Βλαβερές Χημικές ουσίες στον οργανισμό μας και απλοί τρόποι για να τις αντιμετωπίσουμε

Ουσίες βλαβερές και δηλητηριώδεις. Μέρος Τρίτο. Πως επιδρούν οι βλαβερές ουσίες στα ενζυμικά συστήματα του οργανισμού. Εμπόδιση στην σύνδεση, τροποποίηση δομής. Κυανυούχες, Καρβαμιδικοί Εστέρες, Ενώσεις Αρσενικού, Αντιμόνιου Μονοξείδιο Άνθρακα, Μόλυβδος,

της Δήμητρας Σπανού , Χημικού, Καθηγήτριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 1ου Γυμνασίου Δάφνης       ΠΩΣ ΕΠΙΡΡΕΑΖΟΥΝ ΟΙ ΟΥΣΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΑΣ Όπως αναφέρθηκε η πιο συνηθισμένη περίπτωση επιρρεασμού ενός οργανισμού από αυτές τις ουσίες, είναι η επίδραση τους στα...

Ουσίες βλαβερές και δηλητηριώδεις. Μέρος Δεύτερο: Γενικά μέτρα κατά των δηλητηριάσεων σε έκτακτη ανάγκη. Οι χηλικές ουσίες και οι ταννίνες στην αντιμετώπιση δηλητηριάσεων από μέταλλα.

της Δήμητρας Σπανού , Χημικού, Καθηγήτριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 1ου Γυμνασίου Δάφνης        Καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ  ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων  ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν...

Ουσίες βλαβερές και δηλητηριώδεις. Μέρος Πρώτο: Ποιες είναι και πως δρουν

της Δήμητρας Σπανού , Χημικού, Καθηγήτριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 1ου Γυμνασίου Δάφνης         Ο άνθρώπινος οργανισμός έρχεται σε επαφή καθημερινά με πάρα πολλές χημικές ουσίες που μπορεί εν δυνάμει να έχουν  βλαπτικές επιδράσεις για τον οργανισμό του....
<< 1 | 2