Η σημασία των βιομορίων στην λειτουργία του οργανισμού. Μέρος ένατο. Ένα οδοιπορικό στον μεταβολισμό των υδατανθράκων στον οργανισμό

 

της Δήμητρας Σπανού χημικού, καθηγήτριας Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης 1ου Γυμνασίου Δάφνης

υπό κατασκευή

 

H D Γλυκόζη είναι η πρώτη οργανική ουσία που δημιουργήθηκε από οργανισμούς μέσω της φωτοσύνθεσης. Ειναι η πρώτη τροφή για τους οργανισμούς, η πρώτη ύλη για την δημιουργία τροφικών μορίων   και η σπουδαιότερη ουσία για την διατήρηση της ζωής στην γη
 
 
Η γλυκόζη ευρίσκεται ελεύθερη ή ενωμένη στους ολιγοσακχαρίτες ή τους πολυσακχαρίτες. 
Για να χρησιμοποιηθεί η γλυκόζη τους,  οι πολυσακχαρίτες   πρέπει να διασπαστούν ί,  με ενζυμική διάσπαση του γλυκοζιτικού δεσμού (δεσμός μεταξύ μορίων γλυκόζης που δίνει ολιγοσακχαρίτες ή πολυσακχαρίτες). 
 
Η γλυκόζης για  να ενεργοποιηθεί πρέπει να φωσφορυλιωθεί
με την βοήθεια ATP  του ενζύμου εξακινάση και με φωσφορικό οξύ μετατρέπεται σε γλυκοζο 6 φωσφορικό οξύ
 

Η γλυκόζη  εφ όσον αποδεσμευτεί από τους πολυσακχαρίτες εάν είναι ενωμένη, για να συνεχίσειι  της πρέπει να ενεργοποιηθεί. 
Οι φωσφορυλιώσεις ,δηλαδή η σύνδεση ενώσεων με φωσφορικό οξύ είναι στην οργανική χημεία ένας συνηθισμένος τρόπος ενεργοποίησης μιας ουσίας ώστε σε χαμηλώτερο ενεργειακό επίπεδο να ξεκινήσουν οι χημικές μεταβολές.
Η γλυκόζη  θα υποστεί μια 6 φωσφορυλίωση και θα μετατραπεί σε γλυκοζο 6 φωσφορικό οξύ
 
Το γλυκοζο6 φωσφορικό οξύ είναι η κύρια ένωση, μέσω της οποίας, τελείται ο μεταβολισμός, των υδατανθράκων
Η συνέχεια για τον μεταβολισμό , εξαρτάται από τις ανάγκες του οργανισμού και τις συνθήκες που επικρατούν
Έτσι το γλυκοζο6 φωσφορικό οξύ  μπορεί να :
 
 • 1. ΝΑ ΟΞΕΙΔΩΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
 • 2. ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΞΑΝΑ ΣΕ ΓΛΥΚΟΖΗ ΛΟΓΩ ΣΥΝΘΗΚΩΝ (π.χ.υπογλυκαιμικές συνθήκες, ένζυμα )
 • 3. NA ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΗΝ ΟΥΡΟΝΙΚΗ ΟΔΟ ΚΑΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ(από το οποίο παράγονται σημαντικές ουσίες του οργανισμού)
 • 4. ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΓΛΥΚΟΓΟΝΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΕΙ
 • 5. ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΛΙΠΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΕΙ
 •  αα
 •   ΝΑ ΟΞΕΙΔΩΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ  

Να ακολουθήση το συνηθέστερο δρόμο της οξείδωσης 

Α. με πρώτο στάδιο  ΓΛΥΚΟΛΥΣΗ ΕΩΣ ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΟ

 Την  γλυκόλυση και περιλαμβάνει την μετατροπή της γλυκόζης σε πυροσταφυλικό οξύ 

 

 
Πρώτο στάδιο μεταβολισμού της γλυκόζης (γλυκόλυση)
 
         Αποτέλεσμα εικόνας για από γλυκοζη πυροσταφυλικό
Κατά το στάδιο αυτό 1 μόριο γλυκόζης δίνει δύο μόρια πυροσταφυλικού οξέος (puruvate) και ενέργεια για τον σχηματισμό 2 μορίων ATP
Γίνεται στο κυτταρόπλασμα του κυττάρου
Οι οξειδώσεις για εξαγωγή ενέργειας συνεχίζεται και σε επόμενους κύκλους στο μιτοχόνδριο του κυττάρου
Να σημειώσουμε  ότι στον ανθρώπινο οργανισμό συναντάμε και άλλους μονοσακχαρίτες όπως η D-φρουκτόζη, η D-γαλακτόνη και η D μανόζη.
 Aυτοί  προετοιμάζονται ανάλογα ώστε να μπουν  στην πρώτη φάση του μεταβολισμού, έως το πυροσταφυλικό οξύ.
 
Β. Σε επόμενο βήμα  ΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΕΡΟΒΕΙΑ ΠΟΡΕΙΑ
έχουμε διαφορετική  πορεία της αερόβιας γλυκόλυσης και την αναερόβια
 

α.Στην   αερόβια γλυκόλυση από το  κυτταρόπλασμα όλων των κυττάρων το πυροσταφυλικό θα περάσει την εξωτερική μεμβράνη των μιτοχονδρίων

 
 
β. Ενώ σε αναερόβιες συνθήκες 
Το πυροσταφυλικό οξύ ανάγεται σε γαλακτικό οξύ (γαλακτική ζύμωση- αναερόβια γλυκόλυση)
 
 
 

 Σε κάποια είδη κυττάρων του ανθρώπινου οργανισμού όπως τα μυικά (αλλά και σε μικροοργανισμούς)  σε συνθήκες έλλειψης οξυγόνου το πυροσταφυλικό οξύ, μετατρέπεται σε γαλακτικό 

 
 
Αποτέλεσμα εικόνας για γαλακτική ζύμωση πυροσταφυλικου
 
με την βοήθεια του ενζύμου γαλακτική αφυδρογονάση και με τα υδρογόνα του συνένζυμου NADH
 Το γαλακτικό μεταφέρεται στο ήπαρ για να δώσει ξανά την γλυκόζη.
 
Σημειώνουμε Σε άλλους οργανισμούς  υπάρχει  και  η αλκοολική ζύμωση-(αναερόβια γλυκόλυση)Το kai toy apod;idei Hπυροσταφυλικό οξύ ανάγεται σε αιθανόλη ()_
 
 
 
Γ.  1. (αερόβιας γλυκόλυσης συνέχεια)Το γλυκοζο 6 φωσφορικό οξύ  αφού μετατραπεί σε πυροσταφυλικό μέσω της αναερόβιας γλυκόλυσης  μετατρέπεται σε οξικό οξύ
 
βλεπε
 
 
 Στην συνέχεια το πυροσταφυλικό οξύ, μπαίνει στα μιτοχόνδρια για και στον χώρο μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μεμβράνης του μιτοχόνδριου ενεργοποιείται από το συνένζυμοΑ  για να συνεχίσει από εκεί και να μπει στην μήτρα του μιτοχόνδριου σαν ακετυλοσυνένζυμοΑ
Αποτέλεσμα εικόνας για krebs cycle diagram
 
 
 
2. ΚΥΚΛΟΣ ΚΙΤΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ  
ακετυλοσυνένζυμοΑ περνά στην μήτρα του μιτοχονδριου.
Στον κύκλο εισάγεται οξικό οξύ στην μήτρα του μιτοχονδρίου, με την μορφή του ακετυλοσυνένζυμουΑ και νερό και παράγει διοξείδιο του άνθρακα σαν απόβλητο. Καταναλώνει επίσης συνένζυμο NAD+ μετατρέποντάς το σε NADH. Ο κύυκλος του κιτρικού οξέος ή κύκλος του Krebs γίνεται στην     μήτρα των μιτοχονδρίων του κυττάρου. Επιδή όχι μόνο οι υδατάνθρακες αλλά και τα λίπη και οι πρωτείνες φτάνουν στο σημείο να δώσσουν το ακετυλοσυνένζυμο Α στον κύκλο του Κρεμπς (και στον επόμενο ) ενοποιούνται οι μεταβολισμοί των υδατανθράκων, των πρωτεινών και των λιπών
 
 
3. ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛΙΩΣΗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΞΑΝΑ ΣΕ ΓΛΥΚΟΖΗ ΛΟΓΩ ΣΥΝΘΗΚΩΝ (π.χ.υπογλυκαιμικές συνθήκες, ένζυμα )
Το γλυκοζο 6 φωσφορικό οξύ  δίνει πάλι την γλυκόζη με την βοήθεια του ενζύμου γλυκοζο6 φωσφατάση που το υδρολύει το  γλυκοζο 6 φωσφορικό άλας  και καταλήγει σε δημιουργία ελεύθερης γλυκόζης που βγαίνει από το κύτταρο προς το πλάσμα και συντελεί στην ρύθμιση των επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα, και φωσφορικού οξέος. 
 
 •  ΟΥΡΟΝΙΚΗ ΟΔΟΣ. ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΓΛΥΚΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ

Το γλυκοζο 6 φωσφορικό οξύ να μετατραπεί σε γλυkοζο1 φωσφορικό οξύ και σε γλυκουρονικό στην συνέχεια (στο ήπαρ)

 

Είναι μια σημαντική οξείδωση του 6ου άνθρακα της γλυκόζης προς καρβοξυλομάδα. Στα πρωτεύονται συμβαίνει από UDP α D γλυκόζη

Κατά την δημιουργία του γλυκουρονικού,  συνένζυμο είναι το ουριδινοδιφωσφορικόγλυκουρονικό οξύ (UDP- γλυκουρινικό οξύ). και καταλύεται από το ένζυμο γλυκουρονυλτρανφεράσες (UGT) που βρίσκονται στο ενδοπλασματικό δίκτυο των κυττάρων του ήπατος, του εγκεφάλου, της σπλήνας και άλλων ιστών                   

 

αναλυτικότερα η βιοχημικές τους πορείες:

Το γλυκουρονικό οξύ μπορεί να υπάρξει σαν γραμμικό μόριο αλλά και σαν κυκλικό πυρανόζη ή φουρανόζη.   Παίζει σημαντικό ρόλο στην αποβολή τοξινών που από εκεί μπορεί να σχηματιστούν πρωτεινογλυκάνες  και γλυκογλυκερολιπίδια και γλυκοζαμινογλυκάνες και γλυκουροδίνες

Οι πρωτεινογλυκάνες είναι σημαντικότατες ουσίες του οργανισμού. Από αυτές η ηπατίνη (αναστολέας πήξης αίματος), η θειική χονδροιτίνη (βρίσκεται στον χόνδρο αορτής, συνδετικού ιστού , οστών και δέρμα), η θειική δερματίνη (σε σκάφη δέρμα, την καρδιά, και το αίμα), θεική κερατίνη, υαλουρονικό

Θειική χονδροιτίνη είναι μια πρωτεινογλυκάνη που αποτελεί συστατικό των χόνδρων στις αρθρώσεις.

Περιέχεται στον χυμό της  αλοης 

 

Το γλυκουρονικό οξύ είναι πρόδρομος του ασκορβικού οξέος.

 

 Τα ανώτερα φυτά, τα φύκια, τα μαγια και τα περισσότερα ζώα βιοσυνθέτουν Τα έντομα τα , ασπόνδυλα και ο άνθρωπος όχι

 

 
 
 
 
 
Γλουκοσαμίνη αποτελεί απαραίτητο συστατικό για τη διατήρηση της καλής υγείας των χόνδρων του μαλακού ιστού που καλύπτει τα οστά, εντός των μεσάρθριων διαστημάτων. 
Αποτέλεσμα εικόνας για mannuronic acid

 

Ανάλογα με το γλυκουρονικό οξύ, η γαλακτόζη δίνει το γαλακτουρονικό, και η μανόζη το μανουρονικό οξύ. 

 

 

 

 

ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΓΛΥΚΟΓΟΝΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΘΕΙ

Η γλυκόζη και το γλυκοζο6φωσφορικό οξύ  στο οποίο μετατρέπεται μπορεί να αποθηκευτέι στον οργανισμό αφού μετατραπεί σε γλυκογόνο στο ήπαρ, στους μυς και τους άλλους ιστούς. Εντοπίζεται σε κοκκία μέσα στο κυτταρόπλασμα τα οποία και περιέχουν τα ένζυμα της σύνθεσής του.

Γλυκογόνο μπορεί να μετασχηματιστεί και από άλλους μονοσακχαρίτες όπως η φρουκτόζη και η γαλακτόζη. Η γαλακτόζη μετατρέπεται πολύ αργά σε σχέση με την γλυκόζη. 

Η σύνθεση του γλυκογόνου διεγείρεται από την ορμόνη ινσουλίνη

H σύνθεση του γλυκογόνου γίνεται με την βοήθεια του συνενζυμου τριφωσφορικής ουρακίλης UTP που περέχει ενέργεια και μετατρέπεται σε  UTPγλυκόζη. Αποτέλεσμα εικόνας για συνθεση γλυκογονουΤα μονομερή της  UTPγλυκόζης, συνθέτουν το γλυκογόνο αρχικά από το ένζυμο  πρωτείνη γλυκογενίνη και μετά την προσθήκη 8 μορίων από το ένζυμο συνθετάση γλυκογόνου που επιμηκύνει την αλυσίδα δημιουργώντας 1-4 δεσμούς των ατόμων γλυκόζης,  δρα  στην συνέχεια ένα ένζυμο τρανγλυκοσιδάση που μεταφέρει ένα κομμάτι της αλυσίδας σε μια γειτονική αλυσίδας και δημιουργεί διακλάδωση προς το εσωτερικό του μορίου με δεσμό 1-6.

 

 

 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΛΙΠΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

 

 

 

 

 

Μεταβολισμός άλλων μονοσακχαριτών
 Η φρουκτόζη , (πιο γλυκια΄από την γλυκόζη) εάν υπάρχει στον οργανισμό, φωσφορυλιώνεται  σε φρουκτοζο 6 φωσφορικό οξύ,  ενώ στο ήπαρ αντίστοιχα σε φρουκτοζο 1 φωσφορικό οξύ. Το ένζυμο που δρα για την φωσφορυλίωση είναι η φρουκτοκινάση. Η φρουκτοκινάση δεν επιρεάζεται από την ινσουλίνη όπως η εξακινάση . Έτσι  για ασθένειες όπως ο διαβήτης όπου υπάρχει πρόβλημα με την ινσουλίνη, η φρουκτόζη μπορεί να μεταβολιστεί χωρίς πρόβλημα.
 
 
Η γαλακτόζη αντίθετα μετατρέπεται γρήγορα σε γλυκόζη και μεταβολίζεται στην συνέχεια σε πυροσταφυλικό.
 
Η μαννόζη  Μπορεί να παραχθεί από γλυκόζη ή να μετασχηματιστεί σε γλυκόζη. Στην πραγματικότητα  φωσφορυλιώνεται  για να δημιουργήσει μαννόζη-6-φωσφορική.Αυτή  μετατρέπεται σε 6 φωσφορική φρουκτόζη   και στη συνέχεια εισέρχεται στην γλυκολυτική οδό
 
Η ΓΛΥΚΟΖΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΡΚΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
 
Οι υδατάνθρακες αποτελούν την κύρια πηγή ενέργειας για τον οργανισμο.
 
Η κατανάλωση υδατανθράκων στους ιστούς που γίνεται  με την

μορφή D γλυκόζης είναι συνεχής, αφού αποτελεί την κύρια τροφοδοσία του οργανισμού και ο οργανισμός χρειάζεται διαρκώς ενέργεια
  
Η γλυκόζη ευρίσκεται ελεύθερη ή ενωμένη στους ολιγοσακχαρίτες ή τους πολυσακχαρίτες. Για να χρησιμοποιηθεί η γλυκόζη τους,  οι πολυσακχαρίτες (γλυκογόνο)  πρέπει να διασπαστούν ί,  με ενζυμική διάσπαση του γλυκοζιτικού δεσμού (δεσμός μεταξύ μορίων γλυκόζης που δίνει ολιγοσακχαρίτες ή πολυσακχαρίτες). 
 
Εάν εξαντληθούν οι υδατάνθρακες οξείδώνονται  οι πρωτείνες  μόνο σε ένα ποσοστό και τα λίπη είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν .
 
 

Νεογλυκογένεση

Αμινοξέα πρωτεινών και λίπη μπαίνουν στον μεταβολισμό εάν λείπουν οι υδατάνθρακες
Αυτό είναι μια  διαδικασία που ονομάζεται νεογλυκογένεση
 
Εάν δεν υπάρχει στο αίμα ελεύθερη γλυκόζη που προέρχεται από την τροφή και  απομυζάται στο έντερο,   τότε μπορεί να προμηθευτεί ο οργανισμός την γλυκόζη που χρειάζεται, από την διάσπαση του γλυκογόνου του ήπατος. Εάν τα αποθέματα του γλυκογόνου δεν επαρκούν, τότε παράγεται γλυκόζη, από τα γλυκογενετικά αμινοξέα και από τα λίπη, με διαδικασία που λέγεται νεογλυκογένεση

 

 

ΠΗΓΕΣ

ΣΗΜΕΙΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Α. ΓΡΑΝΙΤΣΑ 1966

en.wikipedia.org220 × 196 

lookfordiagnosis.com486 × 163

https://en.wikipedia.org/wiki/Glucose_6-phosphatase
https://en.wikipedia.org/wiki/Glucuronic_acid
https://www.tofarmakeiomou.gr/vitamines/dimofileis-anazitiseis/gloukosamines-80280/
https://el.wikipedia.org/wiki/Γλυκογόνοhttps://el.wikipedia.org/wiki/Γλυκογόνο
https://anthro.palomar.edu/mendel/mendel_1.htm
 
 Η πρώτη φάση του μεταβολισμού της γλυκόζης έως το πυροσταφυλικό οξύ
Ο μεταβολισμός της D γλυκόζης ώστε να δώσει την ενέργεια που χρειάζεται ο οργανισμός, ξεκινά με την μετατροπή της σε πυροσταφυλικό οξύ μια διαδικασία που γίνεται στο κυτταρόπλασμα του κυττάρου. Αφού πρώτα ενεργοποιηθεί  με μετατροπή της  σε διφωσφορικό εστέρα της D φρουκτόζης, και σην συνέχεια κοπεί σε 2 κομμάτια δίνοντας εστέρα της γλυκεριναλδεύδης στο τέλος οξειδώνεται σε πυροσταφυλικό οξύ. Αφού μέχρι εδώ δώσει ένα ποσό ενεργειας μπορεί από εδώ και στην συνέχεια να συνεχίσει με την  την κυρίως οξειδωτική διαδικασία που γίνεται στα μιτοχόνδρια, ( τον κύκλο του Κρεμπς) .
 
 
 Η πρώτη φάση του μεταβολισμού της γλυκόζης έως το πυροσταφυλικό οξύ
Ο μεταβολισμός της D γλυκόζης ώστε να δώσει την ενέργεια που χρειάζεται ο οργανισμός, ξεκινά με την μετατροπή της σε πυροσταφυλικό οξύ μια διαδικασία που γίνεται στο κυτταρόπλασμα του κυττάρου. Αφού πρώτα ενεργοποιηθεί  με μετατροπή της  σε διφωσφορικό εστέρα της D φρουκτόζης, και σην συνέχεια κοπεί σε 2 κομμάτια δίνοντας εστέρα της γλυκεριναλδεύδης στο τέλος οξειδώνεται σε πυροσταφυλικό οξύ. Αφού μέχρι εδώ δώσει ένα ποσό ενεργειας μπορεί από εδώ και στην συνέχεια να συνεχίσει με την  την κυρίως οξειδωτική διαδικασία που γίνεται στα μιτοχόνδρια, ( τον κύκλο του Κρεμπς) .
 

 

 

 

 

υπό ερευνα

https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Alginin

Something went wrong!


The page has not loaded completely and some content and functionality are corrupted. Please reload the page or if you are running ad blocking disable itMore info.

 

Το μαννουρονικό οξύ προέρχεται από υδρόλυση του αλγινικού οξέος

 https://en.wikipedia.org/wiki/Alginic_acid

  Ουρονικά οξέα: Τα ουρονικά οξέα προέρχονται από τις αντίστοιχες αλδόζες με οξείδωση της ακραίας ομάδας CH2OH προς COOH (με προστασία της αλεδϋδομάδας όπως αναφέρθηκε). Δεν βρίσκονται ελεύθερα στη φύση, αλλά παίζουν σημαντικό ρόλο στη σύνθεση γλυκοζιτών και πολυσακχαριτών όπως οι πηκτίνες, τα αλγινικά οξέα, τα φυτικά κόμμεα και οι βλεννοπολυσακχαρίτες. Τα συχνότερα απαντώμενα ουρονικά οξέα είναι το D-γαλακτουρονικό και το D-μαννουρονικό οξύ.  https://www.ellinikabaharika.gr/τα-προϊόντα-μας/1-Άρθρα/1334-Υδατάνθρακες  

 

 

Οι τρεισ μεγάλεσ τάξεισ φυκϊν, ςτισ οποίεσ ανικουν τα είδθ που χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ ζχουν θ κακεμία τουσ ίδιουσ χαρακτθριςτικοφσ πολυςακχαρίτεσ: αλγινικό οξφ και φουκάνεσ ςτα φαιοφφκθ, κειοφχεσ γαλακτάνεσ (καρραγενάνεσ και άγαρ) ςτα ροδοφφκθ, και πολφπλοκοι πολυςακχαρίτεσ, ςυχνά κειοφχοι, ςτα πράςινα φφκθ. ΢τα φφκθ υπάρχουν επίςθσ και άλλα πολυμερι, όπωσ κυτταρίνθ ςτα πράςινα φφκθ, μαννάνεσ (Codium, Acetabularia), ξυλάνεσ, 43 θμικυτταρίνεσ και ςυςτατικά τφπου πθκτίνθσ. Εκτόσ από τουσ δομικοφσ αυτοφσ πολυςακχαρίτεσ, τα φφκθ περιζχουν και πολυςακχαρίτεσ αποκικευςθσ: άμυλο ςτα πράςινα φφκθ, άμυλο χαρακτθριςτικό των ροδοφυκϊν, και λαμιναράνθ (μια β-(13) γλυκάνθ) ςτα φαιοφφκθ. ΢τα φαιοφφκθ οι βαςικοί μονοςακχαρίτεσ είναι ςυχνά πολυόλεσ: D-μαννιτόλθ, D-ςορβιτόλθ

Σο ενδιαφζρον τθσ φαρμακευτικισ εςτιάηεται κατά κφριο λόγο ςτισ ρεολογικζσ ιδιότθτεσ των γελϊν που παραςκευάηονται από κολλοειδι καλαςςίων φυκϊν, επίςθσ όμωσ ςτο πικανό κεραπευτικό ενδιαφζρον των δευτερογενϊν μεταβολιτϊν από καλάςςια φυτά (τερπζνια, αλογονωμζνα πολυφαινολικά, αηωτοφχεσ ουςίεσ κ.λ.π.), τα οποία όπωσ και τα χερςαία φυτά μελετϊνται ςυςτθματικά τόςο φυτοχθμικά όςο και φαρμακολογικά. Σα καλάςςια φφκθ ζχουν επίςθσ άλλεσ εφαρμογζσ: αφοφ χρθςιμοποιικθκαν επί μακρόν ςαν πθγι αλάτων καλίου και ιωδίου, ςιμερα χρθςιμοποιοφνται ςτθ ςφςταςθ υγρϊν λιπαςμάτων για κιπουσ, κερμοκιπια και για οριςμζνεσ γεωργικζσ εφαρμογζσ1 , για διατροφι, ςτθ βιομθχανία καλλυντικϊν και ςτθ καλαςςοκεραπεία: «διθκιματα» καλαςςίων φυκϊν (π.χ. Undaria, Fucus, Palmaria, Ulva), «ςυμπυκνϊματα», εκχυλίςματα (ςε νερό, ζλαια, γλυκόλθ), κακϊσ και κεκακαρμζνα κλάςματα (π.χ. πολυπτίδια από το γζνοσ Aosa). Σα «καυματουργά» αυτά προϊόντα διεκδικοφν ιδιότθτεσ, οι οποίεσ δεν είναι πάντα τεκμθριωμζνεσ (π.χ. «αναδόμθςθ γθραςμζνων ιςτϊν» ι «ςφςφιξθ»). Σζλοσ, άλλεσ εφαρμογζσ των κολλοειδϊν βαςίηονται ςτθν ικανότθτά τουσ να ακινθτοποιοφν κφτταρα τα οποία παράγουν μονοκλωνικά αντιςϊματα ι για τθν ηφμωςθ τθσ ςαμπάνιασ ςτισ φιάλεσ. 

https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/PHARM140/Σημειώσεις%203η%20παράδοση.pdf

 

 

 

 

 •