Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΑΔΕΝΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΑΔΕΝΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ. Μέρος πρώτο. Αδένες ενδοκρινείς, εξωκρινείς, τοπικοί και μεικτοί. Οι ορμόνες των αδένων

της Δήμητρας Σπανού, καθηγήτριας Χημικού του 1ου Γυμν. Δάφνης   υπό κατασκευή συνέχεια από Η Χημεία στον ανθρώπινο οργανισμό Το Ενδοκρινικό Σύστημα στους Οργανισμούς Οι αδένες του σώματος  που παράγουν τα βιολογικά του υγρά:  Ενδοκρινείς και εξωκρινείς αδένες Οι αδένες που εκκρίνουν...