ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ. Μέρος τρίτο: Επιθήλιο στα ασπόνδυλα , πλακοειδή λέπια για χονδροιχθύες, λέπια για τους ιχθύες

Δήμητρα Σπανού , Χημικός, καθηγήτρια στο 1ο Γυμνάσιο Δάφνης

 

 

υπό κατασκευή