ΜΙΚΡΟΒΙΑ, ΙΟΙ, ΚΟΡΟΝΟΙΟΙ

ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΙΟΙ ΚΟΡΟΝΟΙΟΙ : Κεφάλαιο 5 . Μικροοργανισμοί και οι σχέσεις τους: Συμβιωτικές, ενδοσυμβιωτικές, αμοιβαιότητα, ομοσιτισμός, παρασιτισμός

της Δήμητρας Σπανού χημικού καθηγήτριας στο 1ο Γυμνάσιο Δάφνης   υπό κατασκευή     από το ΜΙΚΡΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ του 2018  Με οδηγίες χρήσης  Και τότε...οι άνθρωποι αποφάσισαν να επιστρέψουν στον γραπτό λόγο, τους αριθμούς και τα γεωμετρικά σχήματα. Τα ξανάφεραν πίσω στη ζωή...

ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΙΟΙ ΚΟΡΟΝΟΙΟΙ : Περιεχόμενα

    ΜΙΚΡΟΒΙΑ, ΙΟΙ, ΚΟΡΟΝΟΙΟΙ. κεφάλαιο 1. Τι είναι τα μικρόβια ή μικροοργανισμοί , ποιοι από  αυτούς είναι παθογόνοι.  Ποιοι είναι οι μικροοργανισμοί Οι ιοί  Τα βακτήρια  Κατηγορίες βακτηρίων Οι μύκητες Τα πρωτόζωα ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΙΟΙ ΚΟΡΟΝΟΙΟΙ. Κεφάλαιο 2: Οι κοινότητες...

ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΙΟΙ ΚΟΡΟΝΟΙΟΙ : Κεφάλαιο 3. Η ποικιλία των σχέσεων και η αλληλεπίδραση των μικροοργανισμών, μεταξύ τους καθώς και με άλλους οργανισμούς. Συμβιωτικές, θηρευτικές και παρασιτικές σχέσεις μικροοργανισμών με άλλους οργανισμούς

της Δήμητρας Σπανού καθηγήτριας Χημικού     υπό κατασκευή     Οι σχέσεις συνεργασίας των μικροοργανισμών ,  με άλλους οργανισμούς Η αδυναμία των φυτών να αφομοιώσουν το ατμοσφαιρικό άζωτο και η αδυναμία των μικροοργανισμών να παρασκευάσουν σάχαρα  Η αδυναμία των ζώων...

ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΙΟΙ ΚΟΡΟΝΟΙΟΙ Κεφάλαιο 4: Παθογόνοι για τον άνθρωπο μικροοργανισμοί. Προέλευση και οι πύλες εισόδου στον ξενιστή. Επιθετικοί μηχανισμοί και παθογόνες ουσίες τους. Ανοσία. Αμυντικοί μηχανισμοί του ξενιστή. Διάρκεια ζωής αντισωμάτων

της Δήμητρας Σπανού, χημικού, καθηγήτριας στο 1ο Γυμνάιο Δάφνης       Ποιοι είναι οι μικροοργανισμοί Μικροοργανισμοί  ή μικρόβια χαρακτηρίζονται οργανισμοί που έχουν μικρό μέγεθος, της τάξης των μικρομέτρων  (10-6 μέτρου έως  10-7 του μέτρου )  ...

ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΙΟΙ ΚΟΡΟΝΟΙΟΙ. Κεφάλαιο 2: Οι κοινότητες των μικροοργανισμών και η εξέλιξή με το κλίμα, τα είδη και τους πληθυσμούς,

ΤΗς Δήμητρας Σπανού       Οι μικροοργανισμοί και η ζωή τους   Σαν μικροοργανισμοί χαρακτηρίζονται οι ιοί, τα βακτήρια, τα κυανοβακτήρια, τα φύκη, οι μύκητες, τα πρωτόζωα, και οι μυξομύκητες   Οι συνθήκες διαβίωσής τους , η ανθεκτικότητά τους, η τροφικές τους συνήθειες, οι...

ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΙΟΙ ΚΟΡΟΝΟΙΟΙ Μεταλλάξεις και μεταμορφώσεις, ένα συχνό φαινόμενα στον κόσμο των μικροοργανισμών. Ο ρόλος των ριβοζονουκλεοπρωτεϊνών (RNP)

της Δήμητρας Σπανού καθηγήτριας χημικού του 1ου Γυμνασίου Δάφνης υπό κατασκευή Σαν μικροοργανισμοί χαρακτηρίζονται οι ιοί, τα βακτήρια, τα κυανοβακτήρια, τα φύκη, οι μύκητες, τα πρωτόζωα, και οι μυξομύκητες   Οι συνθήκες διαβίωσής τους , η ανθεκτικότητά τους, η τροφικές τους συνήθειες, οι...

ΜΙΚΡΟΒΙΑ, ΙΟΙ, ΚΟΡΟΝΟΙΟΙ. κεφάλαιο 1. Τι είναι τα μικρόβια ή μικροοργανισμοί , ποιοι από αυτούς είναι παθογόνοι.

της Δήμητρας Σπανού, Χημικού, καθηγήτριας στο 1ο Γυμνάσιο Δάφνης     ...οι "πρωτοπόροι" οργανισμοί σε μια ετρότροφη διαδοχή, πάνω από όλα χρειάζονται να έχουν υψηλό ρυθμό μεταβολισμού και αύξησης, ώστε να αντιπαρέρχονται με επιτυχία, δευτερέβοντες εισβολείς και ιδιάζουσες συνθήκες από το...