Το Ανθρώπινο Νευρικό Σύστημα. Περιεχόμενα

Το Ανθρώπινο Νευρικό Σύστημα. Περιεχόμενα

 

 

 

Το Ανθρώπινο Νευρικό Σύστημα Μέρος Πρώτο: Το συγκεκριμένο μύνημα που μεταφέρεται από ένα νευρικό σήμα έχει σαν μοναδικό του χαρακτηριστικό την συγκεκριμένη διαδρομή του μέσα στο προσωπικό νευρικό μας δίκτυο

Η συμπεριφορά σαν αποτέλεσμα της φυσιολογίας και της λειτουργίας του νευρικού συστήματος

Ανθρώπινο Νευρικό Σύστημα

Η ανάπτυξη των νευρώνων του ανθρώπινου εγκεφάλου

Η επίδραση του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος στους νευρώνες

Η διαδρμή κάνει το μύνημα

Το Ανθρώπινο Νευρικό Σύστημα Μέρος Δεύτερο: Ο ηλεκτρισμός και η Χημεία είναι η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνει το νευρικό μας σύστημα

Πως δημιουργείται  το ηλεκτρικό σήμα

Μεταφορά ηλεκτρικού σήματος στο ΠΝΣ

Μεταφορά νευρικού σήματος στο ΚΝΣ

Ηλεκτροευαισθησια (ηλεκτρικές συνάψεις)

Χημειοευαισθησία (χημικές συνάψεις)

Αναστολή διαβίβασης

Η δράση των νευροδιαβιβαστών

Ποιες είναι οι περιοχές του Νευρικού Συστήματος

Περιφεριακό Νευρικό Σύστημα

Κεντρικό Νευρικό Σύστημα

Γαστροεντερικό Νευρικό Σύστημα

 

Το Ανθρώπινο Νευρικό Σύστημα. Μέρος Τρίτο: Τα  νευρικά σήματα διαφέρουν στον τρόπο διάδοσης (ηλεκτρικός ή χημικός), την περιοχή του Νευρικού Συστήματος που διανύουν ΚΝΣ, ΠΝΣ, Εντερικό ΝΣ ,  και τις χημικές ουσίες που συμμετέχουν (νευροδιαβιβαστές).  

Ποιες είναι οι περιοχές του νευρικού  συστήματος. Περιφεριακό νευρικό σύστημα. Αυτόνομο νευρικό σύστημα. Γαστρεντερικό νευρικό σύστημα

Κεντρικό νευρικό σύστημα Εγκέφαλος και νωτιαίος μυελός.

Ποιο είναι και πως δρουν οι νευροδιαβιβαστές

Κατηγορίες νευροδιαβιβαστών. 

Βιολογικά ενεργές αμίνες (ακετυλοχολίνη,  κατεχολαμίνες- όπως νοραδρεναλίνη, αδρεναλίνη, ντοπαμίνη,

 ινδολαμίνες όπως σεροτονίνη, μελατολίνη , ισταμίνη)

Αμινοξέα (γλουταμινικό οξύ, γ-αμονοβουτυρικό, ασπαραρινικό οξύ, γλυκίνη)

Νευροπεπτίδια (Τα φυσικά οποιοειδή του εγκεφάλου, οι  ενδορφίνες, οι εγκεφαλίνες όπως δυνοφίνη, η ουσία P, το νευροπεπτίδιο τυροσίνη NPY).

Τα ενδογενή κανναβινοειδή

ανανταμίδιο 

Μονοξείδιο του αζώτου

Μονοξείδιο του άνθρακα

Πουρίνες (αδενοσίνη)

Νευροδραστικά πεπτίδια 

 

Το Ανθρώπινο Νευρικό Σύστημα. Μέρος τέταρτο: Τα παραλειπόμενα. Το νευρικό σήμα και η δράση των νευροδιαβιβαστών επηρεάζονται από ουσίες που εντείνουν την δράση τους (συναγωνιστές) ή την μπλοκάρουν (ανταγωνιστές) ή κάνουν  διαβίβαση (αγωνιστές)

Aγωνιστές που μιμούνται την δράση ενός νευροδιαβιβαστή. 1 αλκοόλη ανταγωνιστής για GABA 2  Μουσκιμόλη Αγωνιστής για  GABA Α 3.κοκκαίνη έμμεσος αγωνιστής για νευροδιαβιβαστή ντοπαμίνη. 4. το prozac για τον νευροδιαβιβαστή σεροτονίνη 5. Ταννίνες συνθετη δράση (σεροτονίνη, ντοπαμίνη και gaba)

Ανταγωνιστές (αδρανοποιούν τους νευροδιαβιβαστές) 1. το αντιψυχωτικό φάρμακο risperdal (καταστέλει την ντοπαμίνη) 2. Η καφείνη (ανταγωνιστής για την αδενοσίνη) 3. Η νικοτίνη (δρα στους υποδοχείς της ακετυλοχολίνης). Η ναλαξόνη και η ναλτρεξόνη ανταγωνιστές των φυσικών οποιοειδών   

Μεικτή δράση (αγωνιστή και ανταγωνιστή) Το LSD. αγωνιστής και ανταγωνιστής για ορισμένους υποδοχείς της σεροτονίνης. 

Η ιδιόμορφη δράση των οποιοειδών και των κανναβινοειδών.Τα κανναβινοειδή. Η μορφίνη. Η ηρωίνη.

Οι νευροτοξίνες (το λάθος μύνημα) Λανθασμένη διαχείρηση των νευροδιαβιβαστών

Άλλες χημικές ουσίες που λειτουργούν σαν νευροτοξίνες

Άλλες χημικές ουσίες που λειτουργούν σαν νευροτοξίνες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ μεφεδρόνη 

 

Το Ανθρώπινο Νευρικό Σύστημα. Μέρος Πέμπτο:  Κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές διαμορφώνουν τις σχέσεις των ανθρώπων με εθιστικές, διεγερτικές, ευφορικές και ναρκωτικές ουσίες: Από την διεύρυνση της προσωπικότητας έως τα όπλα του ψυχοτρονικού πολέμου 

Η ζάχαρη. Το τσάι. Ο καφές και η καφείνη του. Ο καπνός. Το όποιο. Τα βαρβιτουρικά. 

Αρχίζει η δίωξη των παραδοσιακών φυσικών διεγερτικών, ευφορικών και ναρκωτικών ουσιών για πολιτικούς και οικονομικούς λόγους.

Η κάνναβη. Η ηρωίνη. Οι αμφεταμίνες. Το διαιθυλαμίδιο του λυσεργικού οξέος. 

Desiner drugs (η κατάρα συνεχίζεται)

 

Ο Ανθρώπινος Εγκέφαλος. Μέρος Έκτο: Οι Αισθήσεις μας. Τροφοδοτούν τον Εγκέφαλο με πληροφορίες και μηνύματα

Οι πληροφορίες του κόσμου, οι αισθήσεις μας και ο εγκέφαλος. Οι υποδοχείς της πληροφορίας σε έναν οργανισμό. Διακρίσεις των υποδοχέων

Όσφρηση (χημειοδεκτικός υποδοχέας) Όραση (φωτουποδοχείς) Ακοή (μηχανοδεκτικοί υποδοχείς). Σωματοαισθητικό σύστημα (μηχανοδεκτικοί υποδοχείς) Γεύση (χημειοδεκτικοί υποδοχείς). Αλμυρή γεύση, ξινή γεύση, πικρή γεύση, γλυκειά γεύση. Γεύση ουμάμι 

 

Το Ανθρώπινο Νευρικό Σύστημα.  Μέρος Έβδομο:  Η λειτουργία του Ανθρώπινου Εγκεφάλου. Από τα Νευρικά Ερεθίσματα στην Γνωστική Λειτουργία

Το κομμάτιασμα της πληροφορίας

Η γνωστική νευροεπιστήμη

Τα νευρικά σήματα και τα νευρικά κύτταρα

Η γνωστική λειτουργία και οι συνειρμικοί φλοιοί

Εγκέφαλος ανθρώπου και ζώων

Τα δύο εγκεφαλικά ημισφαίρια

Ανδρικός και γυναικείος εγκέφαλος

 

Το Ανθρώπινο Νευρικό Σύστημα. Μέρος όγδοο. ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ: Η ισορροπία των ενεργειακών καναλιών μέσα στο Ανθρώπινο Σώμα ή Τι θα έλεγαν οι Αρχαίοι Κινέζοι βελονιστές της 3ης π.χ. χιλιετίας εάν εγνώριζαν τις αρχές της ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Ο βελονισμός

Σύμφωνα με την κινέζικη παράδοση και ιατρική

Σύμφωνα με την σύγχρονη  ιατρική

Σύμφωνα με την κινέζικη σκέψη και φιλοσοφία

Κατά την άποψη της  Επιστήμη της Νευροφυσιολογίας

Ο Παραλληλησμός έρχεται αυθόρμητα

 

Το Ανθρώπινο Νευρικό Σύστημα. Μέρος ένατο: Ερευνώντας για το VIAGRA

Τι είναι η σεξουαλική διέγερση και πότε συμβαίνει. 

Κυριαρχία και υποταγή

Νοητικές διεργασίες που οδηγούν στην σεξουαλική διέγερση 

α.αλλιώς είναι όταν αγαπάμε

β . μίλα μου βρώμικα

γ. συνήθως η πραγματικότητα βρίσκεται κάπου ενδιάμεσα

Πρώτα τα παιδιά

Πριν από μερικές δεκαετίες

Τα γενόσημα στα ερωτικά φάρμακα

Το Ανθρώπινο Νευρικό Σύστημα.  Μέρος Δέκατο. Αισθήματα και Συναισθήματα