ορισμένα φυτά με ευεργετικές ιδιότητες στην περιοχή Κορωπί, Βάρη, Αγία Μαρίνα Αττικής