Η Ερμητική Θεοσοφία και η Σύγχρονες Φυσικές Επιστήμες. Μέρος Τέταρτο: Πέρασμα από την υλή στην ενέργεια και αντίστροφα. Από τα φερμιόνια στα μποζόνια και πως τα μποζόνια γίνονται πάλι φερμιόνια

Η Ερμητική Θεοσοφία και η Σύγχρονες Φυσικές Επιστήμες.  Μέρος Τέταρτο: Πέρασμα από την υλή στην ενέργεια και αντίστροφα. Από τα φερμιόνια στα μποζόνια και πως τα μποζόνια γίνονται πάλι φερμιόνια

της Δήμητρας Σπανού

υπό μελέτη και υπό σκέψη

 

 

 

από το Κυμβάλειο

Το Όλον προβάλει την βούλησή του με την πρόθεση να "γίνει"Το Όλον επιβραδύνει την δόνησή του κι έτσι δημιουργείται η ύλη. 

Η διαδικασία αυτή ονομάζεται ΕΣΕΛΙΞΗ

Ο άλλος πόλος ονομάζεται Φάση ΕΞΕΛΙΞΗΣ που σημαίνει "επιστροφή στην ΕΣΤΙΑ"

 

Απορρόφηση Ενέργειας και μείωση της συχνότητας του κύματος (επιβράδυνση της δόνησης)

Η κβαντική θεωρία ξεκίνησε από το γεγονός ότι κάποια φαινόμενα της Φυσικής δεν ήταν δυνατόν να ερμηνευτούν με την κλασσική (τότε) ερμηνεία της Φυσικής .

Για παράδειγμα και με απαρχή το φαινόμενο Comton και πειραματική δουλειά που ακολούθησε κατέληξαν σε αποτελέσματα που συνοψίζονται στον εξής πειραματικό νόμο: η σκεδαζόμενη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία έχουν μικρότερη συχνότητα από την αρχική. 

Σύμφωνα με την κλασσική θεωρία το προσπίπτον ηλεκτρομαγνητικό κύμα θέτει  τα ηλεκτρόνια του σώματος σε ταλάντωση ίση με την συχνότητα του προσπίπτοντος. Τα ταλαντούμενα ηλεκτρόνια εφόσον επιταχύνεται εκπέμπουν ένα δευτερογενές ηλεκτρομαγνητικό κύμα που θα πρεπει να έχει την ίδια συχνότητα με το προσπίπτον . Πράγμα που δεν συμβαίνει. 

Σύμφωνα με την κβαντική ερμηνεία όμως το φωτόνιο απορροφάται προς στιγμή από το ηλεκτρόνιο και αμέσως μετά επανεκπέμπεται  με διαφορετική κατεύθυνση συχνότητα και ενέργεια μειωμένη από την αρχική.

 και  κατά ποσό ίσο με την κινητική ενέργεια που απορρόφησε το ηλεκτρόνιο

 

 Επιλέγω από τις 

Οι Φυσικές Επιστήμες μπροστά σε Ανεξήγητα ή Υπερφυσικά φαινόμενα

 

Γ. Η εντυπωσιακή μετατροπή φωτονίου σε σωματίδια και    σωματιδίου σε φωτόνιο 

 

Υλοποίηση της ενέργειας του φωτονίου (Δίδυμη γένεση)

 Αντίστροφα, αν ένα φωτόνιο  ενέργειας 1,02 MeV, περάσει κοντά από έναν πολύ βαρύ πυρήνα, μετατρέπεται σε δυο σωματίδια, ένα ηλεκτρόνιο  με μάζα m που ισοδυναμεί με ενέργεια 0.51 MeV  και ένα ποζιτρόνιο μάζας m,  ισοδύναμης με 0.51 MeV ενέργειας. Τα τελευταίο αυτά φαινόμενο είναι γνωστά σαν δίδυμη γένεση κατά την οποία συμβαίνει υλοποίηση της ενέργειας του φωτονίου

 

 

Εξαύλωση της μάζας

 Όταν έχουμε σύγκρουση ταχέως κινουμένων σωματιδίων όπως για παράδειγμα ένα ποζιτρόνιο (θετικό ηλεκτρόνιο) που εξέρχεται από τον πυρήνα με μεγάλη ταχύτητα και ένα ηλεκτρόνιο που βρίσκεται στην πορεία του που συγκρούονται και συνενώνονται, τότε, 

ολόκληρη η μάζα τους μετατρέπεται σε ισοδύναμη ενέργεια 2hν δύο φωτονίων  που έχουν την ίδια συχνότητα ν

 

Παρατήρηση:

Κατά την εξαύλωση απαιτείται μεγάλη ενέργεια (κινητική)

Κατά την υλοποίηση απαιτείται ποσότητα μάζας

Στον κόσμο των υποατομικών  σωματιδίων   μάζες των σωματιδίων μπορούν να μετασχηματίζονται σε ενέργεια υπό την μορφή φωτός, θερμότητας ή κίνησης και αντίστροφά . 

  

Φερμιόνια  και μποζόνια οι ιδιότητές τους και τι αντίστοιχο υπόρχει στην Ερμητική Θεοσοφία

 Οι δυο κατηγορίες σωματιδίων που συναντάμε στο σύμπαν είναι τα φερμιόνια που θεωρούνται στοιχειώδη σωματίδια ύλης και τα μποζόνια που είναι σωματίδια ενέργειας 

Τα φερμιόνια έχουν τιν ιδιότητα να σχηματίζουν πλήρως αντιδιαμετρικές σύνθετες καταστάσεις Παράδειγμα είναι η κατανομή των ηλεκτρονίων (φερμιόνια) γύρω από τον πυρήνα του ατόμου. Υπόκεινται στην απογορευτική αρχή του Pauli και έχουν ημιακαίρεο spin. Φερμιόνια είναι το νετρίνο, το κουαρκ, το πρωτόνια, το νετρόνιο, το ηλεκτρόνιο.  Για την  ύλη το στοιχειώδες σωματίδιο είναι το κουάρκ

Τα μποζόνια  Είναι σύμφωνα με τις δυο καθιερωμένες θεωρίες ο ένας από τους δυο τρόπους για να αλληλοεπιδρούν σωμάτια μεταξύ τους και να μεταφέρεται η ενέργεια από το ένα σωμα στο άλλο

Έχουν την ιδιότητα να σχηματίζουν πλήρως συμμετρικές σύνθετες κβαντικές καταστάσεις.

Έχουν ακέραιο spin και δεν περιορίζονται από την απογορευτική αρχή του Pauli . Προτιμούν να συγκεντρώνονται πολλά μαζύ

Να τι βρήκα στο βιβλίο "Θεική Μαγεία. Τα Επτά Θεικά Μυστήρια της Υλοποίησης" του Doreen Virtue 

Κατά το στάδιο της Εσωτερίκευσης,

(δηλαδή όταν από τον πιο απομακρυσμένο από την Αρχή Πόλο της Δημιουργίας ,κατευθύνεται η διαδικασία  προς το Όλον)

οι δημιουργικές δυνάμεις εκδηλώνονται ως ενιαίο σύνολο 

(είναι γνωστό πως τα μποζόνια συγκεντρώνονται και κινούνται πολλά μαζύ με ίδιους πολλές φορές κβαντικούς αριθμούς  για να φέρουν καλύτερο αποτέλεσμα)

Έπειτα κατά την διάρκεια του Εξελικτικού σταδίου ή Σταδίου Εσωτερίκευσης οι Δημιουργίες αποκτούν ατομικότητα

(και τα ηλεκτρόνια στο άτομο διαφορετική τετράδα κβαντικών αριθμών)

Στο βαρυτικό πεδίο

Αν και οι θεωρίες για το βαρυτικό πεδίο δεν είναι ακόμα καθαρές  στην  φυσική επιστήμη και ιδιέταιρα στις τελευταίες δεκαετίες και ακόμα πολλά θέματα βρίσκονται  υπό έρευμα 

Ξεκινάω ,μαζύ με τα γνωστά που μεταφέρω, να διατυπώσω και κάποια συμπεράσματα δικά μου, που πιθανόν να έχουν ατέλειες, αλλά όχι μόνο.

Όπως ήδη έχει ειπωθεί,  η παραγωγή ωστικών -μεταξύ τους και ηχητικών- κυμάτων που είναι τελικά μεταβολές στην πίεση που μεταφέρονται στο μεσοδιάστημα κύματος μπορεί να ωφείλεται σε μεταβολές σε κάποιων ουράνιων σωμάτων που θερμαίνεται πολύ και για να εκτονωθούν είτε διαστέλλονται ή εκτινάσουν υλη και θερμότητα ώστε με κάποιον τρόπο δημιουργούνται κύματα πίεσης.

 

 

 

 

 

ΠΗΓΕΣ

Κβαντομηχανική1 Στέφανος Τραχανάς

Κβαντικά Παράδοξα Jim Al Khalili

 

 

ακατεργαστο

ισχυρή πυρηνική δύναμη έχει ακτίνα δράσης μέχρι 10-15 μέτρα

https://physics4u.wordpress.com/2010/02/04/h-έ-ώ-ί/

Σύμφωνα με την κβαντική θεωρία, τα σωματίδια, όπως οι πυρήνες, διαθέτουν κυματοειδείς ιδιότητες.  Τα κύματα, ως γνωστόν, παρουσιάζουν συντονισμούς. Ένα κοινό παράδειγμα συντονισμού είναι η λειτουργία του ραδιοφώνου, καθώς γυρίζουμε το κουμπί της συσκευής μας για να πιάσουμε το σήμα ενός συγκεκριμένου σταθμού. Μόλις ταιριάξει η συχνότητα των κυκλωμάτων του δέκτη μας με τη συχνότητα των ραδιοκυμάτων που εκπέμπει ο σταθμός, τα κύματα συντονίζονται με το κύκλωμα, και το σήμα ενισχύεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τα κβαντικά κύματα μπορούν επίσης να συντονιστούν, επιταχύνοντας έτσι το ρυθμό των ατομικών και πυρηνικών διαδικασιών.

 

Τα πρωτόνια όμως απωθούνται μεταξύ τους, καθώς όλα έχουν θετικό ηλεκτρικό φορτίο. Όμως, στις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αναπτύσσουν τόσο μεγάλες ταχύτητες, που μπορούν τελικά να ξεπεράσουν αυτή την αμοιβαία απώθηση και να βρεθούν πολύ κοντά το ένα στο άλλο. Εάν, μάλιστα, η ταχύτητα είναι αρκετά μεγάλη, όπως συμβαίνει στο θερμό πυρήνα ενός άστρου, δύο πρωτόνια είναι δυνατό να προσεγγίσουν το ένα το άλλο σε αποστάσεις που εμπίπτουν στο βεληνεκές της ισχυρής πυρηνικής δύναμης, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την πυροδότηση των πυρηνικών μετατροπών.

 

. H μάζα ενός τυπικού πυρήνα άνθρακα είναι σημαντικά μικρότερη από το άθροισμα της μάζας των τριών πυρήνων ηλίου που καλούνται να τον σχηματίσουν, λόγω της ενέργειας που εκλύεται κατά τη δημιουργία του. Οι πυρήνες, όμως, μπορεί να βρίσκονται και σε διεγερμένη κατάσταση. Ο Χόυλ υπολόγισε με ακρίβεια την ενέργεια συντονισμού, μία διεγερμένη κατάσταση του πυρήνα C-12, ότι ήταν περίπου 7,6 MeV πάνω από την βασική κατάσταση του.

 

Τα πειράματα τους επιβεβαίωσαν ότι ο συντονισμός επιμηκύνει το χρόνο ζωής του ασταθούς πυρήνα βηρυλλίου κατά περίπου 100 δισεκατομμυριοστά του δισεκατομμυριοστού του δευτερολέπτου – αρκετά, δηλαδή, για να γίνει η αντίδραση. Άπαξ και φτιαχτεί ο άνθρακας, όλα τα άλλα είναι εύκολα. Όλα τα εμπόδια εξαφανίζονται. Αμέσως μετά δημιουργείται το οξυγόνο, στη συνέχεια το νέον και το μαγνήσιο, και συνεχίζουμε με αυτό τον τρόπο να ανεβαίνουμε τον περιοδικό πίνακα, φτάνοντας μέχρι το σίδηρο.