Το Ενδοκρινικό Σύστημα των Οργανισμών. Περιεχόμενα

Το Ενδοκρινικό Σύστημα των Οργανισμών. Περιεχόμενα

 Το Ενδοκρινικό Σύστημα των Οργανισμών Μέρος πρώτο: Μηχανισμοί των κυττάρων για την μεταξύ τους επικοινωνία. Αντίστοιχοι μηχανισμοί για φωτόνια, θερμότητα, μηχανικά σήματα και μικροβιακούς παράγοντες

Επικοινωνία απομακρυσμένων κυττάρων.  Η απελευθέρωση ενός σηματοδοτικού παράγοντα και η ύπαρξη υποδοχέα του στο κύτταρο στόχο. 

Τι είναι μεμβρανιακοί υποδοχείς και ποιοί είναι οι τύποι τους.

 Οικογένεια διαμεμβρανιακών υποδοχέων συζευγμένου με G πρωτείνες (GPCRs). 

Οικογένεια υποδοχέων κινάσης-τυροσίνης. Επιφανειακοί κυτταρικοί υποδοχείς. 

Υποδοχείς στο Ανοσοποιητικό Σύστημα

Υποδοχέας χοληστερόλης στα κύτταρα

Ενδοκυττάριος υποδοχέας

Η επικοινωνία κυττάρων που βρίσκονται κοντά

Τι είναι η διακυτταρική σύζευξη και τύποι συνδέσμων υπάρχουν. Χασμοσύνδεσμοι. Στενοσύνδεσμοι. Φραγμοσύνδεσμοι. Δεσμοσώματα.

Ανταπόκριση κυττάρων στο μύνημα

Μηχανισμοί δράσης εξωκυττάριων υποδοχέων

Δίαυλος ιόντων, Μεμβρανιακά ένζυμα. Μηχανισμός δράσης ροδοψίνης

Μηχανισμοί δράσης ενδοκυττάριων υποδοχέων

Ειδικές και αξιοσημείωτες περιπτώσεις επικοινωνίας

Μονόδρομη κυτταρική επικοινωνία. Νευρομυικές συνάψεις

Κυτταρική αναγνώριση

Επιφανειακοί κυτταρικοί δείκτες ταυτότητας

Χημειοτακτισμός κατά τον οποίο τα κύτταρα κατευθύνονται προς το ερέθισμα

Ο παράγοντας ενεργοποίησης αιμοπεταλίων

Η επίδραση των ακτινοβολιών

Η επίδραση της θερμοκρασίας

Το Ενδοκρινικό Σύστημα των Οργανισμών. Μέρος δεύτερο. Ποιες είναι οι Ανθρώπινες Ορμόνες 

Το ενδοκρινικό Σύστημα και οι ενδοκρινείς αδένες

Η χημική Σύσταση των Ορμονών

Ορμόνες παράγωγα στεροειδών. Τα κορτικοστεροειδή επινεφριδίων. Τα κορτικοειδή των γεννητικών αδένων

Οι Ορμόνες παράγωγα αμινιξέων. Ορμόνες ου θυροειδούς από το αμινοξύ τυροσίνη. Ορμόνες των ιστών

Ορμόνες πολυπεπτίδια. Γλυκοπρωτείνες

Οι προσταγλανδίνες

Ενδοκυττάρια δράση ορμονών

Ορμόνες που δρουν εξωκυτταρικά

Πως εκκρίνονται οι ορμόνες και από τι εξαρτάται η δράση τους

Ποια είναι η δράση των ορμομών

Το Ενδοκρινικό Σύστημα των Οργανισμών Μέρος Τρίτο. Αντιδράσεις των κυττάρων και επικοινωνία μεταξύ τους όταν ο οργανισμός απειλείται από μικροβιακούς παράγοντες.

Διαδικασίες αναγνώρισης των κυττάρων

Εντοπισμός και αναγνώριση μικροβίων στο Ανοσοποιηικό Σύστημα

Τι είναι τα Β λεμφοκύτταρα

Από που έρχονται τα κύτταρα του Ανοσοποιητικού Συστήματος

Κύτταρα παρουσίασης αντιγόνου

Ο πολλαπλός ρόλος των Τ λεμφοκυττάρων

Τα Β λεμφοκύτταρα σε μακρόβια μνημονιακά κύτταρα και πλασματοκύτταρα

Μη ειδικά κύτταρα που μεταναστεύουν απευθείας στους ιστούς χωρίς να περάσουν από τους λεμφαδένες 

Πως είναι και πως συνδέονται χημικά το αντιγόνο με το αντίσωμα

Εκτός από τα κύτταρα (αιμοποιητικά,βλαστικά) τροποποιούνται και τα αντισώματα

Οι δυνάμεις που συνδέουν το αντιγόνο με το αντίσωμα

Τα ερυθρά αιμοσφαίρια έχουν ανάλογη χημική συμπεριφορά με αυτή των ανοσοκυττάρων

Το Ενδοκρινικό Σύστημα των Οργανισμών. Μέρος τέταρτο. Οι υποφυσιοτρόπες ορμόνες  του υποθάλαμου του εγκεφάλου, τροπίνες ορμόνες και η αυξητική (GH) της υπόφυσης,  ορμόνες μεταβολισμού στον θυρεοειδή αδένα, ορμόνες "έκτακτης ανάγκης"  επινεφρίδιων

Ο υποθάλαμος και η υπόφυση του εγκεφάλου στο ΚΝΣ. Η γοναδογρελίνη, η προτιρελίνη, η κορτικορελίνη, η σερμορελίνη, η αυξητική ακι η προλακτίνη

Οι τροπίνες ορμόνες της υπόφυσης και η δράση τους. Η ωχρινοτρόπος, η θυλακιοτρόπος, φλοιοεπινεφριδιοτρόπος, η θυρεοειδοτρόπος

Η αύξηση του σώματος και η συνέπειες της αυξητικής ορμόνης, 

Πως δρα η αυξητική ορμόνη

Ο μεταβολισμός εκτρέπεται προς την σύνθεση πρωτεινών και την καύση των λιπών

οι ορμόνες του θυρεοειδούς αδένα και ο μεταβολισμός του οργανισμού

Ο ρόλος του Ιωδίου. Ο προστατευτικός ρόλος του σεληνίου: Θυροξίνη, τριιωδοθυροξίνη, 

Ο έλεγχος του μεταβολισμού και η διαχείριση της Ενέργειας του Οργανισμού

Πως ελέγχοναι οι θυρεοειδείς ορμόνες

Πως συνδέονται οι ορμόνες του θυρεοειδούς με άλλες ορμόνες

Ορμόνες των επινεφριδίων. Κατεχολαμίνες Η Αδρεναλίνη. Η νοραδρεναλίνη . Έλεγχος των κορτικοειδών. 

Αλατοκορτικοειδή Γλύκοκορτικοειδή Ανδρογόνα Οιστρογόνα. Αλδοστερόνη (Αλατοκορτικοειδές)  Κορτιζόλη (Γλυκοκορτικοειδές)

Ανδρογόνα και οιστρογόνα των επινεφριδίων

Το Ενδοκρινικό Σύστημα των Οργανισμών. Μέρος πέμπτο  Οι ορμόνες σε άλλους οργανισμούς (υπό κατασκευή)

Το Ενδοκρινικό Σύστημα των Οργανισμών. Μέρος έκτο: Οι ορμόνες του φύλου:Τεστοστερόνη, Οιστρογόνα , Προγεστερόνη

Γεννητικές Ορμόνες Επινεφριδίων. 

Γεννητικές Ορμόνες  των Γεννητικών Οργάνων: Γεννητικές ορμόνες στον άνδρα Η τεστοστερόνη. Τεστοστερόνη και στον γυναικείο οργανισμό

Γεννητικές ορμόνες στην γυναίκα: Οιστρογόνα που παράγονται κυρίως στις ωοθήκες. Η προγεστερόνη