ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ:Περιεχόμενα

της Δήμητρας Σπανού χημικού, καθηγήτριας 1ου Γυμνσίου Δάφνης

 

 

ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ:Περιεχόμενα

 

 

ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

 

ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ: Κεφάλαιο πρώτο: Εισαγωγικό

ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ ονομάζεται

Η ζωή σαν φυσικό φαινόμενο

 

ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ. Κεφάλαιο Δεύτερο: Ομοιόσταση και Ομοιοστατικοί μηχανισμοί στις συγκεντρώσεις του οξυγόνου και του διοξειδίου του άνθρακα

ΟΞΥΓΟΝΟ ΚΑΙ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 

ΣΤΟΝ ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΚΠΝΕΟΜΕΝΟ ΑΕΡΑ, ΤΙΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ, ΤΟ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΦΛΕΒΙΚΟ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΥΓΡΟ ΤΩΝ ΙΣΤΩΝ

Πως γίνεται να μεταβληθουν οι περιεκτικότητες των αερίων της αναπνοής 

Τι συμβαίνει αν μεταβληθούν οι φυσιολογικές τιμές  του διοξειδίου του άνθρακα, του οξυγόνου ή του PH 

 (αίματος, υγρού ιστών, εγκεφαλονωτιαίου υγρού)

Ποια είναι τα ερεθίσματα που κινητοποιούν τους μηχανισμούς αυτούς; 

 

ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ. Κεφάλαιο τρίτο: Ομοιόσταση και Ομοιοστατικοί μηχανισμοί για την ρύθμιση της οξύτητας των υγρών του οργανισμού.

Η οξύτητα των υγρών του οργανισμού μας

Ομοιοσταση και ομοιοστατικοί μηχανισμοί για την διατήρηση της ισορροπίας του PH

 

ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ. Κεφάλαιο τέταρτο: Ομοιόσταση και Ομοιοστατικοί μηχανισμοί για την διατήρηση της ποσότητας  του Νατρίου,του Καλίου και του νερού στον οργανισμού.

Ομοιοστατικοί μηχανισμοί για την διατήρηση της ποσότητας  του Νατρίου,του Καλίου και του νερού στον οργανισμού

Τα ανόργανα άλατα του ανθρώπινου οργανισμού

Το νερό και η άμεση σχέση του με τα άλατα στο ανθρώπινο οργανισμό

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗΣ

Το νάτριο και το κάλιο και η διατήρηση της ισορροπίας τους στον οργανισμό

Η ομοιόσταση του Καλίου

Η διατήρηση του ισοζύγιου  του νερού στον οργανισμό

Αποχέτευση των ούρων . Ούρηση

 

ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ. Κεφάλιο πέμπτο: Ομοιόσταση και Ομοιοστατικοί μηχανισμοί για την διατήρηση της ποσότητας  των ανόργανων αλάτων και ηλεκτρολυτών  στον οργανισμού.

Τα ανόργανα άλατα του ανθρώπινου οργανισμού

Η ομοιόσταση των ιοντων στα σωματικά υγρά (ιοντική ισορροπία)

Οι ηλεκτρολύτες του οργανισμού

Ο ρόλος των νεφρών στην ιοντική ισορροπία

Κίνηση  ιόντων και νερού δια μέσου βιολογικών μεμβρανών

 

ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ: Κεφάλαιο έκτο. Τα ενδοκανναβινοειδή του οργανισμού: Λειτουργούν το Σύστημα κανναβινοειδών που κινητοποιεί  τους μηχανισμούς της ομοιόστασης κάθε φορά που ο οργανισμός ξεφεύγει από τις ισορροπίες

Το ενδοκανναβινοειδές σύστημα του οργανισμού και τα ενδοκανναβινοειδή

 Τι είναι τα ενδοκανναβινοειδή (ECBs)

Ποια είναι γενικά η δράση των ΕCBs 

Αυτό επιρρεάζει πολλές λειτουργίες

Περιπτώσεις της δράσης των ενδοκανναβινοειδών

Επίδραση των ενδοκανναβινοειδών σε διαύλους ασβεστίου και καλίου. 

Αλλαγή στην ενεργότητα διαμεμβρανιακών διαύλων

Ενδογενή κανναβινοειδή

ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ. Κεφάλιο έβδομο: Ομοιόσταση και Ομοιοστατικοί μηχανισμοί για την διατήρηση της ισορροπίας της γλυκόζης στον οργανισμού.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ

 

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΛΗ:  Κεφ 1.Τι είναι τα ηλεκτρόνια των ατόμων,  Ενέργεια ιοντισμού, ηλεκτροσυγγένεια, μεταβολή ενθαλπίας ΔΗ και ελεύθερης ενέργειας ΔG

Τι είναι τα ηλεκτρόνια και πια ηλεκτρόνια μετακινούνται μεταξύ των υλικών σωμάτων

Ο κύκλος των ηλεκτρονίων των ατόμων αφορά το άβιο και το έμβιο περιβάλλον

Άλλα ηλεκτρόνια απομακρύνονται εντελώς από το άτομο κι άλλα μεταφέρουν μέρος του ηλεκτρονιακού τους φορτίου σε άλλο άτομο

Απομάκρυνση ενός ηλεκτρονίου από ελεύθερο άτομο (έως το άπερο)ι

 Ενέργεια ιοντισμού ενός στοιχείου Χ και ηλεκτροθετικότητα

Ηλεκτροσυγγένεια και ηλεκτραρνητικότητα

Ποια είναι η σημασία της ηλεκτραρνητικότητας στην κίνηση ηλεκτρονίων σθένους με στοχο την μεγαλύτερη σταθερότητα των ατόμων μέσω της δημιουργίας χημικών δεσμών

Ιοντικός δεσμός

Ομοιοπολικός δεσμός

Η έννοια της οξείδωσης και της αναγωγής

Για χημικά στοιχεία

Για ιοντικό δεσμό

Για ομοιοπολικό δεσμό

Οξειδοαναγωγικό ζεύγος

 

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΛΗ:  Κεφ2  Κίνηση και μεταφορά  ηλεκτρονίων των ατόμων,  πως συνδέεται η κίνηση των ηλεκτρονίων με την μεταφορά ενέργειας.

Με την κίνησή τους τα ηλεκτρόνια μεταφέρουν ενέργεια 

Στις οξειδοαναγωγικές διαδικασίες που συμβαίνει ροή ηλεκτρονίων απευθείας μεταξύ των ατόμων

η ενέργεια χάνεται υπό μορφή θερμότητας

1. Οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις. Ηλεκτρόνια μεταφέρονται από ένα άτομο σε άλλο. Δημιουργία ιόντων

Σχέση Ελεύθερης Ενέργειας Gibbs και προτύπου δυναμικού

Πως εφαρμόζεται ο γαλβανισμός στα οργανικά σώματα

Μετατοπίσεις ηλεκτρονίων μέσα στα μόρια ,ιδιαίτερα τα οργανικά, δημιουργούν πολλά φυσικοχημικά φαινόμενα που επηρεάζουν τις χημικές αντιδράσεις.

 

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ: Κεφ 3: Οι γεωβιοχημικοί κύκλοι της ύλης και της ενέργειας στην Γη επιταχύνονται μέσω βιολογικώς καταλυόμενων αντιδράσεων  μεταφοράς  ηλεκτρονίων .

Ο κύκλος των ηλεκτρονίων των ατόμων της ύλης 

 Ανάλογα με την πηγή του άνθρακα

Ανάλογα με την πηγή πηγή της  ενέργειας που χρησιμοποιούν οι οργανισμοί διακρίνονται 

Χημειοτροφία

Φωτοτροφία

Η αναγωγή του άνθρακα στους οργανισμούς

Ο ρόλος των συνενζύμων στην αναγωγή του άνθρακα

Αναβολισμός- Βιοσυνθέσεις

Βιολογικές συνθέσεις -Βιοσύνθεση λιπαρών οξέων

Καταβολισμός

Στην χημειοτροφία

Φωτοτροφία

Η αναγωγή του άνθρακα στους οργανισμούς με την χρήση συνενζύμων

Πως πραγματοποιείται η μεταφορά ενέργειας μεταξύ μορίων μέσω των ηλεκτρονίων;

Καταβολισμός

Αναβολισμός -Βιοσυνθέσεις

Σε πολλές περιπτώσεις ενδοεργες και εξώεργες αντιδράσεις πρέπει να συντονιστούν

Πως πραγματοποιείται η μεταφορά ενέργειας μεταξύ μορίων μέσω των ηλεκτρονίων;

 

 

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ: Κεφ 4: Οι γεωβιοχημικοί κύκλοι της ύλης και της ενέργειας μέσω μεταφοράς  ηλεκτρονίων: Χημειότροφοι -Λιθοτροφικοί μικροοργανισμοί: Μεταβολικές αντιδράσεις  με δότες ηλεκτρονίων  ανόργανα, για παραγωγή CH4, CO2, S, NO3, Fe+++ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Χημειολιθοτροφια: Εισαγωγή ηλεκτρονίων από την άβια ύλη στον κύκλο της ζωής

Λιθοτροφικοί οργανισμοί

Η χημειολιθοτροφία μπορεί να είναι αερόβια ή αναερόβια διαδικασία 

Τα ανόργανα που χρησιμοποιούν οι χημειολιθοτροφικοί οργανισμοί σαν πρώτες ύλες είναι τα εξής:

Μικροβιακή οξείδωση του αέριου υδρογόνου.

Μικροβιακή οξείδωση του μονοξειδίου του άνθρακα

 Μικροβιακή οξείδωση  ενώσεων θείου

Μικροβιακή οξείδωση  ενώσεων αζώτου 

Χημειοτροφίκά  σίδηρου.

Χημειοοργανότροφα, Χημειολιθοτροφικά  Μικτοτροφικά

Φωτουδροτροφικά βακτήρια

Αναερόβια οξείδωση της αμμωνίας.

 

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ: Κεφ 5:Οι γεωβιοχημικοί κύκλοι της ύλης και της ενέργειας μέσω μεταφοράς  ηλεκτρονίων . Α  Φωτοαυτότροφοι  Οργανισμοί. Φωτεινή φάση φωτοσύνθεσης. Εισαγωγή ενέργειας στη βιόσφαιρα με την δημιουργία ΑTP και NADPH2  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο κύκλος των ηλεκτρονίων στη γη λειτουργεί εξ αιτίας της φωτοσύνθεσης

Οι φωτοαυτότροφοι οργανισμοι

Η διαδικασία της φωτοσύνθεσης, γίνεται σε δύο στάδια. 

Οι χλωροπλάστες των κυττάρων

 Οι χρωστικές που χρησιμοποιούν τα φωτοσυνθετικά είδη

Η διαδικασία της φωτοσύνθεσης

Ανοξυγενής φωτοσύνθεση

Ρυθμιστικοί μηχανισμοί και Ομοιόσταση κατά το πρώτο στάδιο της φωτοσύνθεσης

Φωτεινές αντιδράσεις

Διαδικασία της φωτοσύνθεσης

Σκοτεινές αντιδράσεις

 

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ: Κεφ 6: Οι γεωβιοχημικοί κύκλοι της ύλης και της ενέργειας μέσω μεταφοράς  ηλεκτρονίων. Σκοτεινή φάση της φωτοσύνθεσης.  Μεταβολικές αναβολικές αντιδράσεις σε φυτά για παρασκευή σαkχάρων,  από CO2, H2O.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σκοτεινές αντιδράσεις της φωτοσύνθεσης: 

Αναβολικές αντιδράσεις παραγωγής σακχάρων

Κύκλος του Καλβίν

Η φωσφορική ριβόζη προέρχεται από 6 φωσφορική γλυκόζη από την 

 οδός των φωσφορικών πεντοζών,

Η φωτοαναπνοή ανταγωνίζεται τον κύκλο του Καλβίν

Φωτοσύνθεση C4

Ο ρόλος των ψυχανθών στην καθήλωση του CO2 και την παραγωγή σαχάρων 

 

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ: Κεφ7: Οι γεωβιοχημικοί κύκλοι της ύλης και ενέργειας μέσω μεταφοράς ηλεκτρονίων. Μεταβολικές καταβολικές αντιδράσεις απορρόφησης ενέργειας- αναγωγικής δύναμης. Γλυκόλυση, αλκοολική ζύμωση, καταβολισμός λιπαρών οξέων και αμινοξέων

υπό κατασκευή

 

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ: Κεφ8: Οι γεωβιοχημικοί κύκλοι της ύλης και της ενέργειας μέσω μεταφοράς ηλεκτρονίων .Μεταβολικές καταβολικές αντιδράσεις απορρόφησης ενέργειας- αναγωγικής δύναμης. .Κύκλος κιτρικού οξέος για ζώα, φυτά. Ρύθμιση μέσω ενζύμων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο κύκλος του κιτρικού οξέος  η κύκλος του Κρεμπς

Εισαγωγή στον κύκλο του κιτρικού με C2 ( ακετυλοσυνένζυμοΑ)

α. Η οξειδωτική καρβοξυλίωση

β. Διάσπαση λιπαρών οξέων και παραγωγή CH3COSCoA

Η ισορροπία - ρύθμιση των κύκλων (ομοιόσταση)

Ο κύκλος του κιτρικού οξέος στα φυτά. Ο κύκλος του γλυοξυλικού οξέος

 

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ: Κεφ 9: Οι γεωβιοχημικοί κύκλοι της ύλης και της ενέργειας μέσω μεταφοράς ηλεκτρονίων.Μεταβολικές αναβολικές  αντιδράσεις ( βιοσυνθέσεις) από ακετυλοσυνένζυμοΑ  καθώς και ενδιάμεσα προϊόντα του Κύκλου κιτρικού οξέος.

υπό κατασκευή

 

 

ΚΥΚΛΟΙ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ 

 

ΚΥΚΛΟΙ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ : Οι βιοχημικοί κύκλοι ισορροπιών του φυσικού περιβάλλοντος. Από Begon et al 1990:Τι είναι διαταραχή πως ελευθερώνει χώρο και πια η σχέση της με τον εποικισμό. Μελέτη των ισορροπιών  μέσα από μαθηματική μοντελοποίηση. 

Ισορροπία οικοσυστημάτων, οι φυσικοί κύκλοι και ανακύκλωση

Τι θεωρείται διαταραχή τωΕΙΣΑΓΩΓΗ

ν ισορροπιών

Τι είναι η μοντελοποίηση δεδομένων στον Φυσικό κόσμο

Για την μαθηματική μοντελοποίηση,

Δυο παραδείγματα μοντελοποίησης συστημάτων

Μαθηματική μοντελοποίηση του κύκλου του διοξείδιου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, βιόσφαιρα, θάλασσα

 

 

ΚΥΚΛΟΙ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ


: ΟΙ γεωβιοχημικοί κύκλοι της ύλης η διατήρηση της ισορροπίας τους. Ο κύκλος του άνθρακα 

   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 Περιγράφοντας το φυσικό περιβάλλον και τους  γεωβιοχημικούς κύκλους της ύλης

Ο κύκλος του άνθρακα

 Α. Στην ατμόσφαιρα 

 Β. στους ωκεανούς

Γ. σε ορισμένους ζωϊκούς οργανισμούς μη χλωροφυλλούχους

Α. Αποικοδόμηση νεκρών φυτικών υλών

Ο άνθρακας στην ανόργανη ύλη

Ορυκτά καύσιμα

 

ΚΥΚΛΟΙ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ


: ΟΙ γεωβιοχημικοί κύκλοι της ύλης και η διατήρηση της ισορροπίας τους. Ο κύκλος  του αζώτου

Εισαγωγή

Ο βιοχημικός κύκλος του αζώτου στην φύση

Η διαδικασία της αζωτοδέσμευσης

β. Ελεύθερη βιολογική αζωτοδέσμευση στο έδαφος με μικροοργανισμούς που περιέχουν το ένζυμο νιτρογενάση

γ. Η συμβιωτική αζωτοδέσμευση (9)

Η διαδικασία της Νιτροποιησης. 

Η Ακινητοποιηση ή στερέωση του αζώτου στο έδαφος με την σύνθεση μεγάλων οργανικών μορίων (7)

Η Αμμωνιοποίηση του δεσμευμένου αζώτου (5)

Η διαδικασία της Απονιτροποίησης (14, 15)

 ΚΑΠΟΙΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 

 

ΚΥΚΛΟΙ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ


: ΟΙ γεωβιοχημικοί κύκλοι της ύλης και η διατήρηση της ισορροπίας τους. Ο κύκλος  του φωσφόρου

Εισαγωγή

Ο βιοχημικός κύκλος του φωσφόρου στην φύση

Επίδραση του ανθρώπου στον κύκλο του φωσφόρου.