Κάποια ευεργετικά φυτά που εντόπισα στην Εσθονία Ταλίν και Νάρβα από 11-7-19 έως 16-7-19