Τα ευεργετικά φυτά : Περιεχόμενα

Τα ευεργετικά φυτά : Περιεχόμενα

Τα ευεργετικά φυτά

Τα ευεργετικά φυτά: Μέρος πρώτο. Φαρμακευτικά φυτά που υπάρχουν στο νησί της Σάμου. Η δρακοντιά, η γιάτρισσα το πεντάνευρο η βοιδόγλωσσα.

Τα ευεργετικά φυτά: Μέρος Δεύτερο. Φαρμακευτικά φυτά  που υπάρχουν στο νησί της Σάμου. Η μπελαντόνα στη Σάμο ( μια απίθανη έκπληξη)

Τα ευεργετικά φυτά. Μέρος τρίτο: Η μαύρη πεύκη της Σάμου . Το σπάνιο  πεύκο από τα αρχαία χρόνια παλεύει στα σαμιώτικα βουνά κι επιβιώνει από πυρκαγιές κι ερημώσεις μέχρι τις μέρες μας

Φυτά της Αττικής με ευεργετικές ιδιότητες

Ευεργετικά φυτά κατά την διαδρομή Καλύβια Αττικής προς Γαλάζια Ακτή

Κάποια ευεργετικά φυτά που εντόπισα στην Εσθονία Ταλίν και Νάρβα από 11-7-19 έως 16-7-19

Ευεργετικά φυτά στη Σάμο Αύγουστος 2019

Φυτά από το νησί της Σάμου Απρίλιος 2019

Ορισμένα φυτά με ευεργητικές ιδιότητες στην περιοχή Κορωπί, Βάρη, Αγία μαρίνα Αττικής