ενώ οι ακόμα κακότεροι βρίσκουν παραδοσιακές λύσεις σε ότι τους δημιουργεί πρόβλημα