναστολέας COX-1], μελοξικάμη [αναστολέας COX-2])

Διϋδροφυλλική ρεδουκτάση (μεθοτρεξάτη [αναστολέας])

Ιωδοθυρονίνη-5 'δεϊωδάση (προπυλθειουρακίλη [αναστολέας])

Λαμιτοστερόλη δεμεθυλάση (αντιμυκητιασικά αζόλια [αναστολέας])

Η λιποξυγενάση (τεπόξαλη [αναστολέας])

Μονοαμινική οξειδάση (ΜΑΟ) (σελεγιλίνη [αναστολέας])

Ξανθίνη οξειδάση (αλλοπουρινόλη [αναστολέας])

Τρανσφεράσες (ένζυμα που καταλύουν τη μεταφορά μιας ομάδας λειτουργιών [για παράδειγμα, μεθυλικού, φωσφορικού] από ένα μόριο [δότη] σε άλλη [αποδέκτη]) ϋΝΑ πολυμεράση (αναστολέας aciclovir)

GABA τρανσαμινάση (βαλπροϊκό οξύ [αναστολέας])

Πεπτιδυλ τρανσφεράση (βακτηριακή) (χλωραμφενικόλη [αναστολέας])

Αντίστροφη μεταγραφάση (αναστολέας ζιδοβουδίνης)

 

Κινάση τυροσίνης

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα και χρόνια νόσος των νεφρών

David M. Clive, σε χρόνια νεφρική νόσο, 2015

 

Φαρμακολογία των ΜΣΑΦ

 

Η κύρια φαρμακολογική δράση όλων των ΜΣΑΦ είναι η μεταβολή του μεταβολισμού του αραχιδονικού οξέος. Αυτό το 20-άνθρακα λιπαρό οξύ, που υπάρχει σε όλα τα κύτταρα, είναι ο πρόδρομος των εικοσανοειδών, μιας οικογένειας φυσιολογικώς δραστικών ενώσεων που περιλαμβάνουν τις προσταγλανδίνες και τα λευκοτριένια (Εικόνα 57.1). Αυτές οι ουσίες είναι αυτοκόκλες, που σημαίνουν ότι τα αποτελέσματά τους ασκούνται κυρίως στον ιστό στον οποίο συντίθενται. Διαφορετικοί τύποι κυττάρων έχουν διαφορετικές τάσεις για την παραγωγή συγκεκριμένων τελικών προϊόντων εικοσανοειδών. Η παραδειγματική απεικόνιση αυτού του φαινομένου είναι η άφθονη παραγωγή από τα αιμοπετάλια της θρομβοξάνης Α2, μιας προσταγλανδίνης που προκαλεί συσσωμάτωση αιμοπεταλίων και αγγειοσυστολή. Στα ενδοθηλιακά κύτταρα, το κυρίαρχο προϊόν εικοσανοειδούς είναι η προσταγλανδίνη 12 (προστακυκλίνη), ένας αγγειοδιασταλτικός παράγοντας και ο αναστολέας της συσσωμάτωσης αιμοπεταλίων. Οι αντίθετες επιδράσεις αυτών των ουσιών προσδίδουν προστατευτική ισορροπία στην αλληλεπίδραση μεταξύ αιμοφόρων αγγείων και θρομβοκυττάρων. Η μεταβλητότητα της παραγωγής εικοσανοειδών παρατηρείται επίσης στους τύπους νεφρικών κυττάρων.

 

https://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Jwhozip23e/4.2.html

Οι δραστικές ουσίες που ανήκουν στις ομάδες των αντιβιοτικών, των νοτροπικών παραγόντων, των β-αναστολέων, των βιταμινών, αναστολέων GABA, αναστολέων COX-2, ανταγωνιστών διαύλων ασβεστίου, αγωνιστών υποδοχέα βενζοδιαζεπίνης, παραγόντων τροποποίησης λιπιδίων (φιμπράτες), μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων (profens), οιστρογόνα, νευροληπτικά, αναλγητικά και.

νιτρικά

Ποιες είναι οι 6 ταξινομήσεις των ναρκωτικών;

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν διεγερτικά, κατασταλτικά, παραισθησιογόνα, διασπορά, οπιοειδή, εισπνεόμενα και κάνναβη.

 

 

 

 

Levorphanol is a potent synthetic opioid analgesic indicated for the management of moderate to severe pain or as a preoperative medication where an opioid analgesic is appropriate. Levorphanol is similar to morphine in its actions, however it is up to 8 times more potent than morphine. Levorphanol produces a degree of respiratory depression similar to that produced by morphine at equianalgesic doses, and like many mu-opioid drugs, levorphanol produces euphoria or has a positive effect on mood in many individuals.

Mechanism of action

Like other mu-agonist opioids it is believed to act at receptors in the periventricular and periaqueductal gray matter in both the brain and spinal cord to alter the transmission and perception of pain.