Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ: Κεφ7: Οι γεωβιοχημικοί κύκλοι της ύλης και ενέργειας μέσω μεταφοράς ηλεκτρονίων. Μεταβολικές καταβολικές αντιδράσεις απορρόφησης ενέργειας- αναγωγικής δύναμης. Γλυκόλυση, αλκοολική ζύμωση, καταβολισμός λιπαρών οξέων και αμινοξέων

της Δήμητρας Σπανού Χημικού, καθηγήτριας στο 1ο Γυμνάσιο Δάφνης υπό κατασκευή           Ας δούμε ορισμένες από τις καταβολικές διαδικασίες αυτές     Γλυκόλυση. Στην γλυκόλυση διασπάται η γλυκόζη που προέρχεται από την διάσπαση των υδατανθράκων ή παρέχεται από την...

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ: Κεφ 9: Οι γεωβιοχημικοί κύκλοι της ύλης και της ενέργειας μέσω μεταφοράς ηλεκτρονίων.Μεταβολικές αναβολικές αντιδράσεις ( βιοσυνθέσεις) από ακετυλοσυνένζυμοΑ καθώς και ενδιάμεσα προϊόντα του Κύκλου κιτρικού οξέος.

της Δήμητρας Σπανού , Χημικού καθηγήτριας στο 1ο Γυμνάσιο Δάφνης     υπό κατασκευή     Ο ανθρακικός σκελετός των αμινοξέων ,τα τελικά προϊόντα μεταβολισμού τωνυδατανθράκων , (πυροσταφυλικό) τα προϊόντα μεταβολισμού των λιπών( ενεργό οξικό οξύ) και τελικά φτάνουν όλα...

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ: Κεφ 6: Οι γεωβιοχημικοί κύκλοι της ύλης και της ενέργειας μέσω μεταφοράς ηλεκτρονίων. Σκοτεινή φάση της φωτοσύνθεσης. Μεταβολικές αναβολικές αντιδράσεις σε φυτά για παρασκευή σαkχάρων, από CO2, H2O.

της Δήμητρας Σπανού καθηγήτριας χημικού    ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα άτομα μπορούν να προσλάβουν αυτήν την ενέργεια από φωτόνια, άλλα ηλεκτρόνια ή σωματίδια   Ο κύκλος των ηλεκτρονίων των ατόμων της ύλης  Οι οργανισμοί χρησιμοποιούν δότες ηλεκτρονίων για να καλύψουν τις ενεργειακές...

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ: Κεφ 3: Οι γεωβιοχημικοί κύκλοι της ύλης και της ενέργειας στην Γη επιταχύνονται μέσω βιολογικώς καταλυόμενων, αναβολικών και καταβολικών αντιδράσεων μεταφοράς ηλεκτρονίων .

της Δήμητρας Σπανού καθηγήτριας χημικού Δευτερ/θμιας Εκπ/σης       Ο κύκλος των ηλεκτρονίων των ατόμων της ύλης  Οι βιογεωχημικοί κύκλοι των χημικών στοιχείων και κυρίως του υδρογόνου, του άνθρακα, του αζώτου, του οξυγόνου, του θείου όπως εξελίχθηκαν σε πρώϊμες  γεωλογικές...

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ: Κεφ8: Οι γεωβιοχημικοί κύκλοι της ύλης και της ενέργειας μέσω μεταφοράς ηλεκτρονίων .Μεταβολικές καταβολικές αντιδράσεις απορρόφησης ενέργειας- αναγωγικής δύναμης. .Κύκλος κιτρικού οξέος για ζώα, φυτά. Ρύθμιση μέσω ενζύμων

της Δήμητρας Σπανού καθγήτριας χημικού  υπό κατασκευή   Αφιερώνεται  σε όσους προσπαθούμε να κρατήσουμε την γραμμή μας αλλά και σε αυτούς που αγαπούν  ανακαλύπτουν τους  εναλλακτικούς παράλληλους δρόμους   ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα άτομα μπορούν να προσλάβουν αυτήν την ενέργεια από...

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΛΗ: Κεφ2 Κίνηση και μεταφορά ηλεκτρικών φορτίων των ατόμων, πως συνδέεται η κίνηση των ηλεκτρονίων με την μεταφορά ενέργειας.

της Δήμητρας Σπανού καθηγήτριας Χημικού στην Β/θμια Εκπαίδευση       Τα άτομα μπορούν να προσλάβουν αυτήν την ενέργεια από φωτόνια, άλλα ηλεκτρόνια ή σωματίδια     Εδώ θα περιγράψουμε έναν άλλο κύκλο πολύ πιο γενικό και ολοκληρωτικό που συμπεριλαμβάνει κάθε χημική μεταβολή...

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ: Κεφ 4: Οι γεωβιοχημικοί κύκλοι της ύλης και της ενέργειας μέσω μεταφοράς ηλεκτρονίων: Χημειότροφοι -Λιθοτροφικοί μικροοργανισμοί: Μεταβολικές αντιδράσεις με δότες ηλεκτρονίων ανόργανα, για παραγωγή CH4, CO2, S, NO3, Fe+++

της Δήμητρας Σπανού καθηγήτριας χημικού Δευτερ/θμιας Εκπ/σης     ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα άτομα μπορούν να προσλάβουν αυτήν την ενέργεια από φωτόνια, άλλα ηλεκτρόνια ή σωματίδια   Ο κύκλος των ηλεκτρονίων των ατόμων της ύλης  Οι οργανισμοί χρησιμοποιούν δότες ηλεκτρονίων για να καλύψουν τις...

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ: Κεφ 5:Οι γεωβιοχημικοί κύκλοι της ύλης και της ενέργειας μέσω μεταφοράς ηλεκτρονίων . Α Φωτοαυτότροφοι Οργανισμοί. Φωτεινή φάση φωτοσύνθεσης. Εισαγωγή ενέργειας στη βιόσφαιρα με την δημιουργία ΑTP και NADPH2

της Δήμητρας Σπανού καθηγήτριας χημικού      ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα άτομα μπορούν να προσλάβουν αυτήν την ενέργεια από φωτόνια, άλλα ηλεκτρόνια ή σωματίδια   Ο κύκλος των ηλεκτρονίων των ατόμων της ύλης  Οι οργανισμοί χρησιμοποιούν δότες ηλεκτρονίων για να καλύψουν τις...

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΛΗ: Κεφ 1.Τι είναι τα ηλεκτρόνια των ατόμων, Ενέργεια ιοντισμού, ηλεκτροσυγγένεια, μεταβολή ενθαλπίας ΔΗ και ελεύθερης ενέργειας ΔG

της Δήμητρας Σπανού καθηγήτριας Χημικού στην Β/θμια Εκπαίδευση   υπό κατασκευή Εδώ θα περιγράψουμε έναν άλλο κύκλο πολύ πιο γενικό και ολοκληρωτικό που συμπεριλαμβάνει κάθε χημική μεταβολή στο άβιο και έμβιο περιβάλλον. Τον κύκλο των ηλεκτρονίων. Τι είναι τα ηλεκτρόνια και πια ηλεκτρόνια...