Δομές Διασκορπισμού:Πέρα από την θερμοδυναμική ισορροπία: Διατεταγμένες δομές που σχηματίζονται σε συστήματα που δεν βρίσκονται πλέον σε θερμική ισορροπία. Έτσι προκύπτει κάποια τάξη μέσα από την αταξία, χωρίς όμως οι δομές αυτές να έχουν αυτονομία

Δομές Διασκορπισμού:Πέρα από την θερμοδυναμική ισορροπία: Διατεταγμένες δομές που σχηματίζονται σε συστήματα που δεν βρίσκονται πλέον σε θερμική ισορροπία. Έτσι προκύπτει κάποια τάξη μέσα από την αταξία, χωρίς όμως οι δομές αυτές να έχουν αυτονομία

της Δήμητρας Σπανού καθηγήτριας Χημικού 2ας Εκπ/σης 1ο Γυμν. Δάφνης    Ι τσινγκ Το Βιβλίο των Αλλαγών 56 Λυ ο περιπλανώμενος Η ΕΙΚΟΝΑ Φωτιά στο βουνό' Η εικόνα του περιπλανώμενου. Έτσι ο ανώτερος άνθρωπος είναι νηφάλιος και προσεκτικός στην επιβολή ποινών και δεν παρατείνει τις...