Βιολογία Θετικής κατεύθυνσης Γ τάξης Ενιαίου Λυκείου Κεφ.7 Αρχές και μεθοδολογία της Βιοτεχνολογίας

Bιολογία Θετικής Κατεύθυνση Γ τάξης Ενιαίου Λυκείου Κεφάλαιο 7.Αρχές και μεθοδολογία της Βιοτεχνολογίας

2016-09-19 21:11
  από την Δήμητρα Σπανού χημικό, καθηγήτρια Β/θμιας Εκ/σης 1ου Γυμνασίου Δάφνης αφιερώνεται σε κάποιαν που πριν δεκαετίες και ενώ αναφερόταν σε κάτι που δεν κατανιούσα τότε, είπε   "...και είναι εύκολο γιατί οι Έλληνες αγαπούνε πολύ τα παιδιά τους"    Τι...