Π. Κοκκίδης σκηνοθέτης . Χρόνια δουλειά στον χώρο.