ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Της Δήμητρας Σπανού, χημικού καθηγήτριας Β/θμιας Εκπα/σης 1ου Γυμν. Δάφνης

 

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ: Πρώτο κεφάλαιο: Τι είναι φάρμακα, η μητρική δομή των φαρμάκων, πως προκύπτει ένα νέο  φάρμακο  

 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ 

ΠΕΡΙ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Η χημική δομή των φαρμάκων δεν είναι πάντα καθορισμένη

Όταν η χημική δομή του φαρμάκου είναι καθορισμένη

Η οδηγός ένωση μπορεί να απομονωθεί 

Οι νέες ουσίες -φάρμακα μπορεί να είναι προϊόντα μεταβολισμού γνωστών φυσικών ουσιών 

¨η να είναι προϊόν σύνθεσης που βασίζεται σε μια ένωση -οδηγό

 ή να είναι προϊόν φυσικού μεταβολισμού μιας  ήδη γνωστής ουσίας

 ή με μοριακή τροποποίηση μιας ήδη γνωστής ουσίας με συμπύκνωση, εισαγωγή ομάδων

Η χημική δομή επιρρεάζει την βιολογική δράση ενός φαρμάκου

Η αλλαγή στη θέση ενός διπλού δεσμού  

 

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ:  Δεύτερο κεφάλαιο: Πως επιρρεάζεται η δράση ενός φαρμάκου (Oι φυσικές ιδιότητες,, οι περιβαλλοντικοί παράμετροι, η μητρική δομή  η ισομέρεια, επαγωγικά και συζυγιακά φαινόμενα και υποκαταστάτες ενός φαρμάκου

Φυσικοχημικοί παράγοντες επιρρεάζουν την δράση ενός φαρμάκου

 Η σύνδεση ενός φαρμάκου με έναν υποδοχέα και πως επιρρεάζεται η αποτελεσματικότητα της δράσης του

Διαφορετική δράση ισομερών του φαρμάκου

Η οδηγός ένωση περιέχει στο μόριό της φαρμακοφόρο δομή  απαραίτητη για την βιολογική δράση

 Η παρουσία  ομάδων στο μόριο του φαρμάκου επιρρεάζει την φαρμακολογικήτου δράση

Μεταβολή της δραστικότητας του φαρμάκου, λόγω επαγωγικών φαιμένων στο μόριο

 

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ:  Τρίτο κεφάλαιο: Ομάδες φαρμάκων και η  φαρμακολογική τους δράση στον οργανισμό με βάση την οδηγό ένωση και τους υποκαταστάτες. Επαγωγικό φαινόμενο και φαινόμενο συντονισμού

Επιδράσεις των φαρμάκων στον οργανισμό

Χημική κατασκευή και μεταβολές στη φαρμακευτική δράση των φαρμάκων

Η οδηγός ένωση με την φαρμακοφόρο δομή είναι το κεντρικό τμήμα και η βάση για κάθε φάρμακο

 

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ. Τέταρτο κεφάλαιο. ΟΙ υποκατάσταση ομάδων στο μόριο επιδρά συνηθέστερα στην επιθυμητή δράση των φαρμάκων εκτός περιπτώσεων Ισοστερών  ομάδων και  βιοισοστέριας

Επιδράσεις των φαρμάκων στον οργανισμό

Χημική κατασκευή και μεταβολές στη φαρμακευτική δράση των φαρμάκων

Πως επιρρεάζει η υποκατάσταση  τις φαρμακευτικές ιδιότητες

Διαφορετική  υποκατάσταση είναι πιθανόν να δώσει διαφορετική φαρμακευτική δράση

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΙΣΟΣΤΕΡΕΙΣ) 

ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΦΥΣΙΚΕΣ, ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ.  Πέμπτο κεφάλαιο. Πως απορροφώνται τα φάρμακα από τον οργανισμό και που  επιδρούν. Μηχανισμοί δράσης φαρμάκων

Η απορρόφηση των φαρμάκων στον οργανισμό

Η φαρμακολογική δράση των φαρμάκων στον οργανισμό

Σε ποια σημεία επιδρά το φάρμακο

Τα φάρμακα, εάν ανήκουν στους αγωνιστές, ενεργοποιούν την επιθυμητή απόκριση 

αν ανήκουν στους ανταγωνιστές μειώνουν την δράση των ορμονών και διαβιβαστών

Φαρμάκα που δρουν σε διαύλους ιόντων

Περιπτώσεις  φάρμακων που δρουν σε ένζυμα για την μεταγωγή του σήματος μέσα στο κύτταρο

 Δράση του φαρμάκου στα ένζυμα: Αναστολή της δράσης ενζύμου

Ένζυμα των πρωτεινικές κινάσων

Ανταγωνιστική δράση του φαρμάκου  tylophorine σε ένζυμα

 

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ: Έκτο κεφάλαιο.Τα αντιμολυσματικά φάρμακα: : Τα αντιβιοτικά και η δράση τους κατά των μικροοργανισμών

Τα αντιμολυσματικά φάρμακα 

Τι είναι τα αντιβιοτικά

 

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ: Έβδομο κεφάλαιο : Τα φάρμακα εναντίον του καρκίνου. Ποια είναι και Πως δρουν τα φάρμακα αυτά.

Πως θα οδηγηθούν τα αντικαρκινικά φάρμακα να δράσουν κατά των  καρκινικών  κυττάρων (αλλά όχι των σωματικών). 

Τα αντικαρκινικά φάρμακα,

δρουν εναντίον του καρκίνου  με τους εξής τρόπους:

Τα φάρμακα που συνδέονται απευθείας με το DNA. Αλκυλιωτικοί παράγοντες.

Αλκυλιωτικά προφάρμακα

Οι νιτροζαμίνες

Φάρμακα που παρεμβαίνουν στον μεταβολισμό των καρκινικών κυττάρων: Οι αντιμεταβολίτες

  • Φάρμακα  που συνδέονται  με το  DNA με δεσμό όχι ομοιοπολικό 
  • Αντινεοπλασματικά αντιβιωτικά
  • Αναστολείς των μικροσωληνίσκων

    • Φάρμακα που εμποδίζουν τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων (αντιμιτωτικά)
    • Φάρμακα που επιδρούν στη λειτουργία του ενδοκρινικού συστήματος

    •  

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ: Όγδοο κεφάλαιο .  Τα καρδιαγγειακά φάρμακα. Ποια είναι και Πως δρουν τα φάρμακα αυτά:

Πως επιδρά η ενδοκρινικό και το νευρικό σύστημα στις μυϊκές ίνες των αγγείων του αίματος και επιρρεάζει 

την κυκλοφορία του αίματος

Για την στηθάνχη:

Αντιαρρυθμικά φάρμακα

Δυναμικό ενέργειας

Α Ηλεκτρική διαβίβαση 

  Αντιυπερτασικά φάρμακα

Φάρμακα για την καρδιακη ανεπάρκεια

Αντιθρομβωτικά φάρμακα

 

   ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ.  Ένατο κεφάλαιο. Τα απολυμαντικά και αντισηπτικά φάρμακα

Απολυμαντικά και αντισηπτικά φάρμακα

Αντιμολυσματικά φάρμακα ως προς την Χημική τους κατάταξη

Οι αλκοόλες και η απολυμαντική τους δράση

Η δράση των φαινολών .

Οι πολυφαινόλες και τα φαινολικά παράγωγα (φλαβονόλες,τανίνες, ανθοκυάνες)

Ιωδιούχος παβιδόνη BETADINE

   Η χλωροξυνενολή Dettol

STERILLIUM Αντισηπτικό ιατρικό ζελέ 

 

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ: Κεφάλαιο δέκατο: Φάρμακα κατά της ημικρανίας

Η ημικρανία : Τι μπορεί να είναι:

Οι παράγοντες που εμπλέκονται με την ημικρανία 

Ημικρανία και ορμονικές διαταραχές

Τα φάρμακα κατά της ημικρανία 

 Τι είναι η φλεγμονή στους ιστούς και που οφείλεται.

Ο μυϊκός τόνος σε φυσιολογικές καταστάσεις΄και ο μυϊκός τόνος σε προφλεγμονίκές καταστάσεις

 

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΤα αντιμολυσματικά φάρμακα  είναιεφάλαιο ενδέκατο.

Τα αντι-μολυσματικά φάρμακα

 

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ: Κεφάλαιο δωδέκατο. Ορμόνες, άλλα ενδοκρινολογικά φάρμακα και αντισυλληπτικά

Ορμόνες, άλλα ενδοκρινολογικά φάρμακα και αντισυλληπτικά

Τι είναι οι ορμόνες, που παράγονται και πως επιρρεάζουν το κύτταρο και τον οργανισμό
Οι υποδοχείς των κυτταρικών μεμβρανών
η Οικογένεια διαμεμβρανιακών υποδοχέων συζευγμένοι με G πρωτείνες  (GPCRs)

Από στόματος ορμονικά αντισυλληπτικά,

 
ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ .. Κεφάλαιο Δέκατο τρίτο. Φάρμακα για ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς
Φάρμακα που χρησιμοποιούνται σε ψυχικές διαταραχές
 
ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ: Κεφάλαιο δέκατο τέταρτο. Φάρμακα γενικής αναισθησίας και οξυγόνο
Φάρμακα γενικής αναισθησίας και οξυγόνο

 

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ: Κεφάλαιο Δέκατο Πέμπτο: Φάρμακα επουλωτικά πληγών

Η επούλωση των πληγών 

Ενδεικτικά φάρμακα επούλωσης πληγών

 

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ: Κεφάλαιο δέκατο έκτο. Τα αμφεταμινικά παάγωγα

(υπό κατασευή)

 

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ. Κεφάλαιο Δέκατο έβδομο: Τα ιαματικά νερά. Η θεραπευτική δράση των αλκαλικών, θειούχων, σιδηρούχων κ.λ.π. ιαματικών νερών

υπό κατασκευή

Τι είναι τα ιαματικά νερά

Οι χημικές επιδράσεις των ιαματικών νερών

Οι χημικές επιδράσεις των ιαματικών νερών

Μεταλλικά νερά με ιαματική δράση

Τα θειούχα  ιαματικά νερά.

 Αλκαλικές ιαματικές πηγές και οξυπηγές

Άλλα συστατικά των ιαματικών πηγών

 

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ Κεφάλαιο Δέκατο όγδοο. Ιαματικά λασπόλουτρα  για παθήσεις των οστών και  αρθρώσεων

υπό κατασκευή

Αλκαλικά εδάφη

 

 

 

Η φαρμακολογική δράση των φαρμάκων στον οργανισμό