ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ. Μέρος πρώτο. Εκκρίματα εντόμων.

Δήμητρα Σπανού, Χημικός, καθηγήτρια στο 1ο Γυμνάσιο Δάφνης

 

yp;o ;ereyna

ένα από τα κύρια συστατικά του κηρού μέλισσας είναι το δεκαεξαονικό τριακοντύλιο, δηλαδή ο εστέρας της τριακοντόλης C30 και του δεκαεξαονικού οξέος

Κηρώδη προστατευτικά περιβλήματα υπάρχουν στα περισσότερα φρούτα και στο τρίχωμα των ζώων και έχουν παραπλήσιες δομές

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ  JOHN Mac MURRY