Το ενδοκρινικό σύστημα των οργανισμών. Μέρος πέμπτο. Οι ορμόνες σε άλλους οργανισμούς

Το ενδοκρινικό σύστημα των οργανισμών. Μέρος πέμπτο. Οι ορμόνες σε άλλους οργανισμούς

της Δήμητρας Σπανού καθηγήτριας χημικού 

το αφιερώνω σε μια κακέκτυπο

πολιτικού,

φιλοσοφου -ποιητή,

άνδρα,

ανθρώπου.

 

Σήμαντρο αφύπνησης για μας,

το κλάμα του παιδιού,

που βασανίζεις 

 

για να "ανέβουν" οι παντός τύπου φιλοδοξίες σου

 

 

 

 

Οι ορμόνες και οι άλλες ένδοκρινείς ουσίες που καθορίζουν την επικοινωνία μεταξύ των κυττάρων του οργανισμού δεν είναι μόνο  χαρακτηριστικό του ανθρώπινου είδους. Τις συναντάμε σε όλους τους πολυκύτταρους οργανισμούς στα ζώα, τα φυτά, τους μύκητες τα καφέ και τα κόκκινα άλγη. Υπάρχουν ακόμα και σε μονοκύτταρους οργανισμούς σαν μόρια σηματοδότησης.

Η χημική τους σύσταση μπορεί να δοθεί κατά ομάδες: Η ομάδα των στεροειδών, η ομάδα των λιπιδίων, των αμινοξέων και των πρωτεινών. Όπως και στον άνθρωπο πολλές από τις ορμόνες αυτές σε είδη που έχουν αναπτυγμένο νευρικό σύστημα παίζουν ρόλο νευροδιαβιβαστών δηλαδή ακολουθούν συγκεκριμένη πορεία μέσα στον οργανισμό από κύτταρο σε κύτταρο

Βέβαια υπάρχουν και διαφορές στις ορμόνες  όχι μόνο μεταξύ των ανθρώπων και των ζώων αλλά και στα είδη των ζώων μεταξύ τους υπάρχουν κάποιες ορμόνες που διαφέρουν

 

Ενδοκρινείς αδένες όμως έχουν μόνον α μεγαλύτερα και πιο πολύπλοκα ζώα; όπως τα σπονδυλωτά και κάποια αρθρόποδα

 

Παρά το ότι τα φυτά θεωρούνται και είναι ατελέστεροι οργανισμοί από τα ζώα και πιο βαθιά στην αλυσίδα της εξέλιξης, οι ουσίες που χρησιμοποιούν για την μεταξύ τους επικοινωνία είναι ασύγκριτα περισσότερες σε αριθμό.

 

ΠΗΓΕΣ

simple.wikipedia.org/wiki/Hormone

https://www.britannica.com/topic/animal/Hormones

 

 

 

 

ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ

Η χοληστερίνη ή χοληστερόλη είναι κηρώδης στερόλη που βρίσκεται στη μεμβράνη των κυττάρων όλων των ιστών του σώματος, και στο πλάσμα του αίματος όλων των ζώων. Μικρότερες ποσότητες χοληστερίνης απαντώνται και στις μεμβράνες των φυτών.

Αναπληρωματικό τίτλο: Animalia

Ορμόνες

Οι ορμόνες είναι οι χημικές ολοκληρωτές ενός πολυκύτταρους ύπαρξη, το συντονισμό των δραστηριοτήτων από την καθημερινή συντήρηση για την αναπαραγωγή και την ανάπτυξη. Οι νευροδιαβιβαστές που απελευθερώνονται από νευράξονες είναι μια κατηγορία χημικών επικοινωνίας που δρουν σε ένα γειτονικό κύτταρο, συνήθως ένα μυϊκό κύτταρο ή άλλο νευρώνα. Οι ορμόνες είναι ως επί το πλείστον ξεχωριστή κατηγορία των χημικών επικοινωνίας που εκκρίνεται από τα νεύρα, οι απλοί ιστού, ή ειδικούς αδένες? που δρουν στα κύτταρα μακριά από το τόπο έκλυσης τους. Μπορούν να είναι πρωτεΐνες, πολυπεπτίδια μόνο, αμίνες, ή στεροειδή ή άλλα λιπίδια. Ορμόνες ταξιδεύουν στον τόπο δράσης τους μέσω του κυκλοφορικού συστήματος και, στη συνέχεια, ταιριάζουν με συγκεκριμένη διαμόρφωση τους με ένα συγκεκριμένο μόριο υποδοχέα συνδέεται με μία κυτταρική μεμβράνη ή, συνηθέστερα, το οποίο βρίσκεται μέσα στο κύτταρο.

Το νευρικό σύστημα συντονίζει τις πιο γρήγορη δραστηριότητες της ζωής των ζώων, όπως η κίνηση, ενώ οι ορμόνες ενσωματώσει ό, τι άλλο. Μόνο οι μεγαλύτερες, πιο πολύπλοκα ζώα, όπως τα σπονδυλωτά και κάποια αρθρόποδα, έχουν ειδικές ενδοκρινείς αδένες να παράγουν ορμόνες? άλλα ζώα χρησιμοποιούν νευρικά κύτταρα ή ιστούς, όπως οι γονάδες. Ενδοκρινείς αδένες είναι ένα άλλο παράδειγμα ενός διαχωρισμού των λειτουργιών σε ξεχωριστά όργανα, ένα σύστημα που αυξάνει την απόδοση, αλλά αυτό απαιτεί ένα σχετικά μεγάλο μέγεθος για να διατηρηθεί.Μεγαλύτερη εξειδίκευση συνδέεται επίσης με μεγαλύτερες δυσκολίες στην αναγέννηση χάσει μέρη ή την πρόληψη βλαβών στις λειτουργίες.

Αν και ο κατάλογος των ορμονών που βρίσκονται στο σώμα των θηλαστικών μπορεί να φαίνεται μεγάλος, οι αριθμοί είναι εκπληκτικά χαμηλή για την ποικιλία των λειτουργιών που επηρεάζουν. Ποια από τις πολλαπλές λειτουργίες οιανδήποτε ορμόνη ρυθμίζει εξαρτάται από την εξειδίκευση των υποδοχέων επί ή εντός των κυττάρων.Επειδή όλες οι ορμόνες κολυμπά όλα τα κύτταρα, ως αποτέλεσμα της μεταφοράς τους από το κυκλοφορικό σύστημα, είναι πιο αποτελεσματικό να έχουν μια γενική αγγελιοφόρο μεταφέρεται σε ένα κύτταρο, όπου αποσπά μόνο ένα από τα πολλά πιθανά αποτελέσματα. Όπως και στο νευρικό σύστημα, η εξειδίκευση της αντίδρασης έγκειται στο όργανο που ανταποκρίνεται και όχι με τον αγγελιοφόρο που απλώς εντολές δράση.

Οι χημικές ουσίες που επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ προσώπων που ονομάζονται φερομόνες. Σεξουαλική προσελκυστικά είναι η πιο κοινή, αλλά υπάρχουν πολλά άλλα είδη.

Υπάρχουν τέσσερις τύποι των ορμονών στα περισσότερα ζώα. Ομαδοποιούνται από τις χημικές ουσίες από τις οποίες γίνονται. Οι αλλαγές αυτές είναι χημικές αλλαγές.

  • Οι στεροειδείς ορμόνες - είναι αυτά γίνονται από τη χοληστερόλη . Οι τρεις μεγάλες ομάδες των στεροειδών ορμονών είναι: ορμόνες του φύλου , γλυκοκορτικοειδή , και ανοργανοκορτικοειδή .
  • Λιπιδίων ορμόνες - αυτά είναι κατασκευασμένα από ορμόνες λιπίδια , τα οποία είναι είδη λιπών . Αυτές είναι κυρίως ορμόνες που στέλνουν μηνύματα δίπλα στο κελί που κάνει τις ορμόνες.
  • Αμινοξύ - αυτά είναι κατασκευασμένα από τα αμινοξέα που είναι τα μόρια από τα οποία οι πρωτεΐνες γίνονται. Αυτά είναι σημαντικά στον εγκέφαλο. Πολλές από αυτές τις ορμόνες είναι νευροδιαβιβαστές . Αυτές είναι οι ορμόνες που ένα νεύρο κύτταρο στέλνει σε ένα άλλο των νευρικών κυττάρων.
  • Πρωτεΐνη - αυτά είναι ορμόνες που είναι πρωτεΐνες οι οποίες είναι κατασκευασμένες από αμινοξέα που συνδέονται μεταξύ τους. Πολλές από αυτές τις ορμόνες πει άλλους αδένες να κάνουν άλλες ορμόνες. Αυτές είναι επίσης σημαντικές ορμόνες που ρυθμίζουν τον μεταβολισμό .

στο εξωτερικό του τμήμα ή ζώνη, που εκκρίνει ορμόνες τις λεγόμενες ορμόνες φλοιού επινεφριδίων. Τα δύο αυτά τμήματα φέρονται στα μεν θηλαστικά να συνδέονται στενά ενώ σε άλλα σπονδυλωτά να φέρονται χωριστά, όπως π.χ. στα ψάρια

Τα κορτικοστεροειδή ή κορτικοειδή είναι μία τάξη χημικών ενώσεων που περιλαμβάνει τιςστεροειδείς ορμόνες που παράγονται με φυσικό τρόπο στον φλοιό των επινεφριδίων του ανθρώπου και γενικά των σπονδυλωτών,βικιπαιδεια

γλυκοκορτικοειδή (Βιοχ.). Στεροειδείς ορμόνες με κύριους εκπροσώπους την κορτιζόλη και την κορτικοστερόνη. Η βιοσύνθεσή τους γίνεται στον φλοιό των επινεφριδίων, με πρώτη ύλη τη χοληστερόλη, μέσω μιας διαδικασίας που είναι γνωστή ως στεροειδογένεση. Οι ορμόνες αυτές βρίσκονται σε ψάρια, αμφίβια, ερπετά, πτηνά και θηλαστικά· ωστόσο, ο όρος αναφέρεται μόνο για τα θηλαστικά. 

https://www.ygeiaonline.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=22320:glykokortikoeidh

Η αντιδιουρητική ορμόνη (ADH) είναι γνωστή και ως βασοπρεσίνη (ΑVP) ή αργιπρεσίνη ή αργινίνη-βασοπρεσίνη. Ανευρίσκεται στα περισσότερα θηλαστικά ζώα συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου.  https://el.wikipedia.org/wiki/Αντιδιουρητική_ορμόνη

 

Συνθετικές ουσίες αυτού του τύπου είναι γνωστές ως ξενοοιστρογόνα και φυσικές ουσίες φυτικής προέλευσης έχουν ονομαστεί φυτοοιστρογόνα. Πρόκειται για φυτά με ορμόνες παρόμοιες με αυτές των ανθρώπων, μπορούν να συνδεθούν στους υποδοχείς οιστρογόνων των ανθρώπινων κυττάρων και συμπεριφέρονται όπως τα οιστρογόνα, μόνο που η δράση τους δεν έχει την ίδια ένταση. Τα φυτοοιστρογόνα περιέχονται σε μεγάλη ποσότητα σε τροφές όπως η σόγια (το αλεύρι, το γάλα και ο κιμάς της σόγιας) και τα πράσινα φασόλια.[12] Το μέλι έχει σημαντική αντιοιστρογονική δράση και συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού, του προστάτη, σε καρδιαγγειακά νοσήματα και στην οστεοπόρωση.[6] Σε μικρές ποσότητες φυτοοιστρογόνα υπάρχουν στο σκόρδο, στο ρύζι, στο μαϊντανό, στο κριθάρι, στα καρότα, στις πατάτες, και σε ορισμένα φρούτα όπως στα κεράσια και στα μήλα.[12]

https://el.wikipedia.org/wiki/Οιστρογόνο

Κανναβινοειδή και ενδοκανναβιννοειδή

Τα ενδοκαναβινοειδή ...Είναι ουσίες που παράγει ο οργανισμός μας, και που  μοιάζουν κι έχουν ακριβώς την ίδια δράση με τα δραστικά συστατικά της ινδικής κάνναβεως,

Φαίνεται πως ο οργανισμός μας Χρειάζεται τη δική του κάνναβη και γι' αυτό διαθέτει ένα ολόκληρο σύστημα που την παράγει..

Είναι το σύστημα των ενδο-κανναβινοειδών.

και ανήκει στα φυσιολογικά συστήματα επικοινωνίας του οργανισμού.

Είναι ένα σύστημα απολύτως απαραίτητο για τη διατήρηση της ομοιόστασης του, τη ρύθμιση και την ισορροπία της ενέργειας του, και την αντιμετώπιση και την έξοδο του από το στρες . 

Η καλσιτονίνη έχει βρεθεί σε ψάρια , ερπετά , πουλιάκαι θηλαστικά . Η σημασία του στον άνθρωπο δεν έχει ως καθιερωθεί ως σημασία του σε άλλα ζώα, όπως η λειτουργία του δεν είναι συνήθως σημαντικές στην ρύθμιση της φυσιολογικής ομοιοστασίας του ασβεστίου. [4] Ανήκει στην οικογένεια πρωτεϊνών καλσιτονίνης-σαν . https://en.wikipedia.org/wiki/Calcitonin

 

 Το άγριο γιαμ, ιθαγενές φυτό του Μεξικό, είναι πλούσιο στην φυτο-ορμόνη διοσγενίνη. Η φυτο-ορμόνη αυτή έχει παρόμοια μοριακή δομή με τις ανθρώπινες ορμόνες, με αποτέλεσμα την βελτίωση του κυτταρικού μεταβολισμού.https://exokaliidea.blogspot.gr/2011/01/blog-post_31.html

 

Η ενεργός ουσία στην κανέλα αποδείχθηκε ότι είναι η ουσία MHCP που ανήκει στις πολυφαινόλες. Η ουσία αυτή μιμείται την ινσουλίνη, ενεργοποιεί τους κυτταρικούς υποδοχείς της και δρα εντός των κυττάρων σε συνέργεια με την ινσουλίνη.

 

λιποπρωτεινική λιπάση  LPL σπουδαίο αυτό ένζυμο στην καρδιά τους σκελετικούς μυς των ιστών τον λιπωδη ιστό και τους μαστικούς αδένες των θηλάζουσων  εκκρίνεται από παρεγχυματικά κύτταρα σε σύνδεση με γλυκόζη και επισυνάπτεται στα τριχοειδή από heparen θειωμένων πρωτεογλυκανών.