ΜΙΚΡΟΒΙΑ, ΙΟΙ, ΚΟΡΟΝΟΙΟΙ

ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΙΟΙ ΚΟΡΟΝΟΙΟΙ : Κεφάλαιο 6 . Ιοί. Οι ατελέστεροι των μικροοργανισμών. Βασικές λειτουργείες τους συντελούνται μόνο μέσα σε σε άλλα ζωντανά κύτταρα. Οι ρετροϊοί

της Δήμητρας Σπανού, καθηγήτριας Χημικού Β/θμιας Εκπ/σης υπό κατασκευή   Τι είναι οι ιοί    Οι ιοί είναι μικρά μολυσματικά σωματίδια μεγάθους απο 20-300nm. Αποτελούνται από ένα πρωτεϊνικό περίβλημα (καψίδιο)  μέσα στο οποίο υπάρχει τα γενετικό υλικό τους, που μπορεί να είναι...

ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΙΟΙ ΚΟΡΟΝΟΙΟΙ : Περιεχόμενα

    ΜΙΚΡΟΒΙΑ, ΙΟΙ, ΚΟΡΟΝΟΙΟΙ. κεφάλαιο 1. Τι είναι τα μικρόβια ή μικροοργανισμοί , ποιοι από  αυτούς είναι παθογόνοι.  Ποιοι είναι οι μικροοργανισμοί Οι ιοί  Τα βακτήρια  Κατηγορίες βακτηρίων Οι μύκητες Τα πρωτόζωα ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΙΟΙ ΚΟΡΟΝΟΙΟΙ. Κεφάλαιο 2: Οι κοινότητες...

ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΙΟΙ ΚΟΡΟΝΟΙΟΙ : Κεφάλαιο 4. Η ποικιλία των σχέσεων και η αλληλεπίδραση των μικροοργανισμών, μεταξύ τους καθώς και με άλλους οργανισμούς. Συμβιωτικές, θηρευτικές και παρασιτικές σχέσεις μικροοργανισμών με άλλους οργανισμούς

της Δήμητρας Σπανού καθηγήτριας Χημικού         Μελετώντας τις σχέσεις των μικροοργανισμών μεταξύ τους καθώς και με άλλους οργανισμούς,  πρέπει να έχουμε υπ' όψη μας  Τις  σχέσεις συνεργασίας των μικροοργανισμών ,  με άλλους οργανισμούς Την αδυναμία των φυτών...

ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΙΟΙ ΚΟΡΟΝΟΙΟΙ Κεφάλαιο 5: Παθογόνοι για τον άνθρωπο μικροοργανισμοί. Προέλευση και οι πύλες εισόδου στον ξενιστή. Επιθετικοί μηχανισμοί και παθογόνες ουσίες τους. Ανοσία. Αμυντικοί μηχανισμοί του ξενιστή. Διάρκεια ζωής αντισωμάτων

της Δήμητρας Σπανού, χημικού, καθηγήτριας στο 1ο Γυμνάιο Δάφνης       Ποιοι είναι οι μικροοργανισμοί Μικροοργανισμοί  ή μικρόβια χαρακτηρίζονται οργανισμοί που έχουν μικρό μέγεθος, της τάξης των μικρομέτρων  (10-6 μέτρου έως  10-7 του μέτρου )  ...

ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΙΟΙ ΚΟΡΟΝΟΙΟΙ. Κεφάλαιο 2: Οι κοινότητες των μικροοργανισμών και η εξέλιξή με το κλίμα, τα είδη και τους πληθυσμούς,

ΤΗς Δήμητρας Σπανού   ...Έτσι, η σταθερότητα μιας κοινότητας, εξαρτάται από τα γένη των πληθυσμών που την αποτελούν. Τα γένη αυτά, μπορούν να μεταφερθούν σε νέους πληθυσμούς μέσα στην κοινότητα και να σχηματίσουν αλλεπάλληλους συνδυασμούς με διαφορετικούς ρυθμούς εφαρμογής. Επομένως, διαφορές...

ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΙΟΙ ΚΟΡΟΝΟΙΟΙ Κεφάλαιο 3. Ανασυνδυασμοί του γενετικού υλικού. Γενετικές μεταβολές, ένα συχνό φαινόμενα στον κόσμο των μικροοργανισμών.

της Δήμητρας Σπανού καθηγήτριας χημικού του 1ου Γυμνασίου Δάφνης     ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σαν μικροοργανισμοί χαρακτηρίζονται οι ιοί, τα βακτήρια, τα κυανοβακτήρια, τα φύκη, οι μύκητες, τα πρωτόζωα, και οι μυξομύκητες   Οι συνθήκες διαβίωσής τους , η ανθεκτικότητά τους, η τροφικές τους...

ΜΙΚΡΟΒΙΑ, ΙΟΙ, ΚΟΡΟΝΟΙΟΙ. κεφάλαιο 1. Τι είναι τα μικρόβια ή μικροοργανισμοί , ποιοι από αυτούς είναι παθογόνοι.

της Δήμητρας Σπανού, Χημικού, καθηγήτριας στο 1ο Γυμνάσιο Δάφνης     ...οι "πρωτοπόροι" οργανισμοί σε μια ετρότροφη διαδοχή, πάνω από όλα χρειάζονται να έχουν υψηλό ρυθμό μεταβολισμού και αύξησης, ώστε να αντιπαρέρχονται με επιτυχία, δευτερέβοντες εισβολείς και ιδιάζουσες συνθήκες από το...