Κοινές ουσίες που διευκολύνουν την ζωή μας

Η ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΡΩ ΜΑΣ. Κοινές ουσίες που διευκολύνουν την ζωή μας. Βόρακας. Ορισμένες χημικές ιδιότητες του βόρακα.

2021-01-01 13:50
    της Δήμητρας Σπανού χημικού καθηγήτριας στο 1ο Γυμνάσιο Δάφνης   ΒΟΡΑΚΑΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Ο Βόρακας είναι μια κοινή ουσία που συνήθως πωλείται σε ειδικά καταστήματα. Έχει  μορφή λευκή κρυσταλλική και εντάσσεται στους εβαπορίτες και στο κρυσταλλικό του πλέγμα...