Χημικές ουσίες από φυτά, που χρησιμοποιούνται σαν πρώτες ύλες για παρασκευή άλλων ουσιών Β. Προϊόντα από Αλκαλοειδή και παράγωγά τους

της Δήμητρας Σπανού, χημικού, καθηγήτριας Β/θμιας Εκ/σης στο 1ο Γυμν. Δάφνης

 

υπό κατασκευή

 ΤΑ ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ

Αλκαλοειδή είναι αζωτούχες ενώσεις που περιέχουν άζωτο ενωμένο ετεροκυκλικά που βρίσκονται σε φυτά αλλά και σε μικροοργανισμούς.

Αναλόγως του τύπου του ανθρακικού σκελετού στο οποίο υπάρχουν τα ετεροάτομα, τα αλκαλοειδή κατατάσσονται σε μεγάλες ομάδες όπως τα αλκαλοειδή με πυρρολιδινικό δακτύλιο (σταχυδρίνη) Î‘ποτέλεσμα εικόνας για πυρρολιδινικό δακτύλιο με πιπεριδινικό (κωνεϊνη) Î‘ποτέλεσμα εικόνας για πιπεριδινικό δακτύλιο  συμπυκνωμένο τριμελή πυρρολιδινικό +πιπεριδινικό (ατροπίνη, κοκαϊνη ) Î‘ποτέλεσμα εικόνας για tropane chem και άλλα


Κάποια από αυτά

Από το τσάι απομονώνονται οι δραστικές ουσίες η θεοφυλλίνη και η μεθυλοξανθίνη

Αποτελούν αλκαλοειδή με πουρινικό σκελετό και παρουσιάζουν διεγερτική δράση επί της καρδιάς και διουρητικές ιδιότητες και αποτελούν παράγωγα της ξανθίνης

Αποτέλεσμα εικόνας για θεοφυλλίνη θεοβρωμίνη από τσάι

 

 

Από το όπιο η μορφίνη και από την μορφίνη η ηρωϊνη

Το όπιο είναι φυτό αυτοφυές και καλλιεργούμενο που αποτελεί μείγμα ρητινών, κόμμεων, καουτσούκ, υδατανθράκων, πρωτεϊνών, λιπών, οργανικών οξέων, ανόργανων αλάτων κ.α.

Τα κυριότερα αλκαλοειδή του οπίου που περιέχουν ισοκινολινικό δακτύλιο είναι η μορφίνη, η ναρκωτίνη, η παπαβερίνη, η θηβαϊνη, και η κωδεϊνη

Προκαλούν σε αρχική χρήση  ύπνο και ευχάριστα όνειρα σε παρατεταμένη χρήση, σωματική και ψυχική κατάπτωση. Κατατάσσονται σε δυο κυρίως ομάδες την ομάδα της παπαβερίνης και την ομάδα της μορφίνης

Η κωδεϊνη αποτελεί διμεθυλεστέρα της μορφίνης ενώ

Αποτέλεσμα εικόνας για μορφίνη χημικός τύπος

 Η ηρωϊνη αποτελεί διαιθυλεστέρα της μορφίνης (διακέτυλομορφίνη) και λαμβάνεται σαν υδροχλωρικό αλάτι αυτής και παρασκευάζεται από την μορφίνη με οξικό ανυδρίτη

   Î‘ποτέλεσμα εικόνας για preparation of heroin from morphine and ethyl acetate

ΠΗΓΕΣ

https://wikivisually.com/wiki/Calcium_morphenate

https://www.chemist.gr/%CE%BA%CF%89%CE%B4%CE%B5%CE%90%CE%BD%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%AF%CE%BD%CE%B7/

https://slideplayer.gr/slide/16550672/

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%B7

με πιπεριδινικό