Οι λειτουργίες της ζωής των οργανισμών. Πολλαπλασιασμός των κυττάρων: Απλή διαίρεση για τους προκαρυωτικούς και αφυλετικούς ευκαρυωτικούς, οργανισμούς, μίτωση για τους ευκαρυωτικούς μονογονικούς, και μείωση για τους αμφιγονικούς οργανισμούς

Δήμητρα Σπανού, Χημικός, καθηγήτρια 1ου Γυμνασίου Δάφνης

 

υπό κατασκευή

ΠΩΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΟΝΟΓΟΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (ΑΦΥΛΕΤΙΚΟΙ)

ΠΡΟΚΑΡΥΩΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΙΚΟΙ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΟΙ(ΠΡΩΤΟΖΩΑ, ΜΙΚΡΟΦΥΚΗ, ΜΥΚΗΤΕΣ)

Cell Division | CK-12 Foundation


Οι αφυλετικοί οργανισμοί πολλαπλασιάζονται με απλή διαίρεση: Ας δούμε τα βήματα που ακολουθούνται:

α. Ανάπτυξη του κυττάρου. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του κυττάρου, αυξάνεται το μέγεθός του καθώς και τα οργανίδια που περιέχει.

β. Το DNA του απλώνεται σε όλο το κύτταρο

γ. Γίνεται αντιγραφή άρα και διπλασιασμός του DNA 

 

Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ – ΑΥΤΟΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ DNA (ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ, S) |  Καρδιολογία


H  Αντιγραφή του γενετικού υλικού DNA είναι μια πρωταρχική διαδικασία που ξεκινά με χωρισμό της διπλής έλικας του DNA και στην συνέχεια δημιουργία δύο όμοιων αντιγράφων αυτού.

Ο τρόπος αυτοδιπλασιασμού του DNA ώστε να προκύψουν ακριβή αντίγραφα, είναι κάτι που διατηρήθηκε στην εξέλιξη των ειδών στους διπλοειδείς οργανισμούς μα την μίτωση και στους αωρους γαμέτες των ευκαρυωτικών με την μείωση, η διδικασία του αυτοδιπλασιασμού του DNA παραμένει η ίδια. (βλέπε 5.1 Το γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα (ebooks.edu.gr κεφάλαιο 5.2)

Στην συνέχεια όμως το προκαρυωτικό κύτταρο χωρίζεται με απλή διχοτόμηση. Αυτό διότι στο προκαρυωτικό μονογονικό κύτταρο δεν υπάρχουν τα ζεύγη των ομόλογων χρωμοσωμάτων ώστε να υπάρξει η πρόνοια να υπάρξουν  αντίστοιχα ζεύγη στα νέα κύτταρα

 

 

 

 

akatergasto

υς προκαρυώτεςη κυτταρική διαίρεση συμβαίνει διαφορετικά από ό, τι στους ευκαρυώτες. Δεδομένου ότι η μίτωση στα προκαρυωτικά κύτταρα για την κυτταρική διαίρεση δεν είναι δυνατή επειδή δεν έχουν πυρήνα.

  • Αφού πολλαπλασιαστούν οι γενετικές πληροφορίες, το DNA διαιρείται με τη διαίρεση των κυττάρων, με αποτέλεσμα δύο πανομοιότυπα θυγατρικά κύτταρα.
  • Όταν προκύπτουν ιδανικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, υπάρχει ένας ισχυρός πολλαπλασιασμός των προκαρυωτικών.