Ουσίες βλαβερές για τον Οργανισμό μας. Δηλητηριάσεις από αλκοόλες

της Δήμητρας Σπανού

υπό κατασκευή

 

Αιθυλική Αλκοόλη

Επιρρεάζει κύτταρα του φλοιού του εγκεφάλου