ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ. Κεφάλαιο τρίτο: Ομοιόσταση και Ομοιοστατικοί μηχανισμοί για την ρύθμιση της οξύτητας των υγρών του οργανισμού.

ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ. Κεφάλαιο τρίτο: Ομοιόσταση και Ομοιοστατικοί μηχανισμοί για την ρύθμιση της οξύτητας των υγρών του οργανισμού.

της Δήμητρας Σπανού καθηγήτριας χημικού στο 1ο Γυμν. Δάφνης

 

Αφιερώνεται στο Ν.Β. 

Κείνη την ώρα

που το πλήθος γίνεται επικίνδυνο

γιατί να σε χειροκροτάει άρχισε

αντί να σε λυντσάρει, 

ένας μικρός σκατζόχοιρος να γίνεις.

κύλα στην πιο σκοτεινή γωνιά της αποθήκης

με τη μικρή σου καρδιά να κτυπάει τρομαγμένα

στο κέντρο της σφαίρας σου

μα με τ' αγκάθια σου θανατερά

και δηλητηριασμένα

ν' αποθαρρύνουν τ' απρόσωπα χέρια

π' απλώνονται να σε χαϊδέψουν

Δήμητρα Σπανού

Ποιήμα των νεανικών μου χρόνων στην συλλογή "Το στρογγυλό και το τετράγωνο"

 

 

συνέχεια από το κεφάλαιο δύο

 Η Ομοιόσταση στις συγκεντρώσεις οξύγόνου και διοξειδίου του άνθρακα στο αίμα στο κυτταρόπλασμα στο εξωκυττάτιο υγρό σχετίζεται άμεσα με την οξύτητα (PH) των βιολογικών αυτών διαλυμάτων δηλαδή την περιεκτικόητα σε Η+ και ΟΗ-

Η εκτροπή των αερίων αυτών από τα όριά τους επιρρεάζει το PH. 

 

Η οξύτητα των υγρών του οργανισμού μας

Η διάσταση του νερού σε κατιόντα υδρογόνου και ανιόντα υδροξύλίου προσδιορίζεται από την συγκέντρωση των ιόντων αυτών  που είναι ίσες και η κάθε μια τους ίση με 10-7 gion/l

 Οι συγκεντρώσεις αυτές μπορεί να αλλάξουν εάν προστεθούν στο διάλυμα κατιόντα υδρογόνου ή ανιόντα υδροξυλίου. Αν αυξηθούν τα Η+ τότε η συγκέντρωσή τους αυξάνει από το 10-7 σε 10-6 10-5 κ.λ.π.

Λόγω του ότι το γινόμενο της συγκέντρωσης των κατιόντων υδρογόνου επί τα ανιόντα υδροξυλίου είναι σταθερό και ίσο με 10-14  δηλαδή [Η+] [ΟΗ-] =10-14

η αλλαγή στην συγκέντρωση του ενός επιρρεάζει και την συγκέντρωση του άλλου. Αν δηλαδή η συγκέντρωση των κατιόντων υδρογόνου γίνει 10-6 αυτόματα η συγκέντρωση του [ΟΗ-] μεταβάλλεται σε 10-8. Για να αποφύγουμε τους αριθμούς αυτούς χρησιμοποιούμε  τους αρνητικούς τους λογάριθμους και τους λέμε PH 

Η ενεργός οξύτητα έχει μεγάλη σημασία για τον οργανισμό γιατί από αυτήν εξαρτώνται πλήθος βιοχημικών αντιδράσεων όπως η διάσπαση των αμινοξέων, η υδρόλυση των λιπών, η δράση της αιμοσφαιρίνης, η υδρόλυση πλήθους ενώσεων, η δράση των ενζύμων και των συνενζύμων, η διέλευση ουσιών διαμέσου των μεμβρανών.

Στο αίμα το PH είναι 7,4 δηλαδή ελαφρά αλκαλικο . Το ίδιο ίδιο έχει και ο εξωκυττάριος χώρος Οι  επιτρεπτές διακυμάνσεις είναι μεταξύ 7,35 και 7,45 .

Οξέωση ονομάζουμε εάν έχουμε ελάττωση του Ph κάτω από τα φυσιολογικά του όρια (7,35 περίπου)

Αλκαλίωση εάν το PH ανέβει πάνω από τα φυσιολογικά όρια (7,45 περίπου)

Εάν η οξέωση ή η αλκαλίωση οφείλεται σε μεταβολή του H2CO3, η κατάσταση λέγεται αναπνευστική οξέωση ή αλκαλίωση

Εάν η οξέωση ή η αλκαλίωση οφείλεται σε μεταβολή του NaHCO3 η κατάσταση χαρακτηρίζεται σαν μεταβολική  οξέωση ή αλκαλίωση

Ομοιοσταση και ομοιοστατικοί μηχανισμοί για την διατήρηση της ισορροπίας του PH

Η διατήρηση της οξύτητας των βιολογικών υγρών έχει μεγάλη σημασία για την υγεία και την  διατήρηση στην ζωή ώστε υπάρχουν σημαντικοί μηχανισμοί για να την διατηρούν στα επιθυμητά επίπεδα

οι μηχανισμοί αυτοί περιγράφονται στα παρακάτω κεφάλαια αυτού τοy side:

Η ρύθμιση της οξύτητας στον Ανθρώπινο Οργανισμό. Μέρος πρώτο Β. Τα ρυθμιστικά διαλύματα σε ορισμένα βιολογικά συστήματα του οργανισμού: Πλάσμα, ερυθρά αιμοσφαίρια, διάμεσο υγρό, ενδοκυττάριο υγρό

Η Ρύθμιση της Οξύτητας στον Ανθρώπινο Οργανισμό. Μέρος Πρώτο. Τα Ρυθμιστικά Διαλύματα του οργανισμού

Η ρύθμιση της Οξύτητας στον Ανθρώπινο οργανισμό. Μέρος Δεύτερο. Η επίδραση του PH στην δράση πρωτείνων και ενζύμων και στο νευρομυικό σύστημα

Η ρύθμιση της Οξύτητας στον Ανθρώπινο οργανισμό. Μέρος Τρίτο. Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας

 

Η οξέωση ή η αλκαλίωση είναι επιζήμιες έως και ολέθριες για τον οργανισμό μας. Το υπερβολικά όξινο  περιβάλλον στον οργανισμό συνδέεται  αύξηση του βάρους, την οστεοπόρωση, τον διαβήτη, τα προβλήματα στα νεφρά, ενώ το υπερβολικά αλκαλικό  με την ατονία 

 

Εδώ πρέπει να τονίσουμε τον ρόλο και την σημασία των νεφρών και της νεφρικής λειτουργίας στην διαμόρφωση του PH στον οργανισμό

Στα νεφρά ο οργανισμός θα αποβάλλει τα επιπλέον κατιόντα υδρογόνου ανταλλάσοντάς τα με κατιόντα νατρίου.

Η διατροφή μας μπορεί να επιρρεάσει την οξύτητα του οργανισμού ανάλογα εάν με την πέψη αφήνει όξινα ή αλκαλικά κατάλοιπα. 

Πολλά φρούτα και λαχανικά αποτελούν αλκαλική διατροφή γιατί με τα μεταλλικά στοιχεία που περιέχουν αφήνουν αλκαλικό υπόλειμμα

 Η αλκαλική διατροφή και δίαιτα διατηρεί το Ph σε αλκαλικά επίπεδα γιατί επιτρέπει την απομάκρυνση των Η+ εφόσον ευννοεί την ύπαρξη κατιόντων Νατρίου

Αντίθετα κρέας ζυμαρικά, βούτυρα κ.α. αυξάνουν το PH του οργανισμού και θεωρούνται οξινη διατροφή και πρόξενοι ασθενιών όπως οστεοπόρωση, καρκίνος, διαβήτης κ.α.

Μια ασθένεια που σχετίζεται  

Έτσιστο παρόν κεφάλαιο θα περιοριστώ σε  κάποιες συμπληρώσεις που θα ολοκληρώσουν την εικόνα 

Το ουρικό όπως είπαμε, δημιουργείται και από τον μεταβολισμό  πουρινών. Από ζωικών ή φυτικών ιστών.  Όμως οι ζωικές  τροφές σε αντίθεση με τις φυτικές τροφές δημιουργούν στον οργανισμό όξινο PH ενώ οι φυτικές κυρίως αλκαλικό PH  κυρίως λόγω αλκαλικών αλάτων Νατρίου Καλίου κ.α.και του πλήθους άλλων μεταλλικών στοιχείων που περιέχονται στα φυτά

Η φυσική και η χημεία της ουρικής αρθρίτιδας και της οστεοπορωσης