Ουσίες βλαβερές και δηλητηριώδεις. Περιεχόμενα

Ουσίες βλαβερές και δηλητηριώδεις. Περιεχόμενα

της Δήμητρας Σπανού χημικού, καθηγήτριας Δευτ/θμιας Εκπ/σης 1ου Γυμν. Δάφνης

κι ένα ποιήμα δικό μου

 

Όταν ο ουρανός γίνεται της νύκτας

κι ο φόβος του στοιχειώνει τη Γη

τα μαύρα φρικτά του πλάσματα,

αναδύονται μέσα από τους πόρους της ψυχής μας.

Κλαίνε και ζητάνε έλεος

απ' τα παιδιά και τους ζητιάνους.

Γιατί ο φόβος τους είναι μεγάλος.

Και γιατί ο ουρανός τέλος δεν έχει.

 

Ουσίες βλαβερές και δηλητηριώδεις. Μέρος Πρώτο: Ποιες είναι και πως δρουν 

Πότε μια ουσία χαρακτηρίζεται σαν τοξική, βλαβερή, δηλητήριο

Που μπορεί να βρίσκεται μια τέτοια ουσία

Είσοδος δηλητηριωδών ουσιών στον οργανισμό

Σε ποια σημεία του οργανισμού απορροφώνται οι ουσίες αυτές

Σε ποια σημεία του σώματος δρουν οι ουσίες αυτές όταν μπουν στον οργανισμό

Πως επιρρεάζουν οι ουσίες αυτές τον οργανισμό μας

Άλλες επιπτώσεις τοξικών ουσιών

Τι επιρρεάζει την τοξικότητα μιας δηλητηριώδους ουσίας

Δράση τοξικών ουσιών. Από τι εξαρτάται η δράση των τοξικών ουσιών;

Απενεργοποίηση τοξικών ουσιών. Πως απομακρύνονται οι τοξθκές ουσίες από τον οργανισμό.

Ουσίες βλαβερές και δηλητηριώδεις. Μέρος Δεύτερο: Γενικά μέτρα κατά των δηλητηριάσεων σε έκτακτη ανάγκη. Οι χηλικές ουσίες και οι ταννίνες στην αντιμετώπιση δηλητηριάσεων από μέταλλα. 

Απομάκρυνση του δηλητήριου από το σώμα

Αν έχει έχει μπει στον οργανισμό από το στόμα. 

Με την αραίωση. 

Λήψη αδρανών ουσιών που προσροφούν την ουσία

Με την λήψη ουσιών που αντιδρούν χημικά με την ουσία αμέσως ή αργότερα

Με την απομάκρυνσή του από τον οργανισμό

Αν η ουσία έχει προσβάλει το δέρμα

Αν η ουσία έχει προσβάλει τους πνεύμονες

Αν η ουσία έχει εισέλθει με ένεση ή τσίμπιμα

Οι χηλικές ενώσεις και σε ποιές περιπτώσεις δηλητηριάσεων χρησιμοποιούνται

Οι ταννίνες και η δράση τους κατά των δηλητηριάσεων

Ουσίες βλαβερές και δηλητηριώδεις. Μέρος Τρίτο.  Πως επιδρούν οι βλαβερές ουσίες στα ενζυμικά συστήματα του οργανισμού. Εμπόδιση στην σύνδεση, τροποποίηση δομής. Κυανυούχες, Καρβαμιδικοί Εστέρες, Ενώσεις Αρσενικού, Αντιμόνιου Μονοξείδιο Άνθρακα, Μόλυβδος,

Πως επιρρεάζουν οι ουσίες αυτές τον οργανισμό μας

Πως παρεμποδίζεται η δράση των ενζύμων και ο λειτουργικός τους ρόλος στον οργανισμό

Παραδείγματα δηλητηρίων που επιρρεάζουν την ενζυμική δραστηριότητα. 

Περίπτωση Α .με την εμπόδιση στην σύνδεση μορίων που αντιδρούν με το ένζυμο-υπόστρωμα λόγω εκλεκτικότητας

Οργανοφωσφορικοί και καρβαμιδικοί εστέρες. Οι κυανυούχες ενώσεις. 

Το μονοξείδιο του άνθρακα. 

Οι ενώσεις του αρσενικού.  

Οι ενώσεις του αντιμόνιου

Διαλκυλοδιθειοκαρβαμιδικά άλατα και δισουλφίδια του δισδιθειοκαρκαμίδιου

Περίπτωση Β . Εξουδετέρωση του ενζύμου

Ο μόλυβδος στον οργανισμό

Περίπτωση Γ. 

Με την κατάργηση του κανονικού υποστρώματος

α.Χρησιμοποίηση του υποστρώματος σε άλλη μεταβολική οδό

Οι δινιτροφαινόλες

β. Με την καταστροφή του υποστρώματος

Τροποποίηση της στερεοχημικής διάταξης του ενζύμου

Η Ανιλίνη

Ουσίες βλαβερές και δηλητηριώδεις. Μέρος Τέταρτο. Διάβρωση ιστών,ελεύθερες ρίζες,  βλαβες στην ομοιόσταση ασβεστίου, αλλεργίες, μεταλλάξεις. Καυστικά αλκάλια, πυκνά οξέα, οξυζενέ, ενώσεις μολύβδου, νιτρώδεις ατμοί:

υπό κατασκευή

Άλλες επιπτώσεις τοξικών ουσιών

1. Υπεροξείδωση λιπιδικών κυτταρικών μεμβρανών

Διάβρωση ιστών Καυστικό Κάλιο και καυστικό Νάτριο

Τα πυκνά οξέα: άμεση καταστροφή των ιστών

Ισχυρά οξειδωτικά. Υπεροξείδιο του υδρογόνου

Αγγειοτοξικές ουσίες

Επίδραση από βαρέα μέταλλα

Ο μόλυβδος

 

2. Σχηματισμός ενώσεων με τις πρωτείνες

 

3. Παραγωγή οξυγονούχων ριζών

 

4. Βλάβες στην ομοιόσταση του ασβεστίου

Αποσκληρυντικά νερού

5.παρεμβολή σε ορμονικούς υποδοχείς

Ουσίες βλαβερές και δηλητηριώδεις. Μέρος πέμπτο. Χήμικές ουσίες που  μπορεί να μας δηλητηριάσουν . Τα υποχλωριώδη, η φορμόλη, ο υδράργυρος, ο οξικός μόλυβδος

Τα υποχλωριώδη

Τα χλωρικά άλατα

Ο υδράργυρος και οι ενώσεις του

Ο οξικός μόλυβδος

Το υπερμαγγανικό Κάλιο

Το ιώδιο και τα ιωδιούχα

Η φορμόλη

Ουσίες βλαβερές και δηλητηριώδεις. Μέρος Έκτο: Οι Τοξίνες στον Οργανισμό .Οι τοξίνες των μικροοργανισμών

υπό κατασκευή

Προέλευση των τοξινών

Η χημική σύσταση των τοξινών

Η απομάκρυνση των τοξινών από το σώμα μας

Δημιουργία τοξινών μέσα στο σώμα μας από μικροοργανισμούς

1. Στο πεπτικό σύστημα από μικροοργανισμούς

2. Μέσα στο σώμα μας από παθογόνους μικροοργανισμούς

Τοξίνες που αναπτύσσονται σε τροφές από μύκητες και βακτήρια

Η εργοταμίνη

Η τοξίνη της Αλλαντίασης

Οι αλφατοξίνες

Κυανοτοξίνες 

Ουσίες βλαβερές και δηλητηριώδεις. Μέρος Έβδομο. Δηλητηριώδεις ουσίες από τα ζώα.Τα Ιοβόλα Αρθρόποδα

Απιτοξίνη, το δηλητήριο της μέλισσας

Μαύρη χήρα, η μεσογειακή

Σκορπιός

Ψείρες

Ουσίες βλαβερές και δηλητηριώδεις. Μέρος Όγδοο. Δηλητηριώδεις ουσίες από τα ζώα. Ερπετά και αμφίβια

υπό κατασκευή

Ο βάτραχος βέλος

 

Ουσίες βλαβερές για τον Οργανισμό μας.Μέρος Ένατο. Δηλητηριάσεις από αλκοόλες

υπό κατασκευή

Αιθυλική αλκοόλη

 

Ουσίες βλαβερές και δηλητηριώδεις. Μέρος Δέκατο. Δηλητηριάσεις από παραδοσιακά φάρμακα - δηλητήρια . Η κινίνη , η στρυχνίνη, τα βαρβιτουρικά

Η κινίνη και τα παράγωγα αυτής

Η στρυχνίνη

Τα βαρβιτουρικά