ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΙΟΙ ΚΟΡΟΝΟΙΟΙ : Περιεχόμενα

 

 

ΜΙΚΡΟΒΙΑ, ΙΟΙ, ΚΟΡΟΝΟΙΟΙ. κεφάλαιο 1. Τι είναι τα μικρόβια ή μικροοργανισμοί , ποιοι από  αυτούς είναι παθογόνοι. 

Ποιοι είναι οι μικροοργανισμοί

Οι ιοί 

Τα βακτήρια 

Κατηγορίες βακτηρίων

Οι μύκητες

Τα πρωτόζωα

ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΙΟΙ ΚΟΡΟΝΟΙΟΙ. Κεφάλαιο 2: Οι κοινότητες των μικροοργανισμών και η εξέλιξή  με το κλίμα, τα είδη και τους πληθυσμούς, 

Οι μικροοργανισμοί και η ζωή τους

Το Φυσικό περιβάλλον που ζουν οι μικροοργανισμοί

Ποιούς μικροοργανισμούς θα βρούμε, που και πότε ;

Πόσο σημαντικοί είναι οι μικροοργανισμοί στο οικοσύστηματα

Οι πληθυσμοί και τα είδη μικροοργανισμοί στο περιβάλλον τους

Συνθήκες ύπαρξης, εγκατάστασης και οικολογικής διαδοχής  πληθυσμών ειδών

Η διαδικασία και εξέλιξη του επικοικισμού κοινοτήτων μικροοργανισμών

Πολύπλοκες μικροβιακές κοινωνίες:  η ισορροπία, η ποικιλότητα και οι γενετικές μεταβολές  

Η ποικιλότητα σε κανονικές και σε ακραίες συνθήκες

Ικανότητα μετάλλάξεων των μικροοργανισμών

ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΙΟΙ ΚΟΡΟΝΟΙΟΙ : Κεφάλαιο 3.  Η ποικιλία των σχέσεων και η αλληλεπίδραση των μικροοργανισμών, μεταξύ τους καθώς και με άλλους οργανισμούς. Συμβιωτικές, θηρευτικές και παρασιτικές  σχέσεις μικροοργανισμών με άλλους οργανισμούς

υπό κατασκευή

 

ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΙΟΙ ΚΟΡΟΝΟΙΟΙ Κεφάλαιο 4: Παθογόνοι για τον άνθρωπο μικροοργανισμοί. Προέλευση και  οι πύλες εισόδου στον ξενιστή. Επιθετικοί μηχανισμοί και παθογόνες ουσίες τους. Ανοσία. Αμυντικοί μηχανισμοί του ξενιστή. Διάρκεια ζωής αντισωμάτων

Ποιοι είναι οι μικροοργανισμοί

Προέλευση παθογόνων για τον άνθρωπο μικροοργανισμών

Πύλες εισόδου μικροβίων στον οργανισμό και η πορεία της μόλυνσης

Ο επιθετικός μηχανισμός των μικροβίων

Ανοσία: