αλλά οι κακοί στο τέλος σηκώνουν τα (χαρακτηριστικά) χέρια τους