Επίκαιρα ζητήματα 1. Οι σπουδαστες και φοιτητές συμπεριλαμβάνουν το θέμα των μεταναστών στις πτυχιακές τους 2. 23-6-16 Προτάσεις για θητεία στα 18

Επίκαιρα ζητήματα 1. Οι σπουδαστες και φοιτητές συμπεριλαμβάνουν το θέμα των μεταναστών στις πτυχιακές τους 2. 23-6-16 Προτάσεις για θητεία στα 18

της Δήμητρας Σπανού

 

 

Το θέμα μετανάστευση μπαίνει σε έρευνα και συζήτηση

Το θέμα της  μετανάστευση έχει γίνει πλέονθέμα σε έρευνες σε θεατρικές παραστάσεις σε συνέδρια και σεμινάρια . Ο χορός καλά κρατεί αλλά λύσεις δεν βρίσκονται. Δίνω μια διεύθυνση μιας μιας τέτοιας πτυχιακής εργασίας

 

https://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/seyp/ker/2014/KalamovrakaVasiliki,KapsiSousana,SkoufiAnastasia/document-1404997478-532230-27628.tkl

E-Thesis     Επισκόπηση     Σχολές Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ)     Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας     Πτυχιακές 2014     Διερεύνηση των κοινωνικών αναγκών και των δυσκολιών των μεταναστών υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν στο δήμο Αχαρνών-Αστερουσίων Ηράκλειο Κρήτης.

Τίτλος Διερεύνηση των κοινωνικών αναγκών και των δυσκολιών των μεταναστών υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν στο δήμο Αχαρνών-Αστερουσίων Ηράκλειο Κρήτης.
Εναλλακτικός Τίτλος Investigation of social needs and the difficulties of migrants of third country nationals that reside in the municipality Acharnon-Asterousion in Heraklion of Crete.
Περίληψη 6 Εισαγωγή Η μετανάστευση είναι ένα παγκόσμιο κοινωνικό φαινόμενο και από την εποχή του «Homo Sapiens» μέχρι σήμερα δεν αποτελεί μια ιδιαιτερότητα. Εκατομμύρια άνθρωποι, μεταξύ αυτών πολλά παιδιά, ήταν και είναι αναγκασμένοι να εγκαταλείψουν το μέρος διαμονής τους λόγω πολέμου, ανάγκης, έλλειψης τροφή ς, βίας και καταστροφών της φύσης. Η μετανάστευση ως φαινόμενο εγγενές της ανθρώπινης εξέλιξης επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα ολοένα και βαθύτερα βασικές πτυχές του σύγχρονου κοινωνικού, οικονομικού και πολιτικού γίγνεσθαι και απαιτεί ποικίλες μορφές κοινωνικής παρέμβασης. Η συγκεκριμένη έρευνα σκοπό έχει να διερευνήσουμε και να καταγράψουμε τις ανάγκες και τις δυσκολίες των μεταναστών που ζουν στο Δήμο Αχαρνών Αστερουσίων του Ηρακλείου Κρήτης. Ο εντοπισμός, ωσ τόσο των δυσκολιών και αναγκών των ερωτώμενων μέσα από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων της εν λόγω έρευνας μπορούν να αποτελέσουν ένα ερέθισμα για την τοπική αρχή, που θα οδηγήσει σε προβληματισμό ευαισθητοποίηση και σχεδιασμό δράσεων προτάσεων σχετικά με την κάλυψη αναγκών των μεταναστών και μακροπρόθεσμα στην ομαλότερη ένταξη τους. Η παρούσα έκθεση αποτελείται από 3 μέρη: Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει την εισαγωγή και τις θεωρητικές αποσαφηνίσεις. Οι θεωρητικές αποσαφηνίσεις αφορούν τον ορισμό της μετανάστευσης, της ένταξης, τις αρχές και αξίες της κοινωνικής εργασίας με πολιτισμικά διαφέρουσες ομάδες, καθώς και μια ανασκόπηση των πολιτικών μετανάστευσης σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο Στο δεύτερο μέρος αναλύονται διεξοδικά το αντικείμενο και οι στόχοι της έρευνας, οι υποθέσεις εργασίας καθώς και η μεθοδολογία στην οποία βασίστηκε. Επίσης γίνεται μια εκτίμηση των δυσκολιών κατά την πραγματοποίηση της έρευνας, αναφερόμαστε στα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν και σκιαγραφούμε το χρονοδιάγραμμα σε όλα τα στάδια της έρευνας. Το τρίτο μέρος είναι αφιερωμένο στα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας. Παραθέτονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των αποτελεσμάτων όπως οι απόψεις και οι προτάσεις μας σχετικά με αυτά.
Λέξεις κλειδία μετανάστης, μετανάστευση
Δημιουργός Καλαμοβράκα Βασιλική, Καψή Σουσάνα, Σκούφη Αναστασία
Επιβλέπων Πελεκίδου Λίνα
Χρονιά 2014

E-Thesis     Επισκόπηση     Σχολές Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ)     Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας     Πτυχιακές 2014     Διερεύνηση των κοινωνικών αναγκών και των δυσκολιών των μεταναστών υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν στο δήμο Αχαρνών-Αστερουσίων Ηράκλειο Κρήτης.

 

Προτάσεις για  θητεία στα 18
 1.        23-11-16
Η θητεία σε νεαρή ηλικία είναι ένας τρόπος υποβάθμισης. Άνθρωποι στην αυγή της ζωής τους, όπου θα αναγνωρίσουν τον εαυτό τους μέσα στην κοινωνία παίρνουν σαν πρώτη εικόνα της κοινωνίας αυτής, τους στρατώνες, την παράλογη  καταπίεση, τον κόσμο που βασιλεύουν τα όπλα 
Σαν εικόνα της προσωπικότητάς τους κατά την ενηλικίωσης παίρνουν τον μαζικό άνθρωπο που υπηρετεί ξένα συνήθως συμφέροντα και η ζωή του είναι απαίσια.
(Γιατί, εδώ που τα λέμε, κανείς δεν καταλαβαίνει ποιος κάνει τους πολέμους και για ποιους λόγους)
Αντί για συνεργασία και ζωή παίρνουν τις προπτικές να βρεθούν αντιμέτωποι με τον πόλεμο και τον θάνατο 

 

Σε περίπτωση δε, που τύχει να γίνει κάποιος πόλεμος,  τα 18χρονα με τα χακί είναι, χωρίς υπερβολή, τροφή για τα κανόνια (έλεγαν παλιά) "έτοιμοι για τον άλλο κόσμο"  είτε πεθάνουν ή ζήσουν, με προσωπικότητα στραπατσαρισμένη και με ψυχικά τραύματα αξεπέραστα.
Πείτε μας γιατί μας το κάνετε αυτό! 
 Μας μισείτε ή δεν σας βγαίνουν τα λεφτά σας;