ακονιτάση
    3ο  βήμαΤο ισοκιτρικό οξειδώνεται  και μετατρέπεται σε α κετογλουταρικό οξύ 

 

 Είναι η πρώτη οξείδωση του κύκλου) και γίνεται με την παρουσία ενζύμου που είναι πάλι  ακοκινάση που χρησιμοπιήθηκε στο προηγούμενο στάδιοτης ισομερίωσης. Για την αφυδρογόνωση που προηγείται της αποκαρβοξυλίωσης  υπάρχουν δυο συνένζυμα το NAD και το NADP  Μάλιστα υπάρχουν δυο ανάλογα ένζυμα στα μιτοχονδρια που χρησιμοποιούν NAD ή NADP σαν συνένζυμα. Με  αφυδρογόνωση  δημιουργείται κετοξύ το οξαλοηλεκτρικό που αυθόρμητα στο ίδιο ενζυμο γίνεται μια πρώτη αποκαρβοξυλίωση του 3ου άνθρακα, που συνδέεται επίσης στον σίδηρο της ακοκινάσης.

Παράγεται α κετογλουταρικό οξύ  εφόσον  ο δεύτερος άνθρακας μετατρέπεται σε κετονικό  

Τα συνένζυμα ΝΑD ή ΝΑΔP που μετατρέπονται σε ανηγμένα NADH  ή NADPH (συζευγμένη αντίδραση) 

 

 

α κετογλουταρικής αφυδρογονάσης

4ο βήμα.  Το α κετογλουταρικό οξύ μετατρέπεται σε ηλεκτρυλοσυνένζυμοΑ

Εδώ ένα κετοξύ  αποκαρβοξυλιώνεται  με αποτέλεσμα τον σχηματισμό ενός υψηλής ενέργειας θειοεστερικού δεσμού με το Image result for a ketoglutarate dehydrogenaseσυνένζυμο 

Γίνεατι με την παρουσία συμπλέγματος τριών ενζύμων  και  πέντε συνενζύμων NAD TPP, FAD,  λιποιδικού οξέος και συνένζυμουΑ, της α κετογλουταρικής αφυδρογονάσης)

 Στο πρώτο στάδιο Το α κετογλουταρικό οξύ χάνει αρχικά το ένα καρβοξύλιό με ένζυμο είναι την κετογλουταρική αποκαρβοξυλάση  με συνένζυμο την πυροφωσφορική θειαμίνη (TPP)ενώ παράλληλα απομακρύνεται Υδρογόνο (α  αφυδρογόνωση ) και   μετατρέπεται σε  ηλεκτρική μονοαλδεύδη  ( COOHCH2CH2CHO) με συνένζυμο το NAD που προσλαμβάνει ενέργεια και μετατρέπεται σε ανηγμένο  NADH.  

Στην συνέχεια  η ηλεκτρική μονοαλδεύδη  ( COOHCH2CH2CHO)  με το ενζυμο αφυδρογονάση και συνένζυμοτο NAD+ παρουσία του συνενζύμουΑ 

 ενώνεται με το συνένζυμοΑ  με έναν θειοεστερικό  δεσμό υψηλής ενέγειας με το ηλεκτρικό οξύ (4 άνθρακες)  που προκύπτει από την αποκαρβοξυλίωση.

Το ακετυλο συνένζυμο Α αποβάλει την ακετυλομάδα του και Έτσι παίρνουμε το ηλεκτρυλοσυνένζυμοΑ . Η συνολική ελεύθερη ενέργεια   ΔG= -30kj/mol

Συπέρασμα: Παραφωγή 1 μοριο CO2 κια 1 μόριο NADH

 

 ηλεκτρική συνθετάση

 5ο βήμα. Το ηλεκτροσυνένζυμο Α μετατρέπεται σε ηλεκτρικό οξύ

Η ηλεκτρική συνθετάση μεταφέρει αποδεσμέυει το συνένζυμο Α από το ηλεκτροσυνένζυμοΑ χρησιμοποιώντας μια φωσφορική ομάδα. Την ομάδα αυτή μεταφέρει στην συνέχεια στο ADP μετατρέποντάς το σε ATP. ( Αυτό σημαίνει επίσης και την μεταφορά ενέργειας του θειοεστερικού δεσμού σε ενέργεια μεταφοράς φωσφορικών ομάδων στο ATP).

To ΑDP για να φnωσφορυλιωθεί προσδένεται σε αμινοτελική περιοχή του ενζύμου όπου σχηματίζεται πτυχή για καλύτερη πρόσδεση και ενεργοποίηση .

 

ηλεκτρική αφυδρογονάση

Βήμα 6ο Το ηλεκτρικό οξύ μετατρέπεται σε φουμαρικό με το ένζυμο ηλεκτρική αφυδρογονάση. Το συνένζυμο -δέκτης του υδρογόνου είναι το FAD του οποίου δακτύλιος προσδένεται σε ένα μόριο ιστιδίνης του ενζύμου. Image result for succinic dehydrogenase

Η ηλεκτρικη αφυδρογονάση είναι μια πρωτείνη σιδήρου θείου. Πέριέχει σε τρία σημεία του συμπλοκοποιημένα σίδηρο και Θείο  

Το ένζυμο που χρησιμοποιείται έχει στρεχημική εξειδίκευση ώστε να αφαιρεθούν trans ηλεκτρόνια και να δημιουργηθεί ο διπλός δεσμός του φουμαρικού οξέος. Διαφέρει από τα άλλα ένζυμα, γιατί είναι πάνω στην μιτοχονδριακή μεμβράνη και  συνδεεται με την αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων Η αντίδραση είναι αμφίδρομη.

 

φουμαρική υδατάση

Βήμα 7ο Ενυδάτωση του φουμαρικού οξέος και παραγωγή μηλικού με ένζυμ την φουμαράση (υδατάση)

Η Image result for fumaraseενυδάτωση του φουμαρικού στον διπλό δεσμό του δίνει μηλκό οξύ με ένζυμο την φουμαρική υδατάση. Παράγονται δύο τύπων φουμαράσες η μια στα μιτοχόνδρια και μια στο κυτοσόλιο

 
 
 
 μηλική αφυδρογονάση
Βήμα 8ο Image result for dehydrogenase malate
Δημιουργία του οξαλοξικού  οξέος από το μηλικό οξύ με ένζυμο την μηλική αφυδρογονάση και συνένζυμο το NAD (4άνθρακες) 
 
Η μηλική αφυδρογονάση αφαιρεί υδρογόνο από την υδροξυλομάδα του μηλικού  και  την οξειδώνει σε ομάδα καρβονυλίου
 
 
TΑ ΕΝΖΥΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
 
Α. τα δυο βοηθητικά υποστρώματα ουβικινόνη και κυτόχτωμα c
Αποτέλεσμα εικόνας για cytochrome c
1. Ουβικινόνη (ενεργό κέντρο)
Αποτέλεσμα εικόνας για ubichinon
Η ουβικινόνη ή συνένζυμο Q10  απαραίτητη στην αναπνευστική αλυσίδα, βρίσκεται σε πολλές φυτικές και ζωικές πηγές όπως σόγια, κοτόπουλο, μοσχάρι, χοιρινό, ελαιόλαδο, μπρόκολο, κουνουπίδι, σπανάκι, φρούτα. Είναι ακόμα και ένα σπουδαίο αντιοξειδωτικό για τον οργανισμό αφού εξουδετερώνει ελεύθερες ρίζες.
 
2.Κυτόχρωμα c
Αποτέλεσμα εικόνας για κυτόχρωμα cΑποτέλεσμα εικόνας για cytc ubiquinone reductase (complex II)
Είναι  χαλαρά συνδεδεμένο στην μιτοχονδρακή μεμβράνη προς την μεριά του ενδιάμεσου χώρου του μιτοχονδρίου.  Είναι μια υδροδιαλυτή πρωτείνη με προσθετική ομάδα την αίμη. που συνδέεται με 2 τύπων δεσμούς, έναν σταθερό θειοεστερικό και έναν αμινοξέων της πρωτείνης ιστιδίνης και μεθειονίνης που συντονίζονται με τον σίδηρο της αίμης
. Η ουβικονόνη υφίσταται μερική αναγωγή σε ημικινόνη. Τα ηλεκτρόνια μεταφέρονται στο .  κυτόχρωμα b του δεύτερου σύμπλοκου, μέσω μιας πρωτείνης που περιέχει σίδηρο και είναι συνδεδεμένη με το κυτόχρωμα b.
 
 
 
B . Τα 4 κύρια ένζυμα της αναπνευστικής αλυσίδας
Συμπλεγμα Ι
1. NADH αναγωγάση του συνένζυμου Q10 (ουβικινόνης). -Mitochondrial NADH:ubiquinone oxidoreductase (complex I)
 Είναι η πρώτη αντλία   πρωτονίων από την εσωτερική πλευρά του μιτοχονδρίου στην έξω πλευρά της μεμβράνης του
Μεγάλο ένζυμο από 34 πολυπεπτιδικές αλυσίδες. Προσθετική ομάδα το φλαβινομονονουκλεοτίδιο FNA. Περιλαμβάνει ομάδα συμπλόκων
 S-Fe  (Fe4S4  και Fe2S2) σετουλάχιστον 4 σημεία με οξειδοαναγωγικό δυναμικό γύρω στα -300mV 
 που σε αυτά βασίζονται οι αναγωγικές του ιδιότητες Fe+2 -> Fe+3 
 
 
Αποτέλεσμα εικόνας για Mitochondrial NADH:ubiquinone oxidoreductase (complex I)
 
 
Σύμπλεγμα ΙΙ 
 Αποτέλεσμα εικόνας για succinate ubiquinone oxidoreductase (complex I)
2.Αναγωγάση ηλεκτρικού- ουβικινόνης. -succinate ubiquinone oxidoreductase (complex II)
Ειναι ένζυμο του κύκλου του Κρεμπς εξειδικευμένο να μεταφέρει υδρογόνο και ηλεκτρόνια από το ηλεκτρικό οξύ στην ουβικινόνη. Περιέχει επίσης συνδεδεμένη μια πρωτείνη  με FAD και δύο κέντρα το ένα Fe2S2 και το άλλο Fe4S4-πρωτείνη. Η ενέργειάτης δεν επαρκεί για την μεταφορά ηλεκτρονίων διαμέσου της μιτοχονδριακής μεμβράνης.
 
 
 
 
 
Σύμπλεγμα ΙΙΙ
Αποτέλεσμα εικόνας για cytc ubiquinone reductase (complex III)
 
 
3.Αναγωγάση ουβιυδροκινόνης -κυτοχρώματος c (cytc ubiquinone reductase (complex III) )
Είναι σύμπλεγμα 3 κυτοχρωμάτων  bk, b1,c  και μιας πρωτείνης. Τα κυτοχρώματα Cyt bk, Cyt b1 έχουν προσθετική ομάδα την αίμη και διαφέρουν ως προς το δυναμικό οξειδναγωγής.  στο Cb1 παρουσία ATP ανεβαίνει από -30 mV σε +245mV. To κυτόχρωμα c1 περιέχει την αίμη σε ομοιοπολική σύνδεση και αποτελεί πρωτείνη της μεμβράνης.. Το cytc που είναι χαλαρά συνδεδμένο,  μετακινείται προς το συμπλοκο ΙV μετά την οξείδωσή του.
 
 
 
Σύμπλεγμα ΙV 
Αποτέλεσμα εικόνας για Οξειδάση του κυτοχρώματος c. -
 4. Οξειδάση του κυτοχρώματος c. - Oξειδωτικό ένζυμο cytochrome c oxidase
Είναι διαμεμβρανιακό πρωτεινικό σύμπλοκο, Περιέχει δύο μόρια χαλκού και δύο μόρια αίμης. Είναι το ένζυμο που αντιδρά με το οξυγόνο που το βρίσκει στο εσωτερικό του μιτοχονδρίο. Παραλαμβάνει τα ηλεκτρόνια από το κυτόχρωμαC και που βρίσκεται στην έξω πλευρά της μεμβράνης και τα μεταφέρει στο οξυγόνο που έρχεται από τον εσωτερικό χώρο. Με βάση τις οπτικές ιδιότητες και την ικανότητα ντίδρασης με το οξυγόνο διακρίνουμε δυο κυτοχρώματα το α και το α3 (εκτός από το c).που  H θέση σλυνδεσης της αίμης με μια από τις πεπτιδικές αλυσίδες,  δεν είναι ακριβώς 
 
 
Το σύμπλοκο της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης
Σύμπλοκο V
 
 Μιτοχονδριακή ΑΤΡάση. Αυτό το σύπλοκο βρίσκεται στα κομβία της μιτοχονδριακής μεμβράνης κπρος το εσωτερικό μέρος και αποτελείται από πρωτείνες με διαφορετικές λειτουργείες. Μια από αυτές συντελεί στην ενεργητική μεταφορά πρωτονίων στον χώρο του μιτοχονδρίο μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μεμβράνης και έτσι συντελεί στην ανάπτυξη δυναμικού της έσω μεμβράνης με ενεργητικό τρόπο ενώ το ίδιο συμβαίνει και παθητικά λόγω ωσμοτικών φαινομένων κατά την υδρόλυση των συνενζύμων NADH. Ένα άλλο μέρος της ΑΤΡάσης η F απότελείται από κλάδους ,F1, F0, F6,...  H F1 ΑΤΡάση κάνει την κυρίως κατάλυση. Αυτή η πρωτείνη , μπορεί να λειτουργήσει αντιστρεπτά, όταν αποχωριστεί από τον μίσχο και να κάνει υδρόλυση του ATP.
  Σε σύνδεση με το υπόλοιπο σύμπλεγμα, συντελεί στην δημιουργία του ATP από ADP και φωσφορικά. Η F1 κατά μια ερμηνέια ταλαντεύεται μεταξύ δύο θέσεων - χωροδιατάξεων. Σχηματίζεται σαν ενδιάμεση ουσία το φωσφορυλιωμένο ένζυμο καταναλώνοντας  ενέργεια και μεταφέρει στην συνέχεια την φωσφορική ρίζα στο ADP.  
 
 
 
 
 
 
  Δήμητρα Σπανού
ΠΗΓΕΣ
https://slideplayer.gr/slide/11402851/
Βασική Βιοχημεία Κ. Δημόπουλος
Βιοχημεία Κανετάκης 
Βασικές αρχές κυτταριής Βιολογίας A. Bray
https://en.wikipedia.org/wiki/Succinate_dehydrogenase
https://en.wikipedia.org/wiki/Malate_dehydrogenase
https://sites.google.com/site/chem471/06
 

https://www.chemistry.wustl.edu/~edudev/LabTutorials/Cytochromes/cytochromes.html

 SlidePlayer.gr960 × 720Αναζήτηση βάσει εικόνας

6 6 Χαλκός και οξειδάση του κυτοχρώματος

 SlidePlayer960 × 720Αναζήτηση βάσει εικόνας

15 Complex II. Succinate-ubiquinone oxidoreductase

Wikipedia250 × 248Αναζήτηση βάσει εικόνας

Coenzyme Q – cytochrome c reductase