Το Ανθρώπινο Νευρικό Σύστημα

Το Ανθρώπινο Νευρικό Σύστημα. Μέρος Πρώτο: Το συγκεκριμένο μήνυμα που μεταφέρεται από ένα νευρικό σήμα έχει σαν μοναδικό του χαρακτηριστικό την συγκεκριμένη διαδρομή του μέσα στο προσωπικό μας νευρικό δίκτυο

Της Δήμητρας Σπανού Χημικού   Η συμπεριφορά σαν αποτέλεσμα της φυσιολογίας και της λειτουργίας του νευρικού συστήματος Όταν μιλάμε για το Ανθρώπινο Νευρικό Σύστημα, ( τη φυσιολογία του και τη λειτουργία του), καλό θα είναι  να έχουμε στο νού μας, ότι πολύ πρόσφατα συνδέθηκε...