από facebook επίσης 6 Νοεμβρίου, 2021 «Σύντομα Μαθήματα Ιστορίας» με τον Χρίστο Λάνδρο. Στο Radio Café 102.4 από την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου